Leadership Feedback

Leadership Feedback

Laat het team de leidinggevende naar succes coachen. De tool legt de behoeften van het team vast en geeft de leidinggevende de mogelijkheid om diens leiderschap aan te passen. Het zorgt voor gemotiveerde en effectieve medewerkers die sneller de doelstellingen van de organisatie bereiken.

Download productblad

Boek een demo

Wat is Leadership Feedback?

Leadership Feedback is een tool gebaseerd op modern onderzoek naar leiderschap. Het stelt medewerkers in staat om regelmatig feedback te geven aan hun leidinggevende over de meest kritische aspecten van leiderschap. Met behulp van de tool krijgt de leidinggevende feedback over diens vermogen om te coachen, te luisteren, strategisch en operationeel te werken, en verandering en ontwikkeling te stimuleren.

De feedbacktool is een webapplicatie die is aangepast aan jouw organisatie. De meting vindt jaarlijks met regelmaat plaats (minstens één keer per kwartaal en meer als dat nodig is). Medewerkers beantwoorden twaalf vragen en het invullen duurt ongeveer vijf minuten. Het resultaat wordt gemeten op een schaal van 0 tot 100. Hoe dichter bij 100, hoe beter de leidinggevende erin slaagt om aan de behoeften en wensen van het team te voldoen.

teams-webpage-assessiocom_

Wat maakt ons anders dan anderen?

Data-driven

Verzamel data om beslissingen te ondersteunen en begeleiden.
Verzamel en hergebruik data om topkandidaten te vinden.

Research based

Bewezen methoden en oplossingen gebaseerd op het nieuwste onderzoek op het gebied van arbeidspsychologie en persoonlijkheidswetenschap.

Eenvoudig

Een gebruiksvriendelijk platform dat ingewikkelde processen vereenvoudigt. Je hoeft geen expert te zijn om de resultaten te interpreteren.

Uitgebreid

Een compleet en state-of-the-art assessmentplatform dat ondersteuning biedt bij selectie en ontwikkeling van medewerkers, leiders en organisatie.

"We hebben Leadership Feedback in een pilot voor een deel van de organisatie gebruikt om een gestructureerd feedbackproces in gang te zetten. Het is een instrument dat eenvoudig te begrijpen en te gebruiken is. Het geeft inzicht in hoe de leidinggevende door het team wordt waargenomen en hoe het team het leiderschap ziet. Op basis van de resultaten kunnen specifieke acties worden ondernomen. Onze medewerkers waarderen het dat ze zowel een beoordeling als schriftelijke feedback kunnen geven op bepaalde vragen."

map-x-skaparen-portrattbild-428-x-428-pixlar

Anna Mindelöf, CHRO bij Fenix Outdoor Group.

Over Leadership Feedback

De tool beoordeelt niet hoe goed of slecht de leidinggevende is, maar hoe goed de leiderschapsstijl aansluit bij de behoeften van het team. Met behulp van de resultaten kunnen leiders zien of ze bepaalde aspecten van hun leiderschap over- of onderbenutten. Om leiders te helpen zich in de gewenste richting te ontwikkelen, geeft de feedbacktool ook tips over wat ze kunnen doen om succesvoller te zijn in hun leiderschap.

6

Voor de leidinggevende

Leadership Feedback ondersteunt individuele leiders en helpt hen op een eenvoudige en effectieve manier te ontwikkelen. De tool is aangepast aan de snel veranderende organisaties van vandaag, waar leiders concrete tips en duidelijke begeleiding nodig hebben over hoe ze betrokkenheid in hun team kunnen bevorderen. Met de resultaten van Leadership Feedback kunnen leiders zien of ze bepaalde aspecten van hun leiderschap over- of onderbenutten en zich aanpassen aan de huidige behoeften van het team. Effectief leiderschap moet worden afgestemd op de behoeften en wensen van het team.

