een-growth-mindset-zorgt-voor-meer-weerbaarheid-2704-x-1702-px-scaled

Het gevoel controle te hebben over je eigen ontwikkeling heeft voordelen ten opzichte van het gevoel overgeleverd te zijn aan je omstandigheden. Zo heeft onderzoek aangetoond dat mensen beter kunnen omgaan met druk, tegenslag en vervelende situaties als zij het gevoel hebben dat zij zélf controle hebben over de situatie. Een bekend experiment naar subjectieve gedragscontrole heeft aangetoond dat een hulpeloze situatie verdraagzamer wordt wanneer we denken dat we zelf controle hebben.

In dit experiment kregen proefpersonen tijdens het uitvoeren van een taak een luid lawaai te horen. Eén groep kon dit geluid niet stoppen, terwijl de andere groep het lawaai simpelweg kon stoppen door op een knop te drukken. Wat bleek? De proefpersonen met de knop hielden het langer vol. Het maakte niet uit of de knop daadwerkelijk werkte. De mogelijkheid om invloed te hebben op de situatie werkt positief op de gemoedstoestand en de weerbaarheid van mensen. 

Invloed hebben op de situatie

Locus of control, een growth mindset en learning agility zijn concepten die aangeven hoe mensen met hun ontwikkeling omgaan en welke verantwoordelijkheden zij daarvoor nemen. Hoewel er subtiele verschillen zitten in de definities, komt het erop neer dat mensen met een interne locus of control, een growth mindset of een hoge learning agility meer dan gemiddeld denken invloed uit te kunnen oefenen op en verantwoordelijk te zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en prestaties.

Mensen met een externe locus of control, een fixed mindset of een lage learning agility vinden het lastig om kansen te zien, zelf initiatief te nemen voor hun ontwikkeling en denken vaker dat situaties en het succes dat zij willen bereiken niet door hen te beïnvloeden zijn. Met andere woorden: zij denken dat succes of goed presteren afhankelijk is van factoren die buiten henzelf liggen en waar zij geen invloed op kunnen uitoefenen. 

Succes van weerbaarheid

Het hebben van een hoge learning agility, growth mindset of interne locus of control is dus een groot voordeel voor zowel de medewerker als de organisatie. Deze medewerkers tonen namelijk initiatief, zijn weerbaar en werken actief aan het verbeteren van hun vaardigheden en kennis, omdat zij denken dat zij het verschil kunnen maken. Over het algemeen zijn zij beter in staat om succesvol te zijn en goede resultaten te behalen.

Hoe kun je er als manager nou voor zorgen dat medewerkers deze vaardigheden meer ontwikkelen? Door inzicht te hebben in de learning agility van je medewerkers kan je precies zien wie op welke punten nog kan verbeteren. Vervolgens kun je als manager je vermogen om anderen te motiveren inzetten. Hoe? We geven hieronder 15 tips om de learning agility van je medewerkers te verhogen. Dit heeft een positieve invloed op weerbaarheid en zelfbewustzijn van je medewerkers.

15 tips om de learning agility van je medewerkers te verhogen

 1. Stimuleer medewerkers om nieuwe taken op te pakken en geef ze het vertrouwen dat ze bij het leren van nieuwe taken fouten mogen maken. 
 2. Stel voor om stage te lopen bij een andere afdeling.
 3. Laat medewerkers samenwerken met iemand die meer geneigd is om risico’s te nemen.
 4. Organiseer een brainstormsessie met de afdeling en vraag medewerkers met ideeën te komen over hoe taken beter kunnen worden georganiseerd.
 5. Benoem expliciet dat creativiteit en het opperen van ideeën gewaardeerd wordt.
 6. Vraag medewerkers te inventariseren wat zij van anderen zouden kunnen leren. 
 7. Benadruk het feit dat niet iedereen alles kan weten en dat leren van anderen het leerproces kan versnellen. 
 8. Stimuleer medewerkers om anderen ongevraagd te adviseren en kennis te delen.
 9. Bespreek met medewerkers wat je verwacht van hun ontwikkeling en aan welke eisen medewerkers in de toekomst moeten voldoen. 
 10. Geef medewerkers tijd en geld om actief vorm te kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling. 
 11. Bespreek de mogelijke aankomende veranderingen in de organisatie en vraag wat voor effect die kunnen hebben op het werk van de medewerkers.
 12. Bespreek met medewerkers hoeveel tijd zij aan hun persoonlijke ontwikkeling hebben besteed.  
 13. Vraag of medewerkers ook in staat zijn om te voldoen aan de eisen van een door hen gekozen andere functie en wat zij daarvoor nog moeten leren.  
 14. Vraag aan medewerkers wat zij van het geven en ontvangen van feedback vinden en hoe zij over hun eigen ontwikkeling denken.
 15. Bespreek concreet hoeveel tijd en aandacht medewerkers de laatste 10 jaar aan hun eigen ontwikkeling hebben besteed.

Bekijk het webinar Goed leiderschap in een veranderende omgeving

Schrijf je in

newsletter-bg

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vul onderstaande gegevens in zodat we je de nieuwsbrief kunnen toesturen.


Gerelateerde inzichten en nieuws

Boek een demo

Wil je meer weten over ons en ons platform? Je krijgt inzicht in de tool en onze achterliggende kennis.