Leadership Feedback

SPEELT IN OP DE BEHOEFTES VAN EEN TEAM

Resurs 17

Wat is Leiderschapsfeedback?

Leadership Feedback is een tool gebaseerd op modern onderzoek naar leiderschap. Medewerkers kunnen regelmatig feedback geven aan hun baas over de meest cruciale onderdelen van het leiderschap. Met de tool krijgt de manager inzicht in en tips over de effectiviteit van de gekozen leiderschapsstijl.

De meting

Hoe werkt Leadership Feedback?

De tool bestaat uit een webapplicatie. Periodiek wordt deze aan de gekozen medewerkers gestuurd. De medewerkers beantwoorden in ongeveer vijf minuten 12 vragen. Het resultaat wordt gemeten op een score-schaal van 0 tot 100, hoe dichter bij de 100 hoe meer de leider erin slaagt om aan de behoeften en wensen van het team te voldoen.

Hoe zet je het in

Wat is het voordeel van Leadership Feedback?

De tool evalueert niet hoe goed of slecht de manager is, maar in welke mate de leiderschapsstijl aansluit bij de behoeftes van het team. Aan de hand van de resultaten kunnen leiders zien of ze bepaalde aspecten van hun leiderschap te veel of te weinig gebruiken. Om de leidinggevende te helpen het gewenste gedrag in de praktijk te laten zien, geeft de feedbacktool tips om succesvoller te worden in het gewenste leiderschap.

Altijd een relevante leiderschapsstijl

De tool evalueert niet hoe goed of slecht de manager is, maar in welke mate de leiderschapsstijl aansluit bij de behoeftes van het team. Aan de hand van de resultaten kunnen leiders zien of ze bepaalde aspecten van hun leiderschap te veel of te weinig gebruiken. Om de leidinggevende te helpen het gewenste gedrag in de praktijk te laten zien, geeft de feedbacktool tips om succesvoller te worden in het gewenste leiderschap.

3 VOORDELEN VAN Leadership FEEDBACK

Laat het team de manager naar succes coachen

Met Leadership Feedback zijn medewerkers de coach van hun manager. De feedbacktool legt de behoeftes van het team bloot en geeft de leider de mogelijkheid om het leiderschap aan te passen. De Leadership Feedback tool meet hoe doeltreffend de leiders van een organisatie hun teams leiden. Het levert gemotiveerde en effectieve medewerkers op die sneller de organisatiedoelen halen.

Medewerkers voelen zich gehoord

Met Leadership Feedback kunnen medewerkers snel, eenvoudig en anoniem feedback geven over hoe zij het leiderschap van hun manager op dit moment ervaren. Dit betekent dat medewerkers een leidinggevende krijgen die leiderschap aanpast op basis van de huidige behoeftes van het team. Met behulp van effectief leiderschap kunnen managers goed presterende teams bouwen die zich sterk betrokken voelen bij hun missie en bij elkaar.

INFORMATIE OPVRAGEN

De leider kan zich blijven ontwikkelen

De Leadership Feedback tool helpt de leider zich op een eenvoudige en effectieve manier te ontwikkelen. De tool is aangepast aan de snel veranderende organisaties van vandaag, waar de behoeftes van een team in verschillende stadia veranderen. Managers hebben behoefte aan concrete tips en duidelijke richtlijnen voor het stimuleren van de betrokkenheid in hun team. Aan de hand van de resultaten kunnen leiders zien of ze bepaalde aspecten van hun leiderschap te veel of te weinig gebruiken. Om effectief te zijn, moet hun leiderschap worden aangepast aan de behoeftes en wensen van het team.

DOWNLOAD BROCHURE

“We hebben Leadership Feedback gebruikt in een pilotronde voor delen van de organisatie om een ​​gestructureerd feedbackproces te starten. Het is een tool die zowel gemakkelijk te begrijpen als te gebruiken is. Het geeft een impuls aan hoe de leider door het team wordt gezien en hoe het team zijn leider ziet. Aan de hand van de resultaten kun je zien met welke puntinitiatieven je aan de slag moet. Onze medewerkers stellen het op prijs dat ze de mogelijkheid hebben om zowel een beoordeling als schriftelijke feedback te geven over bepaalde zaken.”

Anna Mindelöf, CHRO bij Fenix Outdoor Group.
Anders_rund
Anders Knutsson, Senior Psycholoog bij Assessio.

“Leiderschap is zonder twijfel de belangrijkste werkomgevingsfactor in een organisatie. Als de organisatie haar potentieel wil maximaliseren, haar doelen wil bereiken en de teams goed wil laten werken, is effectief leiderschap vereist. We hadden het gevoel dat er een simpele tool op de markt ontbrak die managers helpt om effectiever te zijn in hun leiderschap en hebben daarom een ​​eigen feedbacktool ontwikkeld.”

Anders Knutsson, Senior Psycholoog bij Assessio.

FAQ OVER DE LEADERSHIP FEEDBACK

De Leadership Feedback tool meet hoe doeltreffend de leiders van een organisatie hun teams leiden.