Boek een demo

Voor de medewerkers

Met Leadership Feedback kunnen medewerkers snel, eenvoudig en anoniem feedback geven over hoe het leiderschap van hun leidinggevende op dit moment werkt. Dit zorgt ervoor dat leidinggevenden hun leiderschap kunnen aanpassen aan de actuele behoeften van het team. Met effectief leiderschap kunnen leidinggevenden goed presterende teams opbouwen die een grote betrokkenheid voelen bij hun missie en bij elkaar. Deze teams presteren boven verwachting en hun succes kan worden verklaard doordat de groep groter wordt dan het individu, waarbij de competenties van het hele team worden benut.

Download brochure

25
competentieprofielen_opmaken_met_het_team-scaled

Voor de organisatie

Effectiever leiderschap draagt bij aan een versnelde implementatie van de strategie van de organisatie en een toename van de betrokkenheid van medewerkers. Besluitvormers in de organisatie kunnen gemakkelijker zien in welke gebieden de organisatie sterk of zwakker is, of er behoefte is aan opleidingen en wat er moet worden gedaan om de organisatie zich in dezelfde richting te laten ontwikkelen. In tegenstelling tot andere tools zoals 360-gradenbeoordelingen en leiderschapstrainingen, is Leadership Feedback een tool die op termijn onderdeel kan worden van jouw organisatie.

Boek een demo

Learning Agility als strategieversneller

Fossiel is uit, groen is in. Voor een onderneming als Eneco Groep betekent deze energietransitie een enorme verandering. Klanten gaan zich als ‘prosumers’ gedragen: ze worden kieskeuriger, stellen voorwaarden en zijn, als het ze niet bevalt, zo vertrokk...
4712-eneco-begrippenlijst2
Hoe creëert men de voorwaarden voor een flexibele organisatie die bovendien snel haar bedrijfsvoering kan aanpassen aan de snel veranderende behoeften van klanten en partners? Eneco stelde dit op de proef, met Learning Agility.
Jonne-Mei Beetz, Manager HR Development bij de Eneco Groep

Zicht op je toekomst: Learning Agility bij a.s.r.

Lerend vermogen is belangrijker dan de cv's en ervaring. We hebben een target op de gemiddelde learning agility-score van de aannames in een jaar. Dit werkt aantoonbaar goed.
103rd_asrsfeer2019-anl
Lerend vermogen is belangrijker dan de cv's en ervaring. We hebben een target op de gemiddelde learning agility-score van de aannames in een jaar. Dit werkt aantoonbaar goed.
Manon van der Lely, a.s.r. verzekeringen

HR-data (her)gebruiken voor de hele employee life cycle

Lerend vermogen is belangrijker dan de cv's en ervaring. We hebben een target op de gemiddelde learning agility-score van de aannames in een jaar. Dit werkt aantoonbaar goed.
Science Poort
Het belangrijkste resultaat dat de assessments van Assessio voor ons hebben opgeleverd, is dat we mensen binnenhalen die passen bij onze bedrijfscultuur en die EIT InnoEnergy kunnen laten doorgroeien.
Marco Verburgh, EIT InnoEnergy

Portaal

Portaal: Met plezier werken aan je eigen ontwikkeling
huis-van-portaal-002
Portaal: Met plezier werken aan je eigen ontwikkeling
Karin van Dijkhuizen, Manager HRD bij Portaal

Rabobank

Rabobank: Samen bereiken we meer dan alleen
rabobank
Rabobank: Samen bereiken we meer dan alleen
Gea Cramer, Productmanager Test & Assess bij Rabobank
features-bg

Features in het platform 

Ons platform bevat de data en tools die je nodig hebt voor een efficiëntere organisatie. En we blijven het voortdurend ontwikkelen, altijd in nauwe samenwerking met jou als klant. 

Persoonlijkheid

Identificeer de aanleg en het potentieel van individuen met behulp van de persoonlijkheidstest; een vragenlijst die persoonlijkheid en aanleg voor gedrag in kaart brengt die belangrijk zijn in het werkende leven. 

Lees meer

Capaciteiten

Met de toonaangevende, non-verbale capaciteitentest breng je het zien van verbanden en probleemoplossend vermogen in kaart.

Lees meer

Risicovol gedrag

Identificeer risicogedrag en individuele uitdagingen. Risicogedrag geeft je inzichten om te gebruiken bij recruitmentprocessen, leiderschapsvraagstukken en bij de ontwikkeling van teams.

