To tester å kombinere for en inkluderende og treffsikker rekruttering

To tester å kombinere for en inkluderende og treffsikker rekruttering


mar 28 2023 | Mattias Lowebrant
To tester å kombinere for en inkluderende og treffsikker rekruttering

Ved å bruke tester ved rekruttering, reduserer du risikoen for å gjøre kostbare feil. Det finnes flere forskjellige typer arbeidspsykologiske tester og verktøy som kan gi deg svar på spørsmål når det kommer til dine kandidater. Mattias Lowebrant hos Assessio forklarer hvorfor du vinner på å kombinere testverktøy i en ansettelsesprosess.

Rekruttering kan være en tidkrevende prosess som betyr at du må lese gjennom mange CV-er og søknadsbrev for så å prøve å gjøre en vurdering av kandidatene.

– En tradisjonell rekruttering krever mye manuelt arbeid. I tillegg er den tidkrevende og påvirkes svært ofte av vår subjektivitet. Forskning viser blant annet at det er lite hensiktsmessig å gå etter antall års arbeidserfaring for å forutsi en kandidats fremtidige arbeidsprestasjoner. Det sier i svært begrenset grad noe om kandidatens personlighet eller evne til å løse problemer, sier Mattias Lowebrant, seniorrådgiver og psykolog i Assessio.

Han ser flere fordeler med å la kandidater ta både en personlighetstest og en evnetest tidlig i en rekruttering. Det gir deg som arbeidsgiver det beste helhetsbildet av kandidatens evne til å prestere. Ser man tidlig på en kandidats personlighet og evne til å løse problemer, får man allerede da gode indikasjoner på om kandidaten vil lykkes og da også matche med den spesifikke rollen.

– En annen fordel med å teste folk tidlig har å gjøre med at det innenfor større organisasjoner er stor intern mobilitet. Ved å teste alle som ansettes, vet du at potensialet for gode, fremtidige arbeidsprestasjoner finnes, selv om personen skulle få en annen rolle internt senere.

Rekrutter effektivt og inkluderende

Assessios verdensledende testverktøy for å måle personlighet heter MAP som er en personlighetstest basert på femfaktormodellen. Den hjelper deg å strømlinjeforme prosessene dine samtidig som det gir alle kandidater de samme mulighetene.

KOM I GANG MED MAP
Map tester

Dersom du ønsker å bruke en personlighetstest som har et vitenskapelig grunnlag, kan det være hensiktsmessig å velge en som er basert på femfaktormodellen. Femfaktormodellen er en global modell som er forankret i forskning og måler hvor pliktoppfyllende, følelsesmessig stabil, utadvendt, åpen og medfølende en person er. Kort forklart kartlegger disse personlighetstestene hvilken atferd som er mest naturlig for en kandidat, mens en evnetest forteller hvor god personen er til å tilpasse seg ulike situasjoner og løse nye komplekse oppgaver.

– Dersom du ønsker å spare tid, og ikke har mulighet til å få kandidatene til å ta to tester i starten av en rekrutteringsprosess, bør du velge en evnetest, for eksempel Matrigma. Dette fordi det gir et av de bedre målene på om personen vil prestere på generelt grunnlag. Jo høyere en person scorer på Matrigma, jo mer sannsynlig er det at personen raskt kan lære seg nye ting, tilpasse seg, og gå inn i nye jobbroller. En person med høye resultater viser fleksibilitet og forståelse for at ulike situasjoner krever ulike handlinger. Det kan være alt fra å sette seg inn i et nytt system eller jobbe på et lager og prestere, sier Mattias Lowebrant, og fortsetter:

– Men et lavere resultat betyr ikke at kandidaten mangler evne til å løse problemer eller håndtere kompleksitet, men personen vil ha behov for mer tid, struktur og støtte i dette.

Identifiser potensial

Matrigma er Assessios høykvalitetsverktøy som måler en kandidats generelle evner. Dette er evnetester som kan bidra til å forutsi hvor godt en person vil lykkes i fremtidige situasjoner.

KOM I GANG MED MATRIGMA
Forstørrelsesglass Matrigma
Mattias Lowebrant
”Du oppnår en objektiv, likeverdig og rettferdig rekruttering der alle konkurrerer på samme vilkår, uavhengig av opphav, seksuell legning, kjønn, religiøs tro og annet.”
– Mattias Lowebrant, seniorkonsulent og psykolog hos Assessio

Det er imidlertid best å la kandidaten ta en personlighetstest i tillegg. Sammen med en evnetest vil en da kunne få et bedre grunnlag for å kunne forutsi hvor godt en person vil lykkes i en gitt rolle.

– Det har sammenheng med at atferden vår og prestasjonen vår er knyttet til våre personlige egenskaper og personlighet. Enkelt sagt hjelper våre evner oss å bruke personlige styrker på riktig måte til rett tid, og holde styr på utfordringene våre.

Rettferdig og likeverdig rekruttering

Assessio hjelper mange organisasjoner og bedrifter med rekruttering. Vi kan gi råd om hvilke tester organisasjonene bør benytte seg av, og når de bør brukes. Som arbeidsgiver er det mye å hente på å rekruttere gjennom objektive tester som er forankret i arbeidspsykologisk forskning.

LES MER: Studie viser – Dette er grunnen til at søknadsbrev ikke er så personlige som du tror

– Du oppnår en objektiv, likeverdig og rettferdig rekrutteringsprosess der alle konkurrerer på like vilkår uavhengig av opphav, seksuell legning, kjønn, religiøs tro og annet. Ved å la kandidater ta tester tidlig i prosessen, kan du finne de personene som har høyest mulig potensial til å lykkes i rollen. Du sparer også mye tid. Det går raskt å sende ut tester, og du får tilbake mye informasjon som forteller deg om personens evner. Basert på dette kan du gjøre en manuell vurdering i form av intervjuer.

Resultatet av en objektiv rekruttering gjennom tester kan også gi en positiv effekt på bedriftens resultater og de ansattes trivsel.

– For organisasjonen bidrar det til høyere arbeidsprestasjoner og bedre resultater. Når du rekrutterer folk som engasjerer seg i riktig atferd som støtter organisasjonens mål og verdier, får du også en mer velfungerende og produktiv organisasjon, sier Mattias Lowebrant.

LES MER ARTIKLER
Slik fungerer en MAP personlighetstest – og dette sier resultatet om deg
sep 12 2023
Assessios reise fortsetter
aug 24 2023
3 ting alle arbeidsgivere kan gjøre for å øke likestilling på arbeidsplassen
aug 06 2023
3 grunner til hvorfor alle ledere bør kjenne til sin “risikoatferd”
jun 12 2023
Derfor måler tester kandidaters ekstreme sider og verdier
mai 01 2023
Psykologen: Derfor lønner det seg ikke å jukse på tester når du søker jobb
apr 18 2023