MiNT og nye screeningsløsninger

MiNT og nye screeningsløsninger


nov 11 2020
MiNT og nye screeningsløsninger

MiNT er en kort screeningtest og måler sannsynligheten for at en person vil utvise kontraproduktiv arbeidsadferd – enhver bevisst handling eller adferd som aktivt går mot en organisasjons interesser. Denne typen adferd kan være alt fra upassende verbal/fysisk oppførsel, til misbruk av tid og ressurser, samt aktelse for regler. Dette er adferd som er svært vanskelig å avdekke ved hjelp av andre rekrutteringsmetoder, og MiNT tilfører derfor unik innsikt av stor verdi for organisasjoner.

MiNT er en DNV GL-sertifisert integritetstest og er vist å både måle det den skal og gir resultater som er til å stole på. DNV GL er et uavhengig sertifiseringsorgan som gransker arbeidspsykologiske tester og sørger for at tester lever opp til internasjonale retningslinjer for hva en god test skal være. DNV GL-sertifisering fungerer dermed som et kvalitetsstempel og en garanti for at testen leverer det som loves. MiNT er i dag den eneste integritetstesten som har fått dette kvalitetsstempelet fra DNV GL.

Som følge av dette er testen blitt et populært valg for mange store organisasjoner i Norge, som har utfordringer knyttet til stort volum av søkere til enkeltstillinger. Her bidrar MiNT til å sørge for rettferdige og ikke-diskriminerende rekrutteringsprosesser, og gir alle kandidater en sjanse. En test bryr seg ikke om hvor godt en søknad er formulert, hvordan en kandidats navn klinger eller hvor vedkommende kommer fra.

I dag benyttes det rundt 160 000 MiNT-tester i året og vi får generelt svært gode tilbakemeldinger fra både kunder og kandidater. Ettersom bruk av arbeidspsykologiske tester fortsatt er uvant for mange, er det naturlig at noen vil reagere i møte med en slik test. Vi ser at noen enkeltpersoner reagerer på noen av utsagnene i testen, og selv om dette er å forvente med dette volumet, har vi som mål at ingen skal reagere på våre tester.

Kortere prosesser, rettferdige vurderinger, rask tilbakemelding og ikke minst en god kandidatopplevelse er noen av målene som gjennomsyrer Assessios arbeid og virksomhet. For oss er det utrolig viktig at de som kommer i kontakt med våre tester – kandidatene – får en så god opplevelse som mulig. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra kandidater og ser dette som en mulighet til å hjelpe oss med å nå vårt mål om en best mulig kandidatopplevelse. Selv om vi får få slike tilbakemeldinger på MiNT, tar vi dette svært alvorlig.

Av nettopp denne grunn har Assessio det siste året jobbet med å utvikle en ny alternativ løsning til MiNT – MAP Essence. MAP Essence er en helt ny måte å screene kandidater på. Den nye løsningen vil basere seg på vår anerkjente personlighetstest MAP, men er kortere og optimalisert for bruk i tidlig fase. I dette nye verktøyet vil kandidater gjennomføre én test på kun 12 minutter, som igjen gir to skårer; service og integritet.

Dette har store fordeler for både kandidater og organisasjoner. Mange av våre kunder benytter i dag flere tester i screeningfasen, som nå kan erstattes av kun én MAP Essence-test. Organisasjoner vil få tilgang til den samme innsikten, men med fordelen av færre tester og kortere gjennomføringstid for kandidater. Dessuten vil integritet måles gjennom femfaktormodellen (MAP), som gjør at spørsmålene kan oppleves mer aktuelle.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon: 22 12 80 40 for mer informasjon om MAP Essence, og hvordan dette kan gjøre dine rekrutteringsprosesser enda bedre.

FUNKSJONER & TAGGER
LES MER ARTIKLER
Assessio gjør sitt andre oppkjøp på en måned: «Ønsker å redefinere det europeiske rekrutteringsmarkedet»
des 09 2021
Nytt verktøy for tilbakemelding og utvikling av ledere
nov 18 2021
BRIKKEN SOM HJELPER LEDERE MED LEDELSEN I TØFFE TIDER
nov 04 2021
Slik finner du fremtidens leder i din organisasjon
sep 30 2021
Her er de fire vanligste feilene som ledere gjør – slik kan de unngås
sep 22 2021
7 måter for ledere å skape effektive team på
sep 22 2021