Lees meer

Leadership Feedback

Geef managers in jouw organisatie meer mogelijkheden met feedback van hun medewerkers. Leadership Feedback is gebaseerd op modern onderzoek naar leiderschap en draagt ​​bij aan de leiderschapsontwikkeling in de goede richting.

Lees meer

Learning Agility

Op zoek naar een manier om een wendbare, adaptieve cultuur te ontwikkelen die klaar is voor de uitdagingen van morgen? Werf en ontwikkel wendbare kandidaten met het potentieel om goed te presteren in hun functies - zowel nu als in de toekomst. 

Lees meer

Self-awareness tool

Vergroot het zelfbewustzijn met behulp van de Self-awareness tool. De tool – en de training – creëert bewustzijn over sterke punten en uitdagingen en geeft ontwikkeltips.

Lees meer

Veelgestelde vragen over Leadership Feedback

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de Leadership Feedback tool. Hiernaast vind je de meest gestelde vragen.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem contact op

Het resultaat van effectief leiderschap is dat teams beter presteren. Leadership Feedback meet hoe effectief leiders in een organisatie hun teams aansturen.

Leadership Feedback is een nieuwe tool op de markt die de gebruiker op een moderne en op data gebaseerde manier inzicht geeft in leiderschapsontwikkeling en besluitvorming. In tegenstelling tot tools die al meer dan 30 jaar worden gebruikt, zoals 360-gradenbeoordelingen en leiderschapstrainingen, is Leadership Feedback een tool die op termijn deel kan uitmaken van jouw organisatie en niet veel tijd vergt om te gebruiken.

Door regelmatig gebruik te maken van Leadership Feedback, zorg je voor voortdurende ontwikkeling van jouw leiders en daarmee voor toenemende effectiviteit van jouw teams.De tool is afgestemd op de snel veranderende organisaties van vandaag, waar leiders concrete tips en duidelijke begeleiding nodig hebben over hoe ze betrokkenheid in hun team kunnen bevorderen.

Een belangrijk verschil met andere, meer traditionele methoden, is dat alle medewerkers in een organisatie kunnen deelnemen aan het feedbackproces in plaats van slechts een select aantal.

Het is aan elke organisatie om te bepalen hoe vaak de meting moet plaatsvinden, maar wij adviseren minstens één keer per kwartaal. Voor leidinggevenden die kortlopende projecten leiden, zoals met een samengestelde projectgroep, kunnen metingen vaker worden uitgevoerd.

Ja, medewerkers zijn volledig anoniem. In de meerderheid van de vragen beoordelen medewerkers de leidinggevende vanuit verschillende perspectieven, maar in twee van de vragen is er ook ruimte voor de invuller om tekstuele antwoorden te geven. Als medewerkers anoniem willen blijven, is het belangrijk dat ze geen persoonlijke informatie invullen die aan een specifiek persoon kan worden gekoppeld.

De resultaten worden gepresenteerd vanuit twee verschillende perspectieven:

Voor de organisatie/besluitvormers worden de resultaten weergegeven in scores om snel en eenvoudig inzicht te geven. Wat werkt goed? Wat werkt niet? De resultaten helpen besluitvormers strategische beslissingen te nemen door meer transparantie.

Voor de gebruiker (de leider) worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van tips en suggesties voor acties om effectiever te worden. De tool biedt elke leider een ontwikkelingsplan met feedback dat eenvoudig te implementeren is.

De vragen omvatten onder andere beoordelingen van hoe goed de leidinggevende anderen betrekt bij besluitvorming, zich richt op korte termijn uitdagingen, werk plant en organiseert en taken delegeert. Medewerkers beantwoorden in totaal 14 vragen, waarvan 12 rangschikkingsvragen en twee tekstvelden waarin de medewerker zelf een antwoord kan invullen.

