Slik får organisasjonen din mest ut av MBTI

Slik får organisasjonen din mest ut av MBTI


okt 20 2022 | Sandra Axelsson
Slik får organisasjonen din mest ut av MBTI

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) er et av verdens mest brukte testverktøy og rammeverk for utvikling når det gjelder individer og grupper. Når MBTI-tester brukes riktig, har det mange positive resultater. Assessios Sandra Axelsson gir sine beste råd om hvordan organisasjoner kan maksimere verdien av testverktøyet.

For at en organisasjon skal fungere optimalt, må ansatte kommunisere og samarbeide med hverandre. Noen ganger trenger du hjelp for å komme dit. Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, er en test som brukes til å gi selvinnsikt og å bidra til utvikling både for enkeltpersoner og for grupper, ved å vise hvordan likheter og forskjeller mellom mennesker kan brukes.

– MBTI er et lettfattelig rammeverk som kan brukes både på individnivå og på gruppe- og organisasjonsnivå. En MBTI test gir et felles språk som øker muligheten for å forstå seg selv og sine omgivelser og dermed kunne kommunisere mer effektivt, sier Sandra Axelsson, autorisert psykolog og Customer Success Manager i Assessio.

MBTI kan brukes i forståelsen og løsningen av konflikter

MBTI er ikke rettet mot en spesifikk bransje, men passer for alle organisasjoner som er villige til å investere i utvikling av sine ansatte. For dette formålet er testverktøyet allsidig og nyttig.

– Mange ganger kan organisasjoner merke at teamene mangler et felles språk for hvordan de jobber og for å kommunisere ulike behov. Da kan MBTI implementeres og brukes. Det passer for eksempel godt hvis du trenger å få nye perspektiver på hvordan man jobber sammen i arbeidsgrupper og team. Det kan også bidra til forståelse for tilbakevendende misforståelser og friksjoner i samarbeidet, og dermed være en del av arbeidet med å forbedre dette.

LES MER: MBTI – verdens mest brukte utviklingsverktøy

MBTI bør imidlertid ikke brukes til utvelgelse i rekruttering. Myers-Briggs Company er selv tydelige på dette i sin kommunikasjon om testverktøyet.

– Det er grunnleggende forskjeller mellom tester basert på femfaktorteorien og tester eller testverktøy basert på motsetninger og preferanser. MBTI, som tilhører den siste kategorien, er et testverktøy som undersøker fire dimensjoner av personlighet, og hvilken av dimensjonene individene foretrekker og identifiserer seg med. Resultatet sier imidlertid ikke noe om i hvilken grad preferanser også reflekteres i faktisk atferd, noe som gjør det vanskelig å sammenligne MBTI med tester innenfor femfaktormodellen, sier Sandra Axelsson, og fortsetter:

– En normativ femfaktortest er designet nettopp for å fange opp hvor naturlig en bestemt atferd er hos en kandidat, sammenlignet med en normgruppe. På denne måten kan vi sammenligne kandidater, og for eksempel si at en kandidat med høyere resultater på en bestemt skala sannsynligvis også vil vise mer av atferden som er knyttet til den skalaen. Dette gjør femfaktor-tester spesielt egnet for rekruttering og utvelgelse.

Trening innen MBTI: Trinn I og Trinn II

MBTI Trinn I – en grunnleggende opplæring

I opplæringen MBTI – Trinn I lærer deltakerne om typeteori, MBTI-preferansene, hvordan resultatene skal tolkes, etiske problemstillinger, tilbakemeldinger og spesifikk testkunnskap.

– Alle som går på Trinn I har selv svart på MBTI-skjemaet. De får tilbakemelding på resultatene sine, vi snakker om hvordan man kan gi tilbakemeldinger, og vanlige utfordringer som kan oppstå. Det er en levende og fin måte å snakke om personlighet på. Det finnes ingen riktige eller gale måter, det er bare det at forskjellige mennesker trenger forskjellige ting for å gjøre en god jobb, sier Sandra Axelsson.

