16PF

Testen som hjelper deg til å rekruttere riktig medarbeider

Kontakt oss

Hva er 16PF?

16 PF, som er en forkortelse for 16 personlighetsfaktorer, er en av verdens mest utbredte personlighetstester. Den ble utviklet av Raymond Cattell, en av verdens fremste personlighetsforskere. Testen viser, akkurat som navnet antyder, at det er 16 grunnleggende personlighetstrekk. 

16 pf norsk norge

Hva måler 16PF?

Personlighetstesten måler individets personlighetstrekk via skalaer som varme, følelsesmessig stabilitet, dominans, livlighet, regelbevissthet, sosial dristighet, sensitivitet, vaktsomhet, fantasifullhet, hvor privat man er, bekymring, åpenhet for forandring, selvstendighet, perfeksjonisme og anspenthet. 

Vad är Myers-Briggs Type Indicator

Hvordan kan 16PF brukes?

Test-resultatene gir et nyansert bilde av individets måte å forholde seg til andre på, hvordan de gjennomfører oppgaver, og hvordan de tar beslutninger I tillegg får man et tydeligere bilde av hans eller hennes generelle emosjonelle reaksjoner. Testen 16 PF har flere ulike rapporter.

FAQ om 16PF

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med oss på info@assessio.no eller
+47 22 12 80 40. 

Kontakt oss

Personlighetstesten har 16 bipolare skalaer. Det vil si skalaer hvor både høye og lave skårer indikerer ulike typer trekk.

De 16 skalaene er:

Varm (reservert–varm)

Emosjonell stabilitet (reagerende–følelsesmessig stabil)

Dominans (ettergivende–dominerende)

Livlighet (alvorlig–livlig)

Regelbevissthet (pragmatisk–regelbevisst)

Sosial dristighet (sjenert–sosialt dristig)

Sensitivitet (nytteorientert–sensitiv)

Vaktsomhet (tillitsfull–vaktsom)

Fantasi (jordnær–fantasifull)

Lukkethet (direkte–privat)

Bekymring (selvsikker–bekymret)

Forandringsåpenhet (tradisjonell–åpen for forandring)

Individualisme (gruppeorientert–selvstendig)

Perfeksjonisme (tolererer uorden–perfeksjonistisk)

Anspenthet (avslappet–anspent)

Resonnering (lav–høy)

Disse skalaen kan kombineres til fem globale skalaer som gir ett mer allment og bredere bilde av personligheten:

Ekstroversjon (ekstravert–introvert)

Angst (lav angst–høy angst)

Tøffhet (mottakelig–tøff)

Uavhengighet (imøtekommende–uavhengig)

Selvkontroll (uhemmet–selvkontrollert)

Testen er konstruert basert på faktoranalyser av ett stort antall personlighetsbeskrivende adjektiv (faktoranalyse er en statistisk metode som gjør det mulig å identifisere grunnstrukturene i store datamengder).

Med utgangspunkt i mer enn 18 000 personlighetsbeskrivende adjektiv kom konstruktøren og Raymond Cattell frem til 16 grunnleggende personlighetstrekk. Disse trekkene utgjorde utgangspunktet for skalaene i testen.

16PF hjelper oss å forstå kandidatens adferdsmønster. Testverktøyet gir innsikt i hans eller hennes forventede arbeidsprestasjon. Videre gir denne personlighetstesten informasjon om hvordan vi kan maksimere fremgang i jobben.

Testverktøyet kan også si noe om lederpotensial og foretrukket lederskapstil.

Test-resultatene kan også brukes som et tillegg til intervjuer. En 16PF-test egner seg også godt til utvikling av ansatte.  

Ja, 16PF-testene finnes på fler enn 20 forskjellige språk. Ta kontakt med Assessio for mer informasjon.

Testen tar ca. 45 minutter.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.