7 måter for ledere å skape effektive team på

7 måter for ledere å skape effektive team på


sep 22 2021 | Anna Åslund
7 måter for ledere å skape effektive team på

Team blir ikke effektive av seg selv, men må ha de riktige forutsetningene. Som leder må du være tydelig på formuleringen av arbeidsoppgaver, og beskjeder. Ytterligere er det viktig at lederen gir presise tilbakemeldinger, og jobber for å skape arbeidspsykologisk trygghet i teamet.  

Hva er det som gjør at noen teams klarer å nå sine mål, mens andre ikke gjør det? Det handler ikke om flaks, men at det finnes gode strukturer, tydelige mål, et positivt samarbeidsklima, og høy tillit og trygghet blant de ansatte i teamet. Det tar gjerne tid for et team å bli effektive og høytpresterende. Det kreves en rekke utviklingsstadier før teamet blir effektivt– fra første gang man blir kjent med hverandre og tildeler rollene og til sluttfasen der alle har stor tillit til hverandre og fullt fokus på oppgaven. 

LES MER: Her er de 4 vanligste feilene som ledere gjør – slik kan de unngås

– Som leder er det viktig å tilpasse lederstilen til teamets behov. I noen situasjoner er det nødvendig med en styrende lederstil, og i andre situasjoner må man være mer støttende, sier Karin Andrén, lisensiert psykolog, organisasjonskonsulent og leder for Assessios kontor i Malmö. 

Hun fremhever flere årsaker til at team ikke er effektive:

”Konstante omorganiseringer kan føre til at ansatte i et team ofte blir erstattet. I slike situasjoner kan det være vanskelig å beholde arbeidsroen og fokusere på oppgavene. Teamet kan også oppleve at målene er uklare. Som leder kan du tenke at veien videre er klar, men det er ikke nødvendigvis slik at dine ansatte opplever det slik. Av den grunn er det viktig å tydeliggjøre teamets mål, og oppgaver- ikke bare på et tidspunkt- men konsekvent.”
– Karin Andrén, Psykolog og ansvarlig for Assessios kontor i Malmö

Slik gjør du teamet mer effektivt med Karin Andréns syv beste tips:

1. Tydeliggjør teamets oppgaver

For at et team skal fungere effektivt, må oppgavene være tydelige. Hva skal teamet oppnå, og hvordan skal man komme dit? Rollene må også avklares. Hvordan skal alle bidra? Og hvordan skal samarbeidet utformes for å nå de felles målene?

2. Sett tydelige mål

Teamets mål må deles opp for å gjøre det klart hva som forventes av hver rolle. Først da vil den ansatte vite om de har prestert bra og oppnådd sine mål etter at et prosjekt er fullført.

3. Vær til stede i din lederrolle

En av ledernes viktigste oppgave er å hjelpe temaet med å nå sine mål. I forhold til det, er det viktig du som leder er engasjert og interessert. Som leder må du være nær dine ansatte, og følge opp deres arbeidsuke, deres utfordringer, og se etter hva slags støtte de trenger.  

4. Jobb med tilbakemeldinger

Alle trenger tilbakemeldinger for å utvikle seg, og det er lederens ansvar å skape en godt fungerende tilbakemeldingskultur. Ikke bare er det viktig at dine ansatte får tilbakemeldinger, men du må også få tilbakemelding på hvordan du fungerer som leder. Assessio har nylig utviklet leadership feedback-verktøyet som hjelper ledere med å bli mer effektive ved å motta regelmessige tilbakemeldinger fra sine ansatte om de mest kritiske områdene av ledelsen. Ved hjelp av tilbakemeldingene kan du som leder tilpasse ledelsen til teamets behov. 

5. Skap psykologisk trygghet

Selskapet Google bestemte seg for å finne ut hvorfor noen team fungerer bedre enn andre. Studien konkluderte med at den viktigste faktoren for å skape et vellykket team er psykologisk trygghet. En gruppe med høy psykologisk trygghet innefatter blant annet at de ansatte tør å ytre sine meninger, og at alle blir behandlet med respekt. Som leder kan du bidra til å skape en slik kultur ved å være inkluderende, bygge relasjoner med dine ansatte, og være personlig og åpen.

6. Anerkjenn suksess

Ingen suksess er for liten til å feire. Tvert imot er det en enkel måte å skape en positiv atmosfære og styrke vi-følelsen i teamet. Det trenger ikke å være kostbart; Et glass bobler eller kake til kaffen kan være nok til å feire suksessen i teamet, eller en ansatt.

7. Finn motivasjonen til hver ansatt

Finn ut hva som driver hver av dine ansatte, og skap betingelsene for at de skal fungere så godt som mulig. Finn også ut hvordan hver ansatt ønsker å bli lagt merke til når de har prestert bra.

Anna Åslund
FUNKSJONER & TAGGER
LES MER ARTIKLER
Podcast: Psykometrisk testing i rekruttering
jan 03 2023
Skal du ta Matrigma? Slik fungerer evnetesten – og slik forbereder du deg
nov 17 2022
Slik får organisasjonen din mest ut av MBTI
okt 20 2022
Psykologen forklarer: Hvorfor tester er positivt for deg som søker jobb
sep 27 2022
Fem vanlige spørsmål og svar om evnetesten Matrigma
sep 05 2022
Slik gjenkjenner du en narsissist
aug 22 2022