360 graden feedback

Sterkte-zwakteanalyse van het gedrag van medewerkers

Resurs 17

Wat is 360?

De 360 graden feedbacktool is een praktisch startpunt voor een persoonlijk ontwikkelplan. Naar aanleiding van het rapport, kies je een aantal ontwikkelpunten en verbind je daar acties aan.

resurs-7

Wat meet 360?

De 360 tool is een online, volledig geautomatiseerd 360 graden feedback systeem. Je verzamelt op een gestructureerde manier feedback over het functioneren van de managers en medewerkers.

Resurs 12

360 inzetten

Je krijgt concreet inzicht in persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten. 360 biedt daarnaast ondersteuning bij training en opleiding, functioneringsgesprekken en loopbaanbegeleiding.

Jan-Meijning-236x236
Jan Meijning, Senior Organisatiepsycholoog

Met de 360 graden feedbacktool breng je medewerkers in gesprek over hun functioneren.

Jan Meijning, Senior Organisatiepsycholoog

Dialoog over houding en gedrag

360 graden feedback wordt veelal ingezet als praktisch startpunt voor een persoonlijk ontwikkelplan. Naar aanleiding van de uitslagen van het rapport, kies je een aantal ontwikkelpunten en verbind je daar acties aan. 360 graden feedback leidt zo tot concrete ontwikkelresultaten.

Input van alle kanten

360 is een online, volledig geautomatiseerd systeem om 360 graden feedback op het functioneren van medewerkers te verzamelen. De medewerker beoordeelt zichzelf en de gekozen feedbackgevers (bijvoorbeeld leidinggevende, collega’s, medewerkers) geven feedback. Daardoor krijgt de medewerker concrete feedback op het getoonde werkgedrag, dat hoort bij de vooraf gekozen competenties. Deze competenties kunnen door de medewerker zelf worden gekozen, of van tevoren zijn bepaald.

360 combineert de feedback van de verschillende personen in een uitgebreide sterkte-zwakteanalyse, gebundeld in een overzichtelijk rapport. Een praktisch startpunt voor een persoonlijk ontwikkelplan.

 

Uitgebreide sterkte-zwakteanalyse

360 geeft concreet inzicht in persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten. De feedback van de leidinggevende, collega’s en anderen geeft hierbij houvast. 360 biedt daarnaast ondersteuning bij functioneringsgesprekken, training en opleiding, management development en loopbaanbegeleiding.

Productpagina-360-1920x1240

FAQ'S OVER 360

  • Je kunt zelf beoordelingscriteria kiezen
  • Je krijgt een uitgebreide sterkte-zwakteanalyse
  • Dient ook als input voor een persoonlijk ontwikkelplan