Den nye testen MATCH-V identifiserer hva som motiverer medarbeidere

Den nye testen MATCH-V identifiserer hva som motiverer medarbeidere


mar 17 2020
Den nye testen MATCH-V identifiserer hva som motiverer medarbeidere

En bedriftskultur som er i tråd med egne preferanser, er for mange viktigere enn høy lønn, viser en studie fra Glassdoor. 6. mars lanserer Assessio verktøyet MATCH-V i Norge for å gjøre det enklere for bedrifter å identifisere sin egen kultur og med større treffsikkerhet kunne tiltrekke seg og rekruttere de rette talentene. 

En sterk organisasjonskultur er viktigere og gjør de ansatte mer fornøyde enn høy lønn. Det viser en studie fra 2019 fra den globale jobbplattformen Glassdoor, som spurte over 5000 arbeidende voksne i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland om hva som er viktigst for dem på jobben.

56 prosent av dem som svarte, oppga at en sterk organisasjonskultur er viktigere enn lønn. Kulturen er en spesielt høy prioritet blant unge voksne – to tredjedeler av britiske unge rangerte kultur høyere enn lønn. Studiens resultat viste også at verdier er et viktig spørsmål for de fleste medarbeidere i dag. 73 prosent svarte at de ikke ville søkt jobb i en bedrift med verdier som ikke var i tråd med deres egne.

– For å lykkes med rekrutteringen må bedrifter ikke bare klare å matche personer opp mot stillingene sine, de må også kunne matche dem opp mot kulturen sin. Dette er viktig, siden det ikke er nok å få inn personer som er dyktige i rollene sine. De må også trives, føle seg sett og bli værende lenge nok til at organisasjonen skal få utbytte av dem, sier Anders Knutsson, utviklingssjef i Assessio.

En kulturtest som måler motivasjon

6. mars lanserer Assessio MATCH-V i Norge, en test som måler både motivasjonsfaktorer og kulturelle preferanser hos individer. Ved at bedriften også setter sin egen kulturprofil etter kriteriene i MATCH-V, kan verktøyet måle hvor godt organisasjonens kultur stemmer overens med en kandidats verdier og behov. Anders Knutsson er en del av forskningsteamet som har utviklet MATCH-V.

– Vi har etterstrebet å lage et så enkelt og intuitivt testverktøy som mulig for å kunne tilby matchpoeng mellom deg og en bedrift eller avdeling, sier han.

Anders Knutsson mener at testen kan være en viktig del i prosessen med utvelging av kandidater. To personer som har fått omtrent likt matchresultat på en kompetanseprofil, kan få helt ulike resultater på MATCH-V, noe som kan gi tydelige indikasjoner på hvem som til syvende og sist har den riktige profilen for stillingen.

Se også: Slik kan MATCH-V tester forbedre organisasjoner!

Med MATCH-V kan du blant annet

  • identifisere hvor godt en kandidat matcher organisasjonens kultur
  • profilere din avdeling eller organisasjons kultur, slik at den blir i tråd med de strategiske målene
  • bygge team med individer som har de samme verdiene
  • måle mulighetene med og effektene av forandringsarbeid
  • unngå å ansette individer som ikke deler bedriftens verdier eller ikke passer inn i kulturen
  • få en dypere forståelse for hva som driver medarbeiderne, og hvordan du kan stimulere og øke engasjementet deres

FUNKSJONER & TAGGER
LES MER ARTIKLER
Podcast: Psykometrisk testing i rekruttering
jan 03 2023
Skal du ta Matrigma? Slik fungerer evnetesten – og slik forbereder du deg
nov 17 2022
Slik får organisasjonen din mest ut av MBTI
okt 20 2022
Psykologen forklarer: Hvorfor tester er positivt for deg som søker jobb
sep 27 2022
Fem vanlige spørsmål og svar om evnetesten Matrigma
sep 05 2022
Slik gjenkjenner du en narsissist
aug 22 2022