Talent Scan

Persoonlijke talenten duidelijk in beeld

Resurs 17

Wat is de Talent Scan?

De Talent Scan is een laagdrempelig ontwikkelingsinstrument waarmee je medewerkers op een positieve manier prikkelt in hun ontwikkeling. Ontwikkeling begint met zelfinzicht.

resurs-7

Wat meet de Talent Scan?

De Talent Scan geeft een duidelijk inzicht in de eigen talenten. Bij elk talent worden valkuilen, uitdagingen en tips gegeven om de talenten optimaal te benutten.

Resurs 12

Hoe kan de Talent Scan worden ingezet?

Door volledig inzicht te hebben in eigen talenten, is de medewerker in staat de specifieke eigen talenten beter te gebruiken en beter in te zetten in het werk. De medewerker ziet hoe eigen talenten ten volle te benutten zijn.

Zelfkennis vergroten

De Talent Scan is een laagdrempelig ontwikkelingsinstrument waarmee je medewerkers op een positieve manier prikkelt in hun ontwikkeling. Ontwikkeling begint met zelfinzicht. De Talent Scan biedt dat, maar daarna is de medewerker zelf aan zet. Met het ontwikkelplan benoemt de medewerker de belangrijkste uitdagingen en verbindt daar concrete acties aan.

Persoonlijke kracht zichtbaar gemaakt

De Talent Scan geeft een duidelijk inzicht in de eigen talenten. Bij elk talent worden valkuilen, uitdagingen en tips gegeven om de talenten optimaal te benutten.

Ontwikkeling vanuit eigen kracht

Door volledig inzicht te hebben in eigen talenten, is de medewerker in staat de specifieke eigen talenten beter te gebruiken en beter in te zetten in het werk. De medewerker ziet hoe eigen talenten ten volle te benutten zijn.

FAQ over de Talent Scan

  • Inzicht in persoonlijke talenten
  • Concrete ontwikkeltips voor elk talent
  • Maak medewerkers bewust van hun kwaliteiten