5 tips voor de meestgestelde HR vragen

5 tips voor de meestgestelde HR vragen


Nov 01 2018
5 tips voor de meestgestelde HR vragen

Quick wins die je snel en gemakkelijk kunt bereiken.

HFMtalentindex geeft antwoord op een brede range vragen in het HR-domein. Maar sommige vragen komen vaker voor dan andere. Hieronder geven we voor de meestgestelde vragen de quick wins weer die je snel en gemakkelijk kunt bereiken.

1. Hoe helpt HFMtalentindex onze recruiters om (nog) betere mensen aan te nemen?

Het recruitmentproces bestaat idealiter uit drie fasen, een online selectie assessment helpt je in alle drie de fasen:

  • Preselectie: door vooraf een online selectie assessment te doen kun je kandidaten die duidelijk te weinig aansluiting hebben op het door jou gewenste profiel vroegtijdig in de selectie afwijzen. Dit bespaart jouw recruiters en de kandidaat tijd en onnodige frustratie.
  • Selectie interviews en kennismaking met recruitment: de kandidaten die een voldoende tot zeer goede fit hebben met het profiel ken je met een online selectie assessment dat je eerst hebt gedaan, bij het begin van het interview al beter dan dat je ze zonder assessment aan het eind van het interview kent. Je weet wat voor persoon, met welke competenties, drijfveren en capaciteiten je aan tafel hebt. Je stelt gericht vragen en wordt daar door het rapport aan de hand van voorbeeldvragen verder mee geholpen.
  • Eindselectie door recruitment en management: de online selectie assessments van HFMtalentindex zijn in heldere begrijpelijke taal geschreven. Elke manager begrijpt ze meteen. Daardoor begrijpen recruitment en manager elkaar beter in het selectieproces en weet iedereen wat de plus- en de minpunten van de kandidaat zijn. Je komt tot betere beslissingen met meer draagvlak.

2. Wij willen werken aan versterken van ons leiderschap, hoe pakken we dat het best aan?

Leiderschap vindt niet plaats in een vacuüm, maar is bedoeld om de doelen van jouw organisatie nu en in de toekomst zeker te stellen. Dat kan betekenen dat er beter peoplemanagement wordt gevraagd, maar in andere gevallen gaat het juist om strategisch inzicht of besluitvaardigheid. Werken aan leiderschap begint daarom met het opstellen van een leiderschapsprofiel dat hoort bij de strategie van de organisatie. Het gekozen profiel kun je direct gebruiken om de aanleg van jouw huidige leiders te meten met het HFMtalentindex Competentie Assessment Systeem en om hun huidige gedrag te meten met HFM360.
Er zijn natuurlijk ook algemene kwaliteiten waarover elke leidinggevende in elke organisatie moet beschikken. Groeivermogen en wendbaarheid meet je daarom met de HFMtalentindex Learning Agility Scan en algemene aanleg voor leiderschap meet je met de HFMtalentindex Management Potentieel Index.

3. Wie zijn onze high potentials?

Potentieel wordt in steeds sterkere mate bepaald door leervermogen. Het vermogen om specifieke competenties te ontwikkelen meet je met het ontwikkel assessment. Je ziet wat de high potential al kan, wat hij of zij nog moet leren en of dat gaat lukken. Het vermogen om nieuwe competenties te ontwikkelen stel je vast met de Learning Agility Scan. Dit instrument meet bij uitstek de kracht om te groeien in nieuwe onbekende situaties. Kortom de situaties die elke high potential zal meemaken in de stappen in diens carriére. Tot slot blijven cognitieve capaciteiten en het vermogen om nieuwe kennis op te nemen een van de sterkste voorspellers van toekomstig succes, je stelt ze vast met de VIT.

4. Wie kunnen mee met de verandering?

Hoe ziet jouw organisatie er precies uit over vijf jaar? Of zelfs over twee jaar? Vragen die moeilijk te beantwoorden blijken in een wereld waarin er steeds sneller nieuwe eisen aan jouw organisatie en aan jouw medewerkers worden gesteld. Maar als je niet weet hoe de organisatie straks functioneert, welke mensen zullen het in die ongewisse toekomst dan goed doen? Vanuit deze thematiek die veel van onze klanten bezighoudt ontwikkelde HFMtalentindex de Learning Agility Scan. Een volledig online assessment om zowel de onderliggende factoren van wendbaarheid en leerpotentieel bij medewerkers te onderzoeken, als om hun huidige effectiviteit in leergedrag vast te stellen. En het goede nieuws is, leervermogen en wendbaarheid zijn te ontwikkelen!

Meer over dit onderwerp kun je lezen in de specifiek hiervoor geschreven whitepaper Learning Agility.

5. Hoe ontwikkelbaar is dit team?

Een vraag die vaak door leidinggevenden wordt gesteld. De eisen worden hoger en de manager moet sturen op het resultaat. Maar bestaat het team uit de mensen die dit ook waar kunnen maken? HFMtalentindex biedt hiervoor overzichten van de kwaliteiten van teams in de dashboards. In het Dashboard People Qualities zie je direct welke kwaliteiten het team al dan niet heeft. In het Dashboard Development Issues zie je welke competenties ontwikkelbaar zijn en in het Dashboard Learning Agility zie je het veranderpotentieel en de leerstijl van het team.

Onderwerpen en tags
10 Commnets
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
Lees meer artikelen
Wat betekent potentieel eigenlijk?
Jul 01 2022
Met plezier werken aan je eigen ontwikkeling – 10 vragen aan Portaal
Jun 27 2022
Wellbeing op het werk: de feiten & cijfers op een rij [infographic]
Jun 09 2022
De psycholoog: dit kan jij als werkgever doen om de wellbeing van je medewerkers te verbeteren
May 30 2022
Learning Agility Assessments
May 16 2022
Impactvol werven: het belang van een goede candidate journey
May 12 2022