MBTI Trinn II – en uavhengig opplæring

– Trinn I-opplæringen kan sammenlignes med at du har gått i en butikk og funnet en størrelse på en dress som generelt passer deg. Du har typen din, men det er kanskje noen deler som ikke helt passer. I Trinn II-opplæringen tar du dressen til en skredder for å få en perfekt passform. Oppfølgingsopplæringen gir tilleggsinformasjon og kunnskap om preferanseparene. Man lærer også mer om nyansene, de såkalte «fasettene», innenfor hvert preferansepar.

Ha et formål med å bruke MBTI

For å bruke MBTI-tester på en god måte, er det viktig å identifisere behov for handling i organisasjonen eller gruppen.

– Det kan for eksempel være at gruppen ikke når målene sine, at gruppen ikke er effektiv nok eller at det er tilbakevendende friksjon innad i teamet. Ved å ha et klart formål kan man bruke MBTI-rammeverket til å skape forståelse og finne en felles vei videre, sier Sandra Axelsson.

En fordel med å gjøre MBTI er at testen ikke gir en konklusjon om hvem du er, men en indikasjon på hvilken atferd som føles naturlig å bruke for deg. Etter å ha utført en MBTI-test, mottar respondenten en rapport som alltid bør diskuteres.

Sandra Axelsson
”For å bruke MBTI tester på en god måte, er det viktig å identifisere et behov for handling i organisasjonen eller gruppen. Det kan for eksempel være at gruppen ikke når målene sine, ikke er effektiv nok eller at det er tilbakevendende friksjon innad i teamet. Ved å ha et klart formål kan man bruke MBTI-rammeverket til å skape forståelse og finne en felles vei videre.”
– Sandra Axelsson, psykolog og Customer Success Manager hos Assessio

En fordel med å gjøre MBTI er at testen ikke gir en konklusjon om hvem du er, men en indikasjon på hvilken atferd som føles naturlig å bruke for deg. Etter å ha utført en MBTI-test, mottar respondenten en rapport som alltid bør diskuteres.

– Analysen i etterkant er obligatorisk. Den felles utforskningen av resultatet tar litt tid, men er verdifull for både individet og gruppen. Den lar hver enkelt lande i sin sammensatte type. MBTI ser alltid på forskjeller som noe positivt. Testen sier ikke at en personlighetstype er bedre enn en annen, men at ulike personlighetstyper kan utfylle og berike hverandre, sier Sandra Axelsson.

For å gi tilbakemelding på en MBTI-rapport kreves en sertifisering i Myers-Briggs Type Indicator. En måte å bli sertifisert på er å delta på Assessios opplæring.

– Du må ha gått en MBTI-opplæring for å kunne gi tilbakemelding. Organisasjoner kan enten ringe inn en ekstern MBTI-veileder fra oss i Assessio, eller bruke en intern MBTI-veileder.

SE OGSÅ: Spørsmål og svar om MBTI

Det er ikke bare grupper som kan dra nytte av et testverktøy som MBTI; selv enkeltansatte har gevinst å hente  på å svare på testens spørsmål.

Fordeler med MBTI for ansatte:

  • Økt forståelse og innsikt i egen adferd
  • Økt forståelse for likheter og forskjeller mellom individer
  • Kan føre til bedre samarbeid mellom kollegaer som har en annen MBTI-type

– MBTI-tester er bra for refleksjon over egen adferd, men også for å forstå forskjellene mellom individer. Etter å ha gjort MBTI, kan du plutselig innse at det ikke er rart at det blir vanskelig å ta avgjørelser sammen med en kollega. Jeg vil kanskje ta beslutninger basert på de analytiske og økonomiske resultatene, mens min kollega ønsker å ta beslutninger basert på hvordan det påvirker den enkelte. Ved å forstå det kan vi finne en mellomting som fører til godt samarbeid og gode beslutninger, sier Sandra Axelsson.

 

Myers-Briggs Company 

Sandra Axelsson
LES MER ARTIKLER
Hvorfor brukes personlighetstester under rekruttering?
feb 17 2023
Podcast: Psykometrisk testing i rekruttering
jan 03 2023
Skal du ta Matrigma? Slik fungerer evnetesten – og slik forbereder du deg
nov 17 2022
Psykologen forklarer: Hvorfor tester er positivt for deg som søker jobb
sep 27 2022
Fem vanlige spørsmål og svar om evnetesten Matrigma
sep 05 2022
Slik gjenkjenner du en narsissist
aug 22 2022