3 ting alle arbeidsgivere kan gjøre for å øke likestilling på arbeidsplassen

3 ting alle arbeidsgivere kan gjøre for å øke likestilling på arbeidsplassen


aug 06 2023
3 ting alle arbeidsgivere kan gjøre for å øke likestilling på arbeidsplassen

Fire av fem børsnoterte selskaper oppnår ikke en jevn kjønnsfordeling, og ett av fem børsnoterte selskaper mangler kvinner fullstendig i ledergruppen, opplyser Allbright Foundation i sin likestillingsrapport. For å oppnå likestilling på arbeidsplassen finnes en rekke viktige grep som enhver organisasjon kan ta.

Arbeidsgiver har ansvar for å skape en likestilt arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. I en undersøkelse utført tidlig i 2020 av Kroll, et globalt styrings- og risikokonsulentfirma, sa omtrent 60 prosent av de kvinnelige respondentene at arbeidsmiljøet deres har blitt påvirket av ulikhet mellom kjønnene. Av respondentene som svarte at arbeidsmiljøet deres har blitt negativt påvirket av ulikhet, oppga 65 prosent at de får dårligere lønn enn sine mannlige kolleger, og 57 prosent sa at de har blitt avbrutt når de snakker foran en gruppe, eller blitt ekskludert fra sosiale sammenkomster.

LES MER: Derfor er magefølelsen vår største fiende på veien mot et likestilt arbeidsmarked

Dr. Jason Wingard, dekan emeritus og professor i Human Capital Management ved Columbia University School of Professional Studies (SPS) i USA, og grunnlegger og styreleder av The Education Board, Inc., et konsulentfirma som spesialiserer seg på coaching og bedriftsopplæring, skriver i Forbes at returen til arbeidsplassen etter korona-pandemien er en god anledning til å revurdere hva likestilling på jobb betyr. Han gir tre konkrete tips rettet mot hvordan mannlige ledere kan fremme større likestilling på arbeidsplassen, i stedet for å fungere som bremseklosser.

1. Invester i databaserte målinger og objektiv rekruttering

Hvis ledere ønsker å forbedre arbeidsplassen for kvinner, må de måle kvinners fremgang. En rapport fra Mercer, et amerikansk kapitalforvaltningsfirma, viste at 81 prosent av selskapene svarte at de jobbet for å forbedre mangfold og inkludering, men bare 64 prosent målte den faktiske kjønnsfordelingen i selskapet. Rapporten viste også at kun 42 prosent av virksomhetene hadde dokumenterte, flerårige strategier for sitt mangfolds- og inkluderingsarbeid, og at kun halvparten hadde satt seg formelle mål for mangfolds- og inkluderingsarbeid.

Et selskap som ledere kan la seg inspirere av er det globale selskapet Unilever, som i 2020 oppnådde kjønnsbalanse i sin globale ledelse med 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. I 2010 besto det globale lederteamet av 38 prosent kvinner. Likestilling i ledergruppen ble oppnådd etter at Unilever implementerte en koordinert, datadrevet innsats som inkluderte en kjønnsnøytral rekrutteringsprosess og måling av hvor mange kvinner som blir utnevnt til ledere.

I en pressemelding sa administrerende direktør Alan Jope at «kvinners likestilling er den største enkeltløsningen for sosial og økonomisk utvikling globalt. Å ha en kjønnsbalansert arbeidsstyrke bør være en selvfølge, ikke noe vi streber etter.»

2. Prioriter kompetanse innen tech

Noen eksperter mener at den teknologiske automatiseringen som foregår på visse felt utgjør en større trussel for kvinner sammenlignet med menn. Det mener blant annet den amerikanske tenketanken New America, som i en analyse uttalte følgende: «kvinnelige arbeidere i USA er for tiden ansatt i stillinger som har høyere risiko for teknologisk automatisering, sammenlignet med mannlige ansatte». Undersøkelsen fant at kvinner utgjør 54 prosent av ansatte i denne typen høyrisikoyrker, som sekretærer, administrativt ansatte, kasserere og fastfood-kjedeansatte, selv om de utgjør mindre enn halvparten av den totale arbeidsstyrken.

Bedrifter som forventes å møte teknologiske utfordringer i fremtiden – og som ønsker å fremme likestilling på arbeidsplassen – bør derfor støtte og oppmuntre sine kvinnelige ansatte til å videreutdanne seg innen relevant teknologi for å sikre at de ansatte har den kompetansen som teknologisk utvikling krever.

Også her finnes det bedrifter å la seg inspirere av. For eksempel kunngjorde McDonald’s i USA i 2019 at de hadde inngått et samarbeid med Microsoft og Colorado Technical University for å lære sine kvinnelige ansatte informatikk, cybersikkerhet og kunstig intelligens.

3. Fjerne fordommer mot kvinner på arbeidsplassen

Til daglig står kvinner overfor andre forhold sammenlignet med menn. Et vanlig eksempel er «popularitetsfaktoren», der vellykkede menn har en tendens til å være mer populære, mens vellykkede kvinner blir mindre populære. For å redusere effekten av slike skjevheter, må vi utforme objektive metoder som måler arbeidsprestasjon.

Mannlige ledere spiller en viktig rolle når det gjelder å forme en mer likestilt arbeidsplass. «De må stå opp for sine kvinnelige kolleger ved å omfavne databasert måling, bekjempe fordommer og oppmuntre til utvikling av tekniske ferdigheter», skriver Jason Wingard i Forbes.

LES MER ARTIKLER
Slik fungerer en MAP personlighetstest – og dette sier resultatet om deg
sep 12 2023
Assessios reise fortsetter
aug 24 2023
3 grunner til hvorfor alle ledere bør kjenne til sin “risikoatferd”
jun 12 2023
Derfor måler tester kandidaters ekstreme sider og verdier
mai 01 2023
Psykologen: Derfor lønner det seg ikke å jukse på tester når du søker jobb
apr 18 2023
To tester å kombinere for en inkluderende og treffsikker rekruttering
mar 28 2023