Strategisk selvinnsikt og hemmeligheten bak et velfungerende team Mattias Lowebrant og Sandra Axelsson på Assessio.

Strategisk selvinnsikt og hemmeligheten bak et velfungerende team


des 02 2021
Strategisk selvinnsikt og hemmeligheten bak et velfungerende team Mattias Lowebrant og Sandra Axelsson på Assessio.

Dersom atferden din ikke oppfattes slik du ønsker, så kan du heller ikke forvente at den har effekten du vil. Evnen til å forstå hvorfor ansatte og team handler slik de gjør har blitt veldig viktig under Corona pandemien. Assessio belyser nå denne problemstillingen gjennom å gi strategisk selvinnsikt ved å bruke personlighetstesten MAP til utvikling. 

Du vet den oppgaven som kollegaen din skulle få gjort ferdig, men som aldri ble fullført? Eller husker du det møtet da sjefen din oppførte seg som en komplett idiot? I de øyeblikkene hadde du kanskje vært villig til å betale penger for å vite hva som foregikk i hodene deres. 

På den andre siden har kollegaene dine, og sjefen din også kanskje tenkt det samme om deg. 

Strategisk selvinnsikt handler om å kartlegge våre personlige egenskaper for å identifisere hvilken atferd som faller oss naturlig, og hvilken type atferd som krever mer energi fra oss. På den måten kan du bli mer bevisst på dine styrker og svakheter. På den andre siden har kollegaene dine helt andre forutsetninger, noe som betyr at du og din kollega kan handle og føle helt forskjellig i den samme situasjonen. 

  • «For å kunne forandre dine svake sider og uvaner så må du først og fremst bli bevisst på hvordan du handler i dag. Det første trinnet i strategisk selvinnsikt handler om å få en oversikt over hvordan du fungerer i nåværende situasjon», sier Mattias Lowebrant, psykolog og Account Manager i Assessio. 

Men veien til strategisk selvinnsikt stopper ikke der. Det neste trinnet er å analysere hvordan atferden din kan oppfattes av andre. 

  • «Selv om du er god på kommunikasjon, kan dine tilbakemeldinger såre andre uten at du er klar over det. Du som alltid er målbevisst og har en klar plan kan betraktes av andre som en kontrollfreak. På samme måte kan de som er mer avslappet i arbeidet bli betraktet som en uforsiktig person», sier Sandra Axelsson, psykolog og Customer Success Manager

LES MER – Studie viser: Derfor er en søknad ikke så personlig som du tror (svensk)

Sandra Axelsson og Mattias Lowebrant har begge lang fartstid med arbeid innen arbeidspsykologi og utvikling av ledere og team. Et vanlig problem i organisasjoner er at pengene som investeres i omfattende lederutviklingsprogrammer ikke fører til økt prestasjon eller endret atferd. Behovet for å forstå hvorfor enkeltpersoner og team fungerer som de gjør kombinert med mangelen på vellykket utviklingsarbeid har fått Assessio til å utvikle den helt nye opplæringen MAP Utvikling for strategisk selvinnsikt. 

  • «Det siste halvannet året har vært veldig utfordrende for mange organisasjoner. Hjemmekontor har ført til at viktige deler av ledelsen ikke er der lenger. I en slik situasjon må man finne andre typer verktøy. Innsikten i hvordan jeg og andre kan være er noe du kan ha som rammeverk», sier Mattias Lowebrant. 
”Du som egentlig er veldig god på kommunikasjon kan såre andre uten å vite det selv”
– Sandra Axelsson, Psykolog hos Assessio Sverige

For ledere blir strategisk selvinnsikt et viktig verktøy for hvordan man skal forme sin atferd for å bli mer effektiv i ledelsen. Dersom atferden din ikke oppfattes slik du vil det så kan du heller ikke forvente at atferden får de effektene du ønsker. 

«Før var begrepet «endringsledelse» et mindre område innenfor ledelse. I dag betyr det mye mer. Det krever at du som leder må endre måten du gjorde ting på før. Dersom bedriften eller de ansatte må gjøre noe annerledes, kreves det også at lederen gjør ting annerledes», sier Sandra Axelsson.  

LES MER: Hva menes egentlig med «potensial»? (svensk)

  • «Selvinnsikten kan blant annet føre til at jeg som leder innser at jeg til tider kan være firkantet. Hva jeg gjør med innsikten er selve strategien.Vi snakker vanligvis om å være effektiv med atferden, men det handler om å velge riktig atferd avhengig av situasjon», sier Mattias Lowebrant. 

Betyr det at jeg må bli en helt ny person? 

  • «Det det betyr ikke at din personlighet må forandres. Det handler mer om en atferdsendring. Når du endrer atferd vil det føles ubehagelig. Man havner utenfor sin komfortsone. Det å jobbe målrettet mot atferdsendring kan bidra til å gjøre endringen mer komfortabel», sier Sandra Axelsson. 

Betyr det at den gamle unnskyldningen «jeg er som jeg er» ikke holder lenger?  

  • Både og! Det å «gjemme seg», sin atferd og sine mangler bak en slik unnskyldning vil ikke hjelpe organisasjonen med å få maksimal verdi ut i fra ens atferd. Det handler om å bli mer bevisst på hvordan du som person har en tendens til å handle på automatikk, og å trene deg selv til å handle annerledes i situasjoner som krever det av oss. På den måten kan vi handle på en strategisk måte basert på innsiktene vi har om oss selv og våre omgivelser. Det vil ytterligere føre til resultater i både harde og myke KPI-er, men du blir ikke en annen person av den grunn. 

STRATEGISK SELVINNSIKT

  1. Identifisere hvordan dine personlige egenskaper påvirker deg på jobb. Hva gjør du uten å tenke? Hva krever mer energi av deg? 
  2. Tenk over hvordan din atferd, og hva du sier kan oppfattes av dine omgivelser. Tenk gjerne på din atferd ut i fra ulike situasjoner, som når du er stresset, trøtt, glad eller sint. 
  3. Be en kollega å gjennomføre steg 1 og 2. Prat igjennom det dere har kommet frem til. Stemmer ditt personlige bilde av deg selv overens med kollegaen din sitt bilde av deg? Hvorfor eller hvorfor ikke? 
FUNKSJONER & TAGGER
HR
LES MER ARTIKLER
Assessio gjør sitt andre oppkjøp på en måned: «Ønsker å redefinere det europeiske rekrutteringsmarkedet»
des 09 2021
Nytt verktøy for tilbakemelding og utvikling av ledere
nov 18 2021
BRIKKEN SOM HJELPER LEDERE MED LEDELSEN I TØFFE TIDER
nov 04 2021
Slik finner du fremtidens leder i din organisasjon
sep 30 2021
Her er de fire vanligste feilene som ledere gjør – slik kan de unngås
sep 22 2021
7 måter for ledere å skape effektive team på
sep 22 2021