Slik kan den nye testen MATCH-V forbedre organisasjoner Reece Akhtar

Slik kan den nye testen MATCH-V forbedre organisasjoner


mar 17 2020
Slik kan den nye testen MATCH-V forbedre organisasjoner Reece Akhtar

Den nye testen MATCH-V ble utviklet for at organisasjoner skal kunne skape høyt presterende team, gi bedrifter viktig innsikt i kulturen på arbeidsplassen og i hva som motiverer kandidater og medarbeidere. Reece Akhtar har vært med og utviklet testen og forteller om hvordan MATCH-V kan brukes for å rekruttere på en enda mer treffsikker måte og redusere høyt gjennomtrekk.

De fleste organisasjoner har ulike typer utfordringer knyttet til medarbeiderne. Det kan være alt fra at medarbeiderne ikke føler at det er tydelig hva som forventes av dem, at de ikke synes at arbeidsoppgavene er tilfredsstillende, eller at arbeidsgiveren ikke forstår behovene deres. Dette kan føre til redusert engasjement, stagnerende produktivitet og i verste fall at medarbeidere blir rammet av utmattelsessyndrom. Det sier Reece Akhtar, forskningssjef i den amerikanske bedriften Deeper Signals, som blant annet jobber med å utarbeide tester basert på verifisert vitenskap og nyeste teknologi for å hjelpe organisasjoner og kandidater med å oppnå sitt fulle potensial. Sammen med Assessios forskningsteam fra blant annet USA, Storbritannia og Sverige har han utviklet Assessios nye kulturtest, MATCH-V.

– MATCH-V ble utviklet for å få bukt med disse utfordringene og gi mennesker dyptgående innsikt i hva som motiverer og inspirerer dem. Testen kan også øke organisasjoners forståelse for kulturen på arbeidsplassen og hjelpe dem med å engasjere medarbeiderne på måter som kan gi betydelige forandringer i bedriften, sier Reece Akhtar.

MATCH-V tar bare noen minutter å gjennomføre

I motsetning til mange andre verktøy og tester tar MATCH-V kun 10 minutter å fullføre. Testen går ut på at kandidater og medarbeidere svarer på korte påstander som måler preferansene og innstillingene de har til ulike ting.

Disse sju behovene måler MATCH-V:

  • behovet for forandring
  • behovet for status
  • behovet for å føle tilfredsstillelse
  • behovet for prestasjon
  • behovet for nysgjerrighet
  • behovet for sammenheng
  • behovet for integritet

Algoritmene analyserer deretter mønsteret i svarene for å få innsikt i hva kandidaten eller medarbeideren verdsetter i livet, og hva han eller hun motiveres av på jobben. MATCH-V er basert på den internasjonale motivasjonsteorien «Self-determination theory», som går ut på at det er større sjanse for at en person vil investere all sin energi i jobben når de psykologiske behovene hans eller hennes er oppfylt.

– Men alle blir naturligvis motivert av ulike ting. MATCH-V bidrar til å vise hvordan menneskers motivasjonsfaktorer både kan være like og ulike. Ved å se på likheter og forskjeller i motivasjon kan ledere og HR-sjefer utarbeide individuelt tilpassede utviklingsplaner og tiltak som maksimerer de ansattes engasjement i jobben, sier Reece Akhtar.

MATCH-V gir innsikt i bedriftens kultur

MATCH-V er et testverktøy som kan brukes til alt fra enkeltkandidater og -medarbeidere til arbeidsgrupper og hele organisasjoner. På individnivå kan testen tas i bruk for å forstå verdier, motivasjonsfaktorer og psykologiske behov. Resultatet kan fremme karriereutvikling ettersom det viser hvilke arbeidsroller og miljøer personen kommer til å trives i, samt hvilke mål personen har. Både på individ- og gruppenivå kan testen brukes for å forstå kulturen – de felles forutsetningene, holdningene og overbevisningene som kjennetegner en organisasjon.

– Med andre ord sier organisasjonskulturen noe om «hvordan saker og ting gjøres her». En organisasjons kultur er alltid kritisk når det gjelder å forutsi prestasjoner hos medarbeidere og team. Det kommer av at kulturen utformer måten personer samarbeider og streber etter strategiske mål på, sier Reece Akhtar, og fortsetter:

– Organisasjoner der kulturen er i tråd med strategiske mål, vil være suksessfulle, mens mistilpassede eller destruktive kulturer vil mislykkes. MATCH-V kan brukes både for å forstå kulturen hos en gruppe mennesker og for å se hvor godt den stemmer overens med bedriftens verdier i det store og det hele.

Disse fire utfordringene kan MATCH-V løse hos organisasjoner:

1.  Identifisere organisasjonskulturen

MATCH-V kan brukes for å hjelpe organisasjoner med å forstå verdien av bedriftskulturen blant medarbeiderne og få en detaljert forståelse av den. Informasjonen kan deretter brukes for å sørge for at kulturen er i tråd med strategiske mål, at den interne kommunikasjonen fungerer, og for å gjøre det mulig å investere i de riktige ressursene som har en positiv innvirkning på bedriftens produktivitet.

2. Skape forandring gjennom økt selvbevissthet

MATCH-V gjør det mulig for en kandidat eller medarbeider å få innsikt i interessene og motivasjonsfaktorene sine. Det gjør det lettere for organisasjonen å sette opp planer for karriereutvikling, coaching og fremtidige mål.

