SLIK HJELPER VI DEG Å BLI ENDA BEDRE

SPAR TID - TEST ALLE

Ikke let etter riktig CV - let etter rett adferd! Kundene våre sparer inntil 90% av tiden de tidligere brukte på CV-gjennomgang og intervjuer. Assessio tilbyr abonnementer basert på estimert testvolum. Dette gjør at du kan teste alle kandidater uten å bekymre deg for høyrere kostnader.

ANSETT HØYTPRESTERENDE

Alle HR-avdelinger burde ha mulighet til å jobbe med kvalitetssikrede og treffsikre verktøy. Med bruk av Assessio sin rekrutteringsprosess og testverktøy øker sjansene for vellykket rekruttering med opptil 9 ganger, samtidig som du sørger for objektivitet og rettferdighet i prosessene dine.

BYGG EN TYDELIG KULTUR

I en inkluderende kultur føler medarbeidere at det er rom for å bidra med egne ideer og forslag, fremfor å bare tilpasse seg omgivelsene. Organisasjoner med en inkluderende kultur har seks ganger større sannsynlighet for å jobbe smidig og innovativt.

SLIK KAN VI HJELPE DIN ORGANISASJON Å ØKE LØNNSOMHETEN

Uavhengig av om du vil finne rett kandidat, utvikle eksisterende talent, sette sammen høytpresterende team, eller danne velfungerende ledergrupper, kan vi i Assessio hjelpe deg. Våre verktøy og tester er basert på moderne forskning innen arbeidspsykologi og psykometri, og hjelper deg å bygge suksessfulle organisasjoner der talent ikke går til spille.

Slik jobber vi i Assessio

ET MER RETTFERDIG ARBEIDSMARKED

Våre tester og verktøy hjelper deg å rekruttere kompetansebasert og objektivt. Gjennom Assessio vil du kunne øke treffsikkerheten og minimere urettferdig diskriminering i dine rekrutteringsprosesser, og sørge for at alle kandidater får de samme mulighetene.

Kontakt oss i dag

FORSKNINGSBASERT

Assessios digitale løsninger har sitt fundament i godt etablerte vitenskapelige teorier og baserer seg på den nyeste forskningen i arbeidspsykologien. Våre tester og verktøy utvikles av noen av verdens fremste forskningsgrupper innen strategisk HR. 

VÅRE TESTER SKAPER FREMGANG

Vi hjelper medarbeidere og organisasjoner i å nå sitt fulle potensial. Gjennom Assessios digitale løsninger kan du kraftig redusere unødig bruk av tid i dine rekrutteringsprosesser, finne organisasjoners fremtidige ledere, sikre at kandidater har gode forutsetninger for å lykkes i sine roller og vedlikeholde engasjement.

DEN NYE TESTEN MATCH-V IDENTIFISERER HVA SOM MOTIVERER MEDARBEIDERE

MATCH-V identifiserer individers motivasjonsfaktorer og verdier, og matcher dette mot organisasjonskultur. Denne testen er designet for å gi selskaper avgjørende innsikt i sin kultur og hvordan man kan bygge høytpresterende team rundt denne. MATCH-V gir også personer innsikt i hva de trenger for å bli engasjerte og oppleve sterk, indre motivasjon.

Les mer