Management Potentieel (MPI)

Herken de managementtalenten van de organisatie

Wat is de MPI?

Met de online Management Potentieel Index (MPI) stel je binnen 25 minuten vast welke medewerkers of sollicitanten aanleg hebben voor een leidinggevende functie.

Wat meet de MPI?

De MPI brengt zes kerncompetenties in kaart die elke leidinggevende in huis moet hebben. De test is een persoonlijkheidsmeting en is gebaseerd op het big five model.

De MPI inzetten

Bij het vervullen van een leidinggevende functie wil je zeker zijn dat je met de juiste kandidaat in zee gaat. De MPI geeft richting aan de ontwikkeling van leidinggevenden.

Weten wie jouw toekomstige leiders zijn

De Management Potentieel Index (MPI) biedt je een objectieve maat om te beoordelen welke medewerkers of sollicitanten uit het juiste hout gesneden zijn voor een leidinggevende functie. Je ziet in één oogopslag of iemand over de gewenste kwaliteiten beschikt:

  • Inzicht in 6 kerncompetenties voor leiderschap.
  • Aanleg voor 3 leiderschapsstijlen (sturend, coachend en ondernemend).

Objectieve meting van aanleg

MPI is gebaseerd op de persoonlijkheidsmeting, een uitgebreid gevalideerde vragenlijst, gebaseerd op het big five model. Het online assessmentsysteem, vertaalt de uitslag van deze vragenlijst automatisch naar de aanleg van de kandidaat voor de belangrijkste competenties voor leidinggevenden. Deze vertaalslag berust op wetenschappelijk onderzoek en op de jarenlange praktijkervaring onze organisatiepsychologen.

Het rapport is zo opgesteld dat je zonder voorkennis een concreet beeld krijgt van leiderschapskwaliteiten. Geen psychologentaal, maar wel onderbouwd, objectief en nauwkeurig.

Leidinggevenden die kunnen managen

Bij het vervullen van een leidinggevende functie wil je er zeker van zijn dat je met de juiste kandidaat in zee gaat. Met MPI geef je richting aan de ontwikkeling van (aankomend) leidinggevenden door inzicht te geven in hun sterke en zwakke punten.

Ambieert één van jouw medewerkers een leidinggevende functie? Bekijk of een leidinggevende functie bij de medewerker past. De uitslagen van het rapport geven daarmee concreet richting aan de loopbaan van de medewerker.

Productpagina-MPI-1920x1240

FAQ OVER DE MPI

  • Test leiderschapspotentieel
  • Duidelijkheid over afbreukrisico’s
  • Inzicht in belangrijkste leiderschapsstijlen