Learning Agility GO

Vergroot de wendbaarheid van je medewerkers

Resurs 17

WAT IS de LEARNING AGILITY GO?

Met de Learning Agility GO kunnen medewerkers zelf aan de slag met het vergroten van hun Learning Agility. De groeimeter laat in één oogopslag de huidige score en het groeipotentieel zien.

De meting

WAT MEET de LEARNING AGILITY GO?

Iemand kan zijn Learning Agility vergroten door zich bewust te zijn van zijn score en er vervolgens mee aan de slag te gaan. De resultaten uit het rapport geven concrete tips om het groeipotentieel te bereiken.

Hoe zet je het in

de Learning Agility GO inzetten

Maak de organisatie wendbaarder door je medewerkers wendbaarder te maken. Door de ontwikkeling van Learning Agility op de agenda te houden, zijn mensen, en daarmee de organisatie, wendbaarder.

Actief wendbaarheid vergroten

Wendbare mensen zijn onmisbaar in de veranderende organisaties van nu. De Learning Agility GO helpt medewerkers om zelf actief aan de slag te gaan met het vergroten van hun wendbaarheid.

Learning Agility rapport en online ontwikkelmodule in één

Met de Learning Agility GO wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt waar iemand nu staat. Met de Learning Agility GO-groeimeter zie je in één oogopslag ook iemands groeipotentieel. Per Learning Agility dimensie worden concrete persoonlijke tips gegeven om actief aan de slag te gaan. De groeimeter geeft automatisch aan hoeveel winst een specifieke tip oplevert. Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd actief te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Wendbare mensen in een wendbare organisatie

Maak de organisatie wendbaarder. Door de ontwikkeling van Learning Agility concreet op de agenda te houden, zijn mensen – en daarmee de organisatie – wendbaarder.

 

Productpagina-LAGO-1920x1240

FAQ OVER DE LEARNING AGILITY GO

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Mensen die hoog scoren op Learning Agility leren meer en sneller van nieuwe situaties. 

We onderscheiden vijf dimensies voor Learning Agility: Change Agility, Mental Agility, People Agility, Results Agility en Self-awareness. Voor elke dimensie geldt dat mensen die hoog scoren op deze dimensie sneller zullen leren van nieuwe situaties. Bovendien zullen zij zich nieuwe vaardigheden sneller en effectiever eigen kunnen maken in een nieuwe situatie.

Voor de dimensie Self-awareness is een bijzondere rol weggelegd in de Learning Agility Scan. Een hoge score versterkt de mogelijkheden op de andere Learning Agility dimensies en een lage score beperkt deze juist. Wie zich bewust is van de mogelijkheden om zelf ergens beter in te worden zal effectiever leren dan iemand die al snel tevreden is met zichzelf.

  • Gericht wendbaarheid ontwikkelen
  • Inzicht in leervermogen en groeipotentieel
  • Assessment én ontwikkelmodule