3 grunner til hvorfor alle ledere bør kjenne til sin “risikoatferd”

3 grunner til hvorfor alle ledere bør kjenne til sin “risikoatferd”


jun 12 2023
3 grunner til hvorfor alle ledere bør kjenne til sin “risikoatferd”

Lederrollen er ofte fantastisk givende og inspirerende – men den innebærer også tidvis press og stress. I utfordrende tider har ledere større risiko for å falle inn i atferd som avsporer dem, fremfor å hjelpe dem i deres lederskap. MAP-X er laget for å hjelpe ledere med å forstå og styre risikoatferd, og dermed øke prestasjonene og engasjementet i organisasjonen.

Når unge nyutdannede blir bedt om å rangere hvilke faktorer som er viktigst ved valg av arbeidsgiver, er godt lederskap vanligvis like viktig – om ikke viktigere – enn god lønn. Universums internasjonale undersøkelse av unge nyutdannedes karrierepreferanser fra 2020 viste for eksempel at ledere som støtter karriereutvikling var viktigere enn lønnsutvikling. Organisasjoner som ønsker å tiltrekke seg unge talenter – og beholde dem – bør derfor investere i lederskap som dekker talentenes behov. For eksempel verdsetter unge talenter ledere som er lydhøre, er tillitsfulle og gir kontinuerlig tilbakemelding.

SE OGSÅ: Derfor måler tester kandidaters ekstreme sider

Det høres kanskje ut som åpenbare krav å stille til en leder, men studier viser at mange ledere mislykkes i dette. Ifølge en internasjonal Gallup-undersøkelse føler 87 prosent av de ansatte seg uengasjerte på jobben, og bare 18 prosent av alle ledere lykkes i rollene sine.

– At ledere mislykkes i oppdraget henger ofte sammen med at de ikke har tilstrekkelig oversikt og kontroll over sine styrker og risikoatferd, forklarer Anders Hectorlinde, seniorrådgiver i Assessio.

MAP-X gir strategisk selvinnsikt

Strategisk selvbevissthet handler om å skape forståelse for hvordan dine personlige egenskaper og evner bidrar til suksess i rollen din. Assessios MAP-X-testverktøy måler ekstreme sider og risikoatferd, og gir dyptgående innsikt i mulige risikoer knyttet til din unike personlighet.

– MAP-X-verktøyet er basert på MAP-personlighetstesten og femfaktormodellen for personlighet. MAP-testen gir deg et nyansert og praktisk bilde av hvordan dine personlige egenskaper ser ut sammenlignet med andre. MAP-X utdyper dette bildet ytterligere og kartlegger hvilke eventuelle områder du har størst risiko. Denne spesielle kunnskapen er særlig viktig og nyttig i rollen som leder. Du kan ha naturlig atferd som er hensiktsmessig for deg i mange situasjoner, men det foreligger også en potensiell skyggeside der disse atferdene kan bli din største fallgruve, sier Anders Hectorlinde.

MAP-X – et verktøy for rekruttering og utvikling

En person som er kjapp, fleksibel og har evnen til raskt å endre fokus kan passe perfekt for en bestemt rolle, men dersom vedkommende trer inn i en lederrolle, kan det være nettopp denne atferden som blir overbrukt under stress og press, og får lederen til å mislykkes. En leder som ikke er tydelig på veien videre og som ofte kjører sitt eget løp, kan stå i fare for å skape usikkerhet og uro i organisasjonen.

– Som leder kan du aldri lykkes på egenhånd, men du kan som leder på egenhånd ødelegge en virksomhet. Tatt i betraktning at hovedoppgaven som leder er å sørge for at andre lykkes i rollene sine, er det viktig å reflektere over hvordan egen risikoatferd kan ha enorm påvirkningskraft, sier Anders Hectorlinde og fortsetter:

– Ledere har stor innflytelse på teamene sine og på organisasjonen, og derfor bør både lederne selv, og de som rekrutterer ledere, kjenne til både styrker og potensiell risikoatferd hos organisasjonens ledere. MAP-X kan med fordel brukes både i rekruttering og som en del av organisasjonens lederutvikling.

