Online assessment helpen het Nederlandse Rode Kruis

Online assessment helpen het Nederlandse Rode Kruis


Jan 25 2018
Online assessment helpen het Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis haalt meer rendement uit talent met HFMtalentindex

Het Nederlandse Rode Kruis werkt samen met HFMtalentindex om snel tot een objectieve onderbouwing te komen bij beslissingen in het selectie- en ontwikkelingsproces. Marga Euser, personeelsadviseur van Het Nederlandse Rode Kruis geeft aan:

Vóór de samenwerking met HFMtalentindex zetten we het assessment via een daartoe uitgerust bureau slechts bij uitzondering in met name vanwege de hoge kosten. Door gebruik te gaan maken van de online assessments van HFMtalentindex, is het gebruik veel laagdrempeliger geworden en zetten we het nu vaker in zowel bij selectie- als bij ontwikkelingsvragen.

Uitdaging

Het Nederlandse Rode Kruis bestaat sinds 1867 en is een vereniging met meer dan 537.000 leden en donateurs, ruim 27.000 vrijwilligers en 385 beroepskrachten. Zij zijn met hulpverlening actief in Nederland en in het buitenland en werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Voor het werven en ontwikkelen van medewerkers binnen het Rode Kruis is beperkt budget beschikbaar. Dat willen we ze echter wel zo effectief en goed mogelijk inzetten. De kosten van een verkeerde (selectie)beslissing wegen echter ook zwaar. Euser: ”Ook willen wij met medewerkers die ontwikkelingsgerichte vragen hebben graag gericht aan de slag. Ga je wel of niet met elkaar in een dure opleiding investeren?”.

Oplossing

Bij selectie voor vacatures en bij individuele- en teamgerichte ontwikkelingstrajecten maakt het Rode Kruis inmiddels veelvuldig gebruik van de online tools van HFMtalentindex. Bij de selectie van nieuwe medewerkers maken de testrapportages nu standaard onderdeel uit van het totale proces om tot een besluit te komen. Ontwikkelingsgerichte tools worden ingezet als hulpmiddel bij het opstellen van een individueel- of team ontwikkelingsgericht plan. Euser: “Daarnaast gebruiken wij de drijfverentest die inzicht geeft in elkaars voorkeursrollen waardoor je werkzaamheden en taken zo kunt verdelen dat je optimaal gebruik maakt van elkaars sterkte punten”.

Het Rode Kruis haalt meer rendement uit talent met HFMtalentindex

Euser vertelt: “De reacties vanuit zowel het management als van de medewerkers zijn enkel positief; managers willen graag een objectieve onderbouwing voor hun besluit kunnen geven en de medewerker of kandidaat wil graag bevestiging. Het inzetten van de HFMtalentindex online assessments biedt meer kwaliteit in de processen en besluiten over kandidaten en medewerkers en heeft voor ons als P&O afdeling weinig extra werk opgeleverd, de applicatie van HFMtalentindex is zeer gebruikersvriendelijk en de rapporten zijn heel helder en goed leesbaar voor iedereen.”

Onderwerpen en tags
10 Commnets
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
John Thapa

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea pariatur qui deleniti a eveniet. Error quibusdam reiciendis dolor earum atque libero eius dolorem tenetur ratione. Quod reiciendis error repellat voluptatibus.

Reply
Lees meer artikelen
Wat betekent potentieel eigenlijk?
Jul 01 2022
Met plezier werken aan je eigen ontwikkeling – 10 vragen aan Portaal
Jun 27 2022
Wellbeing op het werk: de feiten & cijfers op een rij [infographic]
Jun 09 2022
De psycholoog: dit kan jij als werkgever doen om de wellbeing van je medewerkers te verbeteren
May 30 2022
Learning Agility Assessments
May 16 2022
Impactvol werven: het belang van een goede candidate journey
May 12 2022