Maak je organisatie wendbaar met Learning Agility

Maak je organisatie wendbaar met Learning Agility


Nov 25 2018
Maak je organisatie wendbaar met Learning Agility

Hoe learning agile en wendbaar zijn de medewerkers in onze organisatie?”

Business Agility staat volop in de belangstelling. Binnen menig MT zullen de woorden “We moeten meer agile worden” dan ook regelmatig vallen. In dat kader krijgt een cruciaal aspect vaak nog te weinig aandacht: de menselijke factor. Kunnen de medewerkers zich niet gemakkelijk aanpassen of snel leren van de veranderende omstandigheden, dan werkt het ‘agile maken’ van de organisatiestructuur ook niet. De vraag zou dus vooral moeten zijn: “Hoe learning agile en wendbaar zijn de medewerkers in onze organisatie?”

Jouw mensen maken de organisatie wendbaar

De ontwikkelingen in de markt gaan steeds sneller. Bedrijven die daar geen rekening mee houden, blijven achter. Dus de woorden “We moeten meer agile worden” zullen binnen menig MT regelmatig vallen. De organisatie van het bedrijf moet anders, flexibeler. ‘Agile worden’ wordt dan vooral uitgelegd als een andere organisatiehark met een minder strakke en hiërarchische inrichting en structuur. Dit zijn uiteraard goede ontwikkelingen, maar het is niet het hele verhaal. Want bij het agile maken van een organisatie wordt nogal eens een cruciaal aspect vergeten. En dat is de menselijke factor. De vraag moet niet zijn: “Hoe agile c.q. lenig of wendbaar is jouw organisatie?” Maar: Hoe learning agile en wendbaar zijn de medewerkers in jouw organisatie?

Het nut van Learning Agility

Een verandering van structuur en werkwijze slaagt pas als de medewerkers deze in de praktijk brengen. Dat lukt niet zomaar. Met het oog hierop is het verstandig om de Learning Agility van de medewerkers te meten en in kaart te brengen: hun vermogen om in nieuwe omstandigheden snel effectief gedrag te ontwikkelen. Zo is ujow organisatie beter in staat in te spelen op wat de medewerkers aankunnen. Je kunt dan beter voorspellen of een agile organisatie haalbaar is en hoe die gerealiseerd kan worden. Het continu aanpassen aan marktomstandigheden en het snel kunnen bijstellen van plannen is niet iedereen gegeven. En een agile organisatie doet nu eenmaal een heel ander beroep op medewerkers dan een traditioneel werkende of ingerichte organisatie.

Vorm geven aan veranderingen met Learning Agility

Is de Learning Agility van medewerkers eenmaal bekend, dan maakt het voor een organisatie niet uit of en wanneer er op veranderingen moet worden ingespeeld. De medewerkers met een hoge Learning Agility kunnen hier goed mee omgaan en er als voortrekkers snel vorm aan geven. Maar belangrijk is dan wel, dat iedereen de minimale Learning Agility in huis heeft om met veranderingen om te kunnen gaan en zich aan te passen. Alleen zo kan een organisatie echt agile worden.

Wie wil leren, wil veranderen

Door het meten van de Learning Agility kan een organisatie ook bepalen hoe de medewerkers het meest effectief door veranderingen geloodst kunnen worden. Leren zij in nieuwe situaties door te experimenteren en nieuwe taken uit te proberen? Diepen zij zaken liever zelf inhoudelijk uit om zo tot nieuwe inzichten en ideeën te komen? Vinden ze het wellicht prettig om ideeën bij elkaar op te doen? Of houden ze continu hun prestaties in de gaten, waardoor ze in nieuwe omstandigheden focus houden en de veranderingen voor zijn? Tot slot is het belangrijk om te weten of de medewerkers überhaupt bereid zijn om te leren van hun ervaringen en of ze voldoende kritisch naar zichzelf en hun prestaties willen kijken. Wie wil leren, wil veranderen! Naar ons idee kan een agile organisatie alleen voortkomen uit learning agile medewerkers. Immers, de mensen maken de organisatie en niet andersom.

Lees ook —> Meer leren over Learning Agility

Onderwerpen en tags
10 Commnets
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
Lees meer artikelen
Wat betekent potentieel eigenlijk?
Jul 01 2022
Met plezier werken aan je eigen ontwikkeling – 10 vragen aan Portaal
Jun 27 2022
Wellbeing op het werk: de feiten & cijfers op een rij [infographic]
Jun 09 2022
De psycholoog: dit kan jij als werkgever doen om de wellbeing van je medewerkers te verbeteren
May 30 2022
Learning Agility Assessments
May 16 2022
Impactvol werven: het belang van een goede candidate journey
May 12 2022