BOUW ROLLEN OP VANUIT HET COMPETENTIEKADER

IDENTIFICEER HET GEDRAG DAT JE NODIG HEBT

services_utvecklingstjanster_dragarbild_1920_x_1240

Wat is een competentiekader?

Een competentiekader is de beschrijving van gewenst gedrag en vaardigheden in de rollen waaruit jouw organisatie bestaat. Een competentiekader maakt het makkelijk om iedereen op gelijke voet te beoordelen en een gemeenschappelijke taal te creëren rond wat belangrijk is in het bedrijf. Welk gedrag zorgt voor succes in het bedrijf? Welk gedrag zoek je bij je medewerkers en leiders? Het definiëren van welke rollen je nodig hebt is de rode draad door alle HR-processen. 

Wat is de waarde van het implementeren van een competentiekader?

Het belangrijkste is dat het raamwerk niet stopt bij woorden en waarden die ergens in een document zijn genoteerd en opgeslagen. Wanneer het competentiekader wordt opgebouwd op basis van gewenst gedrag, kan het de kern worden van hoe je werft, ontwikkelt en opvolging regelt. 

Organisaties die gebruik maken van het platform van Assessio krijgen ook toegang tot het competentieraamwerk van Assessio. Gebaseerd op het vijffactorenmodel, de meest empirisch ondersteunde theorie voor het beschrijven van persoonlijkheid, kan het raamwerk worden gevolgd door het gebruik van onze tools en tests uit het platform.  

Wat bereik je met een goed ontwikkeld competentiekader?

  • Concreet kader voor leiderschap
  • Duidelijk beleid voor werving en selectie
  • Een eerlijk wervingsproces waarbij de kandidaat het gevoel heeft dat iedereen op dezelfde basis wordt beoordeeld
  • Een basis voor feedback en salarisbesprekingen
  • Een consensus over welke kwaliteiten worden beoordeeld en ontwikkeld
  • Diversiteit in werving en promotie
  • Bewezen waarden
  • Duidelijke richtlijnen en vereisten voor opvolgingsplanning, behoudt en ontwikkel de vaardigheden van medewerkers op de lange termijn

kompetens

Stap voor stap: 3 niveau's om aan te werken

Resurs 19

Persoonlijke job fit

Welke criteria zijn van belang voor een rol. Wat wordt er van de rol verwacht? Welke succesfactoren zijn belangrijk? Heeft een nieuwe strategie de manier veranderd waarop je naar de rollen kijkt? Assessio kan je helpen om het raamwerk van de organisatie op te bouwen en af te stemmen op de strategie.

Resurs 9

Risicogedrag

Het begrijpen en identificeren van potentieel risicogedrag is minstens zo belangrijk als het identificeren van gewenst gedrag in het bedrijf. Als je weet welk gedrag schadelijk kan zijn kun je bewuster werven. Assessio helpt je om risicoprofielen op te bouwen die gekoppeld zijn aan het leiderschap.

Resurs 14

Persoon-cultuur-fit

Voor motivatie is het cruciaal dat de waarden van de medewerkers aansluiten bij de organisatiecultuur. Een gemeenschappelijke cultuur draagt bij tot meer betrokkenheid en werkplezier. Assessio maakt de cultuur meetbaar op zowel individueel als op groepsniveau.

Nieuw salarismodel werd succesverhaal

Toen een logistiek bedrijf een nieuw salarismodel moest maken, maakten ze gebruik van de competentiekaarten in het platform van Assessio: ”We gebruiken Assessio al enkele jaren en hebben onze managers getraind op vaardigheden gebaseerde werving. We testen alle kandidaten in een vroeg stadium van het wervingsproces en gebruiken de vragen in de competentiekaarten bij de sollicitatiegesprekken.”

case_bonnierforlagen_feature_2000_x_1064