koulutus

Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X

KOULUTUSTIEDOT

5000 kr ilman ALV

Halvdag

Vous qui travaillez dans les RH et le recrutement et qui êtes déjà certifié en MAP.

24/7 2020, 09.00-12.00 (webinar)

Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X

VAD ÄR MAP-X?

MAP-X är ett verktyg som ger en bild över en individs risktendenser kopplade till personlighet. Dessa tendenser kan leda till kontraproduktiva beteenden och MAP-X hjälper dig att identifiera utmaningarna som en kandidat kan ha.

MAP-X är baserat på Femfaktormodellen, den främsta empiristiskt understödda modellen för att beskriva personligheter, och bygger vidare på Assessios befintliga test MAP. Kandidaten behöver därför endast göra ett MAP-test för att få ett resultat i både MAP och MAP-X.

VAD ÄR NYTTAN MED MAP-X?

Assessio erbjuder en halvdagsutbildning i MAP-X. Utbildningen är inte obligatorisk och ger därför ingen certifiering, men däremot rekommenderar Assessio starkt att alla som ska hantera testet också går utbildningen. Du har ett stort etiskt ansvar för alla de kandidater som du möter och bedömer. Assessio känner samma ansvar för alla som kommer i kontakt med våra test.

För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om människors framtid så är det också viktigt att du förstår hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MAP-X. Du behöver en förståelse för vad testet mäter, vad du kan kommunicera till en kandidat och vilka beslut du kan ta grundat på testresultatet. Om MAP-X inte hanteras på rätt sätt så blir det heller inte en användbar och framgångsrik tjänst. MAP-X kommer framöver alltid att ingå i den grundläggande certifieringsutbildningen. För redan certifierade så blir utbildningen i ett MAP-X ett tillägg.

VAD ÄR NYTTAN MED MAP-X?

Genom att mäta en individs risktendenser så går det också att förstå när styrkor kan bli till svagheter. Ur och utvecklingssynpunkt så kan testet förse dig med insikter kring och individer utmaningar och alternativ också vara och vägvisare för vilka slags stöttning eller hjälpmedel som kan behöva för att nå framgång.

MAP-X kan identifiera toxiska beteenden inom ledarskap och hjälpa till att förhindra dem i tid. Resultatet kan också vara ett underlag för att sammanställa framgångsrika och högpresterande team och identifiera gruppers urspårningstendenser.

Nykyinen koulutus

Rekisteröidy päivämäärään:
11 Tammi
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00
16 Tammi
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 10.00-12.00
17 Tammi
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00
18 Tammi
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00
21 Tammi
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00
22 Tammi
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00
24 Tammi
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00
14 Touko
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00
24 Heinä
Apprenez à identifier les comportements toxiques avec MAP-X 5000 kr ilman ALV * | 09.00-12.00