Het meten van effectiviteit op een enkel moment in een organisatie geeft nooit het volledige beeld, ongeacht welke tool je gebruikt. Een meting met Leadership Feedback geeft een momentopname van wat het team op dat moment nodig heeft. Omdat deze behoeften kunnen en waarschijnlijk zullen veranderen, afhankelijk van wat er zowel binnen als buiten de organisatie gebeurt, is het belangrijk om gedurende een jaar (minstens één keer per kwartaal) voortdurende metingen uit te voeren. De resultaten dienen als kompas voor de individuele leider, die tussen de metingen ruimte heeft om op basis van feedback van het team gedragsveranderingen door te voeren. De organisatie en besluitvormers krijgen op hun beurt de mogelijkheid om te zien hoe leiderschap in de loop der tijd verandert en kunnen op basis daarvan strategische beslissingen nemen.

Leadership Feedback is gebaseerd op wat modern onderzoek ons heeft geleerd over de definitie van effectief leiderschap en hoe dit gemeten kan worden. De tool is gebaseerd op onderzoek en theorieën over leiderschap in relatie tot organisatorisch succes, wat een team hoog presterend maakt, en hoe overmatig en ondermatig gedrag leiderschap beïnvloedt.

De tool is ontworpen om te worden gebruikt in alle soorten organisaties, zowel klein als groot, plat of hiërarchisch. Leadership Feedback fungeert als een belangrijk hulpmiddel voor organisaties die bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers willen vergroten, zich in een veranderingsproces bevinden en aan leiderschapsontwikkeling willen werken.

Leadership Feedback ondersteunt de individuele leider en heeft tot doel hun ontwikkeling eenvoudiger en effectiever te maken. De tool helpt elke leider te begrijpen wat ze moeten doen om leiding te geven op een manier die het team op dat moment nodig heeft. Vanuit organisatorisch oogpunt vergemakkelijkt Leadership Feedback verschillende HR- en zakelijke beslissingen. Besluitvormers kunnen gemakkelijker zien in welke gebieden de organisatie sterk of zwakker is, of er behoefte is aan opleidingen en wat er moet worden gedaan om in dezelfde richting te groeien.

Boek een demo

Wil je meer weten over ons platform? Je krijgt inzicht in de tool en hoe die kan zorgen voor duurzame selectie- en ontwikkelingsprocessen van medewerkers en leiders – en dus ook voor jouw organisatie.

newsletter-bg

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vul onderstaande gegevens in zodat we je de nieuwsbrief kunnen toesturen.


Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies ("cookies") bestaan uit kleine tekstbestanden. De tekstbestanden bevatten gegevens die op uw apparaat worden opgeslagen. Om bepaalde soorten cookies te kunnen plaatsen, hebben we uw toestemming nodig.
Wij bij Assessio maken gebruik van deze soorten cookies.
Klik hier om ons cookiebeleid te lezen en meer te weten te komen over welke cookies we gebruiken en hoe lang ze worden opgeslagen.

Manage your cookie-settings

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die geplaatst moeten worden voor fundamentele functies op de website om te werken. Fundamentele functies zijn bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor het gebruik van menu's en om te navigeren op de website.

Functionele cookies

Functionele cookies moeten worden geplaatst zodat de website functioneert zoals u verwacht. Bijvoorbeeld om te onthouden welke taal u verkiest, te weten of u bent ingelogd, de website veilig te houden, inloggegevens te onthouden of om producten op de website te sorteren op de manier die u verkiest.

Cookies voor statistieken

Om te weten hoe u interactie heeft met de website, plaatsen we cookies om statistieken te verzamelen. Deze cookies anonimiseren persoonlijke gegevens.

Cookies voor het meten van advertenties

Om een betere service en ervaring te kunnen bieden, plaatsen we cookies om marketing op maat voor u te maken. Een ander doel van deze plaatsing is om producten of diensten aan u te verkopen, op maat gemaakte aanbiedingen te doen of te marketen en aanbevelingen te geven over nieuwe concepten op basis van wat u eerder bij ons heeft gekocht.

Cookies voor het meten van advertenties bij gebruikers

Om relevante advertenties te tonen, plaatsen we cookies om advertenties op maat voor u te maken.

Cookies voor gepersonaliseerde advertenties

Om relevante en persoonlijke advertenties te tonen, plaatsen we cookies om unieke aanbiedingen te bieden die zijn afgestemd op uw gebruikersgegevens.