Seniorrådgiver Anders Hectorlinde
”Hvis du aktivt jobber med å forstå og styre risikoatferden din, vil det hjelpe deg med å bygge og opprettholde motivasjon og engasjement i teamet ditt.”
– Anders Hectorlinde, seniorrådgiver hos Assessio

Måler ekstreme sider og risikoatferd

MAP-X er basert på femfaktormodellen som beskriver hvor ekstrovert du er, grad av følelsesmessig balanse, grad av målorientering, åpenhet og din sosiale stil. Menneskene som havner i ytterkantene av disse fem dimensjonene kan sies å ha ekstrem oppførsel, men det trenger ikke være negativt i seg selv. Ekstrem grad av besluttsomhet er kanskje nettopp det selskapets stjerneselger er utstyrt med. Men i visse situasjoner, som under stress, finnes det en risiko for at styrken blir overbrukt og oppleves som noe negativt av omgivelsene. MAP-X gir oss innsikt i nettopp disse risikoene.

LES MER: Personlighetstesten MAP-X avdekker kandidaters ekstreme sider og risikoatferd

– Ta en person med risikoen følelsesmessig uberørt. I en alvorlig eller stressende situasjon hvor det forventes at du tydelig anerkjenner alvoret og handler ut fra dette, oppleves du i stedet som uengasjert, uvillig til å handle og som om du ikke har forstått stundens alvor. I den andre retningen av samme skala finnes risikoen for å fremtre emosjonelt intens, hvor du i stedet kan bli veldig emosjonell og spre usikkerhet, bekymring og frustrasjon ovenfor andre, sier Anders Hectorlinde.

3 grunner til at alle ledere bør kjenne sin risikoatferd

  1.  Å lære å gjenkjenne i hvilke situasjoner du har en tendens til å utvise mindre effektiv atferd, vil gjøre deg til en bedre leder. Det er først når du våger å se både dine styrker og svakheter at du kan jobbe med dem.
  2. Din hovedoppgave som leder er å sørge for at andre lykkes. Å bli bevisst på hvordan din atferd påvirker andre er nøkkelen til å få teamet til å fungere effektivt.
  3. Å identifisere og dele dine egne risikotendenser åpner for at dine ansatte våger å gjøre det samme! Å ha et arbeidsmiljø hvor man tør å diskutere vil garantert øke produktiviteten og arbeidsgleden i teamet.

Åpenhet er et annet parameter som måles i MAP-X. I den ene enden av skalaen finnes det konformisme, hvor risikoen innebærer at du overdrevent ønsker å beholde ting som de er, og stoler på det du vet fungerer. I den andre ytterkanten av skalaen finnes risikoen eksentrisk, der man i stedet kan oppleves som urealistisk, ute av kontakt med virkeligheten og med altfor stor vilje til å prøve nye ting som kan være unødvendige eller kontraproduktive.

Alle som gjennomfører MAP med tilleggsfunksjonen MAP-X får en rapport med sine resultater, samt konkrete tips om hva de eventuelt bør gjøre annerledes og hvilke situasjoner de bør være ekstra oppmerksomme på. For eksempel kan en person som er veldig impulsiv behøve å være ekstra påpasselig på å ikke ignorere feil og overse detaljer, og fokusere mer på å fullføre sine forpliktelser.

– Hvis du blir gjort oppmerksom på mulig risikoatferd i din personlighetsprofil, kan du dermed jobbe med den. Lederrollen er ofte veldig givende og inspirerende å ha, men den innebærer også øyeblikk med press og stress hvor du risikerer å utvise atferd som ikke bidrar til godt lederskap, men som heller hindrer dette. Hvis du aktivt jobber med å forstå og styre risikoatferden din, vil det hjelpe deg å bygge og opprettholde motivasjon og engasjement i teamet ditt, sier Anders Hectorlinde.

SE OGSÅ: Sjekk risikoatferden din her!

Hva brukes MAP-X til?

  • Som et objektivt beslutningsgrunnlag i rekrutteringsprosesser
  • Som et utviklingsverktøy for ledere og enkeltpersoner
  • Som et coaching-verktøy for å øke effektiviteten i team
LES MER ARTIKLER
Slik fungerer en MAP personlighetstest – og dette sier resultatet om deg
sep 12 2023
Assessios reise fortsetter
aug 24 2023
3 ting alle arbeidsgivere kan gjøre for å øke likestilling på arbeidsplassen
aug 06 2023
Derfor måler tester kandidaters ekstreme sider og verdier
mai 01 2023
Psykologen: Derfor lønner det seg ikke å jukse på tester når du søker jobb
apr 18 2023
To tester å kombinere for en inkluderende og treffsikker rekruttering
mar 28 2023