Verantwoordelijke voor persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Assessio treedt ook in sommige gevallen op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt voor persoonsgegevens met betrekking tot onze werknemers, sollicitanten, klanten of leveranciers. Als verantwoordelijke voor persoonsgegevens kunnen we soms gebruikmaken van een verwerker van persoonsgegevens en daardoor de feitelijke verwerking van persoonsgegevens overdragen, maar we kunnen nooit de verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens overdragen.

Het is onze taak als verantwoordelijke voor persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerkingen waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de AVG, hebben we onder andere een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die belast is met het toezicht houden op en ondersteunen van ons werk. Bovendien hebben we ons managementsysteem voor informatiebeveiliging gecertificeerd volgens ISO 27001. Dit betekent dat we adequate technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkingen in overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over de verwerkingen die we uitvoeren als verantwoordelijke voor persoonsgegevens of over jouw rechten, kun je onze privacyverklaring raadplegen.

 Lees het Assessio privacystatement

Cookieverklaring

Bij Assessio maken we gebruik van cookies. Volgens de wet (2003:389) betreffende elektronische communicatie moeten alle bezoekers van een website met cookies toegang hebben tot informatie over het feit dat de website cookies bevat en het doel van het gebruik van cookies.

 Lees het cookiebeleid van Assessio