SECOND OPINION

Ontwikkel je organisatie

services_successionsplanering_headerimage_1920_x_1240

Welk gedrag heb je in de organisatie nodig om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst?  

Alle industrieën ontwikkelen zich, of het nu strategieën, veranderde omstandigheden of de buitenwereld zijn die nieuwe eisen stellen. Om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst, moet je evalueren wat je vandaag hebt, maar ook bepalen wat je in de toekomst nodig hebt. Het gat dat daartussen blijft zitten, is de maatstaf voor de veranderingen die je moet doorvoeren om de organisatie te laten ontwikkelen.

De potentieel- en persoonlijke assessments van Assessio worden vaak gebruikt wanneer een organisatie voor een grote verandering staat. Ze kunnen op twee manieren worden toegepast: voor de ontwikkeling van bestaand personeel en voor de werving van nieuw personeel.

PERSOONLIJKE BEOORDELINGEN ALS JE MOET WERVEN

Het is niet alleen een kwestie van je huidige organisatie evalueren – wanneer je nieuwe medewerkers binnenhaalt, kan dit het bedrijf op veel manieren beïnvloeden. Er wordt steeds meer gevraagd dat het proces onpartijdig is en niet het resultaat van “politieke beslissingen”.

Door de persoonlijke assessments van Assessio kunnen wij als tweede en onafhankelijke partij ingrijpen in het wervingsproces en je ondersteunen bij de moeilijke beslissing. Bij de beoordeling gaan we uit van de door jou gestelde criteria voor de rol, maar gebruiken onze tests en tools om aan de hand van data te voorspellen wie het meest geschikt is.

De testresultaten geven je goed inzicht in wie je inhuurt en hoe de persoon het beste gecoacht kan worden. Het inschakelen van een onafhankelijke partij in het besluitvormingsproces schept de beste voorwaarden om de werving ook door interne sollicitanten als eerlijk te ervaren.

Onze beoordelingen zijn op drie niveau’s:

  1. Collega
  2. Middenmanager / specialist
  3. Senior manager / managementteam

bild

ONZE POTENTIEEL BEOORDELINGEN CREËREN EEN STAP VOORUIT

Resurs 19

Hoe helpen wij?

Wij helpen je het bestaande prestatievermogen van de organisatie op verschillende gebieden in kaart te brengen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatief leiderschap, een agile aanpak of leiderschap in crisisbeheersing. Het doel is om duidelijk te maken wat je moet doen om de strategische doelen te bereiken en waar je ontwikkelingsinitiatieven moet plaatsen om de meeste waarde te creëren.

Resurs 9

WAT METEN WE?

We maken persoonlijke inschattingen op zowel individueel als groepsniveau om in kaart te brengen waar het potentieel in de organisatie zit, wat je moet ontwikkelen en waarmee je van buitenaf moet versterken. Op leiderschapsniveau, Assessio's beoordelingen of het huidige leiderschap het gedrag bevat dat nodig is om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de organisatie in de toekomst te leiden.

Resurs 14

WAT IS HET RESULTAAT?

Door actuele situatieanalyses kun je de kracht in de organisatie vinden en tegelijkertijd zien wat je mist. Individuele actieplannen en coaching-feedbackgesprekken, met een focus op sterke punten en ontwikkelingsgebieden, creëren grote waarde voor het individu dat deelneemt. De analyses vormen ook de basis voor beslissingen over hoe je de competentie van de medewerkers op lange termijn behoudt en verder ontwikkelt.

WELK LEIDERSCHAP IS IN DE TOEKOMST NODIG?

De managers van topbedrijven stelden zichzelf deze vraag tijdens een wereldwijde strategieconferentie.

Het resultaat was het leiderschapskader ”Duurzaam leiderschap”. Vervolgens is in samenwerking met Assessio een compentieprofiel ontwikkeld dat wordt gebruikt bij de werving en selectie van managers. Daarnaast heeft Assessio de Leadership Feedbacktool ontwikkeld om het team in staat te stellen de manager goed te laten performen. 

 

case_billerudkorsnas_FB_1200_x_630

SCREENING AAN HET BEGIN VAN EEN PROCES

Het doornemen van tientallen, soms honderden sollicitaties is ongelooflijk tijdrovend. Via de screeningprocessen van Assessio kunt u efficiënt en niet-discriminerend onderzoeken hoe goed elke sollicitant bij de functie past – voordat iemand verder gaat in het proces.

Door een eisenprofiel voor de rol op te stellen, maak je het mogelijk om alle sollicitanten via objectieve tests te matchen met dat profiel. Op deze manier krijgt u de kandidaten met het hoogste potentieel om succesvol te zijn in de rol – ongeacht hun geslacht, leeftijd, achtergrond of ervaring.  

De adviseurs van Assessio hebben ruime ervaring met het opstellen van nauwkeurige eisenprofielen. Misschien is het extra belangrijk dat uw nieuwe medewerkers snel leren en complexe problemen kunnen oplossen? Of is het noodzakelijk dat de persoon het leuk vindt om in een dynamische omgeving te werken?

We hebben verschillende tests voor screening, afhankelijk van wat voor u belangrijk is wanneer u rekruteert. Door gebruik te maken van screening bouw je aan een tijdbesparend wervingsproces en zorg je ervoor dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen. Ook loop je niet het risico je droomkandidaat te missen door een slecht opgesteld cv.