3. Bidra til at medarbeidere trives på jobben

MATCH-V kan vurdere hvor godt medarbeidernes psykologiske egenskaper og ulike karrierer samt arbeidsmiljøer matcher. I tilfeller der det er en høy match, kan medarbeiderne forventes å trives, noe som øker sannsynligheten for at de gjør en god jobb og blir værende i bedriften.

4. Identifisere kritiske hull i utdanning og utvikling

De fleste organisasjoner har bare én strategi for medarbeiderutvikling, selv om den kanskje ikke passer for noen. Alle er ikke like åpne for forandringer eller har samme tilnærming til videreutdanning. Gjennom MATCH-V kan bedrifter identifisere hvilke ulike behov medarbeidere har når det gjelder utdanning og utvikling, og på den måten gi medarbeiderne det de trenger, noe som til syvende og sist fører til økt effektivitet og bedre jobbprestasjoner.

Redusert risiko for utbrenthet

Reece Akhtar forteller at vanlige tegn på at en organisasjon trenger å jobbe med kulturen, er at noe «ikke føles riktig». Det kan være at du ikke får brukt alle evnene dine i arbeidsoppgavene du har, at du ikke deler bedriftens verdier, eller at det er vanskelig å samarbeide og bygge relasjoner med kollegaer. Dette er tegn på at organisasjonens kultur ikke fremmer prestasjoner på individ- eller teamnivå.

– Det handler ikke bare om at kandidater skal passe sammen med den blivende arbeidsgiveren, men også om at organisasjoner skal forsikre seg om at det er en god kulturell match når de ansetter noen. Ved å gjøre det øker sannsynligheten for at kandidaten blir værende i bedriften og presterer bedre, mens risikoen for utbrenthet, destruktiv atferd og dårlige relasjoner reduseres, sier han.

MATCH-V er også utarbeidet for at organisasjoner skal kunne bygge team som presterer på høyt nivå og jobber bra sammen.

– Når testen brukes til det formålet, kan MATCH-V vise om team har motstridende verdier, og hjelpe gruppen og ledere med bedre å forstå hverandre, løse utfordringer og til syvende og sist med å få utløp for sitt fulle potensial.

Reece Akhtar om tre grunner til hvorfor testen MATCH-V ble utviklet.

1. For å kunne ansette riktig person i riktig stilling

Når det gjelder å ansette eller utvikle talenter, baserer vi oss ofte på intuisjon og ikke på data. Det fører til en subjektiv og ineffektiv beslutningstaking. MATCH-V kan forbedre ansettelsesbeslutninger dramatisk, ettersom det gir grundig og pålitelig innsikt, som også er objektiv og vitenskapelig utarbeidet for å kunne forutsi fremtidige prestasjoner.

2. For å øke medarbeideres engasjement på jobben

Menneskers engasjement på jobben er dalende. Det er flere årsaker til det, men en av de viktigste er at det er et gap mellom medarbeiderens verdier og mål, og arbeidsoppgavene som han eller hun skal utføre. MATCH-V kan bidra til å forstå hvilke psykologiske behov og verdier en medarbeider har, og på den måten kunne forme arbeidsoppgavene på en måte som skaper engasjement.

3. For at organisasjoner skal kunne forstå medarbeiderne sine

Organisasjoner forstår ikke alltid hvordan de skal motivere og engasjere medarbeiderne sine. De bruker store ressurser på å utarbeide utviklingsprogrammer og skape forandringer, men likevel fortsetter medarbeiderne å føle seg misfornøyde med arbeidsoppgavene. Jo bedre organisasjonen forstår medarbeiderne sine, desto riktigere kan ressurser investeres for å skape virkelig forandring og påvirkning. MATCH-V kan hjelpe bedrifter med å forstå medarbeidernes behov.

Dette skiller MATCH-V fra andre tester:

1. Testen bygger på en robust modell for menneskelig motivasjon – selvbestemmelsesteorien (SDT). Denne modellen beskriver motivasjonsfaktorer som virkelig er betydningsfulle for personen som tar testen. Disse faktorene kan deles inn i tre basale behov; behovet for autonomi, kompetanse og tilhørighet.

2. Testen setter brukeren i sentrum. I motsetning til andre verktøy som tar i bruk foreldede eller kompliserte teknikker eller tar lang tid å gjennomføre, er MATCH-V en kort test som utnytter moderne teknikk for å gi en engasjerende opplevelse som hjelper mennesker med å forstå seg selv.

3. Ved hjelp av forskningsbasert psykometrisk metodikk gir testen innsikt som du kan stole på. Deeper Signals og Assessios forskning har vist at det er et vitenskapelig verktøy som gir nøyaktige og pålitelige data, som er objektive og rettferdige for alle. Dette kan endre måten en organisasjon jobber på for å utvikle medarbeiderne.

4. Testverktøyet kan skaleres, noe som gir en god innsikt i organisasjonens talenter, team og kultur på en rask og enkel måte.

SE OGSÅ: Testen som identifiserer hva som motiverer medarbeidere

FUNKSJONER & TAGGER
LES MER ARTIKLER
Podcast: Psykometrisk testing i rekruttering
jan 03 2023
Skal du ta Matrigma? Slik fungerer evnetesten – og slik forbereder du deg
nov 17 2022
Slik får organisasjonen din mest ut av MBTI
okt 20 2022
Psykologen forklarer: Hvorfor tester er positivt for deg som søker jobb
sep 27 2022
Fem vanlige spørsmål og svar om evnetesten Matrigma
sep 05 2022
Slik gjenkjenner du en narsissist
aug 22 2022