Rekrutteringsansvarlig HR : «Jeg kan ikke tenke meg å rekruttere på noen annen måte»
feb 15 2020