Ledere må fatte gode beslutninger

Ledere må fatte gode beslutninger


jan 14 2020
Ledere må fatte gode beslutninger

For ledere er det viktig å ta gode beslutninger. Men den stadige informasjonsflyten og de mange alternativene kompliserer situasjonen. Heldigvis finnes det nyere forskning om beslutningsprosesser.

Gode evner til å fatte beslutninger er en viktig lederegenskap. Selv om det finnes ulike beslutningsstiler hos ledere, finnes det også mer generelle tips som er basert på forskning, og som alle ledere kan bruke til å forbedre sine beslutningsprosesser. Bruce Posner skriver i MIT Sloan Management Review om seks forskningsbaserte tips som ledere kan bruke for å gjøre klokere valg:

1. Skap psykologisk distanse.

Posner refererer til psykologisk forskning som viser at en av de beste måtene å håndtere informasjonsoverbelastning på er å skape distanse. Konkret innebærer det ofte å frigjøre seg fra det virvar av detaljer rundt en beslutning og vurdere de ulike alternativene på et mer abstrakt nivå. Vanligvis vil det da bli lettere å se hva som virkelig er kjernen i beslutningen. Men, understreker Posner, denne strategien fungerer ikke hvis beslutningen det er snakk om krever at man tar hensyn til alle detaljene rundt.

2. Lær å balansere utnytting og utforskning.

Som selskap må man være i stand til å både dra nytte av eksisterende muligheter og å utforske nye. Den som bare forvalter de allerede vunne ressursene glemmer å bygge for framtiden, og den som bare utforsker har ingenting å leve av. I de senere årene, skriver Posner, har det vist seg innen hjerneforskning, at det er forskjellige systemer som aktiveres når vi gjør bruk av eksisterende muligheter, respektive utforske nye: Det første aktiverer belønningssystemet, mens sistnevnte utløser økt oppmerksomhet og det som kalles utøvende funksjon – å fortsette å handle og motstå enhver impuls til å stoppe. Som leder må du lære å se forskjellen mellom disse to systemene, og vite når du trenger å skifte fra den ene til den andre.

3. Innføre standardregler for visse beslutninger.

Alle valg er energikrevende. Derfor er det en god idé å bare fokusere på de beslutninger hvor egen tenkning og analyse virkelig gjør en forskjell, ifølge Posner. For visse typer beslutninger er det bedre å innføre standardprosedyrer, som ikke trenger å tenkes gjennom hver gang. Dette gjelder i første rekke situasjoner hvor det er allerede så mye informasjon at man vet hvilket resultat man kommer til og forutsigbarheten er høy.

4. Følg intuisjonen din – noen ganger.

Det har nok ikke unngått noen at magefølelsen har fått mye negativ omtale i beslutningsforsking de siste årene. Rasjonelt gjennomtenkte beslutninger tenderer å være bedre i de fleste situasjoner. Imidlertid har ny forskning begynt å vise at spontane avgjørelser kan fungere godt i mer hverdagslige situasjoner –  i tillegg til at beslutningstakerne ofte er mer fornøyd enn de som var mer systematiske. I små hverdagslige avgjørelser kan det derfor være godt nok å følge magefølelsen, sier Posner. Den analytiske verktøykassen må dog presenteres så snart det er flere viktige ting som er på trappene.

5. Be om råd på riktig måte.

Mange ledere unngår å spørre om hjelp av frykt for å virke svake. Posner refererer til studier som tyder på at dette er uberettiget. I alle fall hvis spørsmålene man ber om hjelp til er virkelig vanskelige. Man bør også sørge for å ta kontakt med noen som er virkelig kunnskapsrik på området. Da blir andre heller imponert over lederens evne til å be om hjelp.

6. Tidligere suksess forutsier ikke fremtidig forbedring

Posner avslutter med å ta opp en av de vanligste feilvurderingene i valgsituasjoner: Å tro at det som har gått bra så langt, vil gå enda bedre i fremtiden. Det kan gjelde alt fra forretningsområder og aksjer, til de ansatte. Når noen eller noe har vært vellykket, har vi en tendens til å tro at det fortsatt vil være positivitet, selv om dette ikke alltid er tilfelle. De som gjorde det dårlig i begynnelsen har mye større sjanse til å gjøre en betydelig forbedring enn de som startet på topp. Som leder må du ta hensyn til dette når det gjelder beslutninger om både ansettelser og forretningsutvikling.

Teksten er skrevet av Kajsa Asplund

FUNKSJONER & TAGGER
LES MER ARTIKLER
Treff bedre beslutninger med Visual Analytics – nå gir vi våre kunder fri tilgang til verktøyet
jun 22 2020
Bruk nøkkeltall for å øke innflytelsen
des 22 2019
Assessmentsenter – gode råd
des 30 2019
Ubevisste fordommer hindrer samarbeid
jan 02 2020
Personlighetstester – syv vanlige myter
jan 04 2020
En HR-trend som alle behøver
jan 06 2020