Interactief Ontwikkelplan

HET ONTWIKKELKOMPAS

Resurs 17

Wat is een Interactief Ontwikkelplan?

Met het Ontwikkelkompas wordt ontwikkeling van medewerkers een serieus en continu proces. Ontwikkelingsdoelen worden helder en de weg ernaartoe is voor alle betrokkenen goed te volgen.

Resurs 7

Wat meet het Interactief Ontwikkelplan?

Met het Ontwikkelkompas gebruikt de medewerker de input en resultaten van online competentie-assessments direct in het eigen ontwikkelplan.

Resurs 12

Hoe kan het Interactief Ontwikkelplan worden ingezet?

Het Ontwikkelkompas maakt de verschillende betrokkenen samen verantwoordelijk: de medewerker initieert de ontwikkeling en maakt doelen tastbaar. Het Ontwikkelkompas helpt de medewerker keuzes te maken. De leidinggevende toetst, spart en coacht op uitnodiging van de medewerker.

Ontwikkeling op de agenda

Met het Ontwikkelkompas wordt ontwikkeling van medewerkers een serieus en continu proces. Ontwikkelingsdoelen worden helder en de weg ernaartoe is voor alle betrokkenen goed te volgen.

Keuzes maken

Met het Ontwikkelkompas gebruikt de medewerker de input en resultaten van online competentie-assessments direct in het eigen ontwikkelplan. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke competenties de grootste ontwikkelnoodzaak hebben en waar het snelst winst behaald kan worden.

Continue ontwikkeling

Het Ontwikkelkompas maakt de verschillende betrokkenen samen verantwoordelijk: de medewerker initieert de ontwikkeling en maakt doelen tastbaar. Het Ontwikkelkompas helpt de medewerker keuzes te maken. De leidinggevende toetst, spart en coacht op uitnodiging van de medewerker. De ontwikkeling vindt plaats op de werkplek en HR houdt regie en overzicht met het Development Issues Dashboard.

FAQ OVER HET INTERACTIEF ONTWIKKELPLAN

  • Heldere doelen en concrete acties
  • De medewerker in de lead
  • Meer grip op ontwikkeling