Learning Agility Scan

Welke medewerkers dragen de toekomst van de organisatie?

Resurs 17

Wat is de Learning Agility Scan?

Learning Agility is een voorspeller voor high potentials. Mensen die leren van nieuwe situaties zullen een hogere score behalen op de Learning Agility Scan. Dit zijn de mensen waarop de organisatie in de toekomst kan bouwen.

De meting

Wat meet de Learning Agility Scan?

Krijg inzicht in het leervermogen binnen de organisatie. De Learning Agility Scan meet welke mensen op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag ontwikkelen. Aanleg, ambitie en gedrag worden helder in kaart gebracht.

Hoe zet je het in

De Learning Agility Scan inzetten

Een organisatie bestaat uit de kwaliteiten en vaardigheden van haar medewerkers. Hoe meer medewerkers weten wat hun potentieel is en in staat zijn snel te kunnen leren, hoe beter voor de organisatie.

Wendbaarheid kennen, wendbaarheid vergroten

Met de Learning Agility Scan zie je of jouw mensen de toekomst van de organisatie kunnen dragen. Je zoekt immers naar medewerkers die nu én in de toekomst beschikken over de kwaliteiten om de organisatie verder te helpen, of dat nu in een bestaande functie is of in een functie die in de toekomst zal ontstaan.

Meet resultaat van ontwikkeling

De Learning Agility Scan meet welke mensen op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag hebben ontwikkeld.

Inzicht in leervermogen van de organisatie

Je kent de huidige mogelijkheden en de manier om de wendbaarheid van medewerkers en de organisatie te vergroten. Het ontwikkelvermogen groeit en draagt direct bij aan High Performance, nu en in de toekomst.

Productpagina-LAS-1920x1240

FAQ OVER DE LEARNING AGILITY SCAN

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Mensen die hoog scoren op Learning Agility leren meer en sneller van nieuwe situaties. 

We onderscheiden vijf dimensies voor Learning Agility: Change Agility, Mental Agility, People Agility, Results Agility en Self-awareness. Voor elke dimensie geldt dat mensen die hoog scoren op deze dimensie sneller zullen leren van nieuwe situaties. Bovendien zullen zij zich nieuwe vaardigheden sneller en effectiever eigen kunnen maken in een nieuwe situatie.

Voor de dimensie Self-awareness is een bijzondere rol weggelegd in de Learning Agility Scan. Een hoge score versterkt de mogelijkheden op de andere Learning Agility dimensies en een lage score beperkt deze juist. Wie zich bewust is van de mogelijkheden om zelf ergens beter in te worden zal effectiever leren dan iemand die al snel tevreden is met zichzelf.

  • Resultaatmeting bij ontwikkeling
  • Brengt aanleg, ambitie en gedrag helder in kaart
  • Biedt inzicht in leervermogen van de organisatie