SLIK KAN VI HJELPE DIN ORGANISASJON Å ØKE LØNNSOMHETEN

Uavhengig av om du vil finne rett kandidat, utvikle eksisterende talent, sette sammen høytpresterende team, eller danne velfungerende ledergrupper, kan vi i Assessio hjelpe deg. Våre verktøy og tester er basert på moderne forskning innen arbeidspsykologi og psykometri, og hjelper deg å bygge suksessfulle organisasjoner der talent ikke går til spille.

Slik jobber vi i Assessio

ET MER RETTFERDIG ARBEIDSMARKED

Våre tester og verktøy hjelper deg å rekruttere kompetansebasert og objektivt. Gjennom Assessio vil du kunne øke treffsikkerheten og minimere urettferdig diskriminering i dine rekrutteringsprosesser, og sørge for at alle kandidater får de samme mulighetene.

Kontakt oss i dag

FORSKNINGSBASERT

Assessios digitale løsninger har sitt fundament i godt etablerte vitenskapelige teorier og baserer seg på den nyeste forskningen i arbeidspsykologien. Våre tester og verktøy utvikles av noen av verdens fremste forskningsgrupper innen strategisk HR. 

VÅRE TESTER SKAPER FREMGANG

Vi hjelper medarbeidere og organisasjoner i å nå sitt fulle potensial. Gjennom Assessios digitale løsninger kan du kraftig redusere unødig bruk av tid i dine rekrutteringsprosesser, finne organisasjoners fremtidige ledere, sikre at kandidater har gode forutsetninger for å lykkes i sine roller og vedlikeholde engasjement.

DEN NYE TESTEN MATCH-V IDENTIFISERER HVA SOM MOTIVERER MEDARBEIDERE

MATCH-V identifiserer individers motivasjonsfaktorer og verdier, og matcher dette mot organisasjonskultur. Denne testen er designet for å gi selskaper avgjørende innsikt i sin kultur og hvordan man kan bygge høytpresterende team rundt denne. MATCH-V gir også personer innsikt i hva de trenger for å bli engasjerte og oppleve sterk, indre motivasjon.

Les mer

KURS

Vi tilbyr også alle våre kurs som webinar
09 Jun
Service First 6500 kr eks mva * | 1300 - 1600 (webinar)
09 Jun
MINT 6500 kr eks mva * | 0900 - 1200 (webinar)
16 Jun
DNV GL Sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell 15000 kr eks mva * | + 17-18/6 2020 (25 % rabatt! Kurslokale med max 6 deltagere. Kl 9.30-16.00)
24 Jun
MATCH-V 6500 kr eks mva * | 13.00–16.00 (webinar)
24 Jun
MAP-X 6500 kr eks mva * | 09.00-12.00 (webinar)
09 Sep
MAP og Matrigma – med opplæring i kompetansebasert rekruttering og intervjuguide 22500 kr eks mva * | + 10/9 og 13/10 2020
Alle våre kurs