ALT VI I ASSESSIO GJØR HAR SAMME MÅL – #ZEROTALENTWASTE


VI ER ASSESSIO GRUPPEN

Assessio Gruppen har kontorer i Oslo, Stockholm, Malmö, København, Amsterdam, Houten og Groningen. Vi har også distributører i hele verden. Vi eksisterer fordi mennesker generelt sett har store vansker med å gjøre objektive vurderinger – vi kan være vår egen verste fiende i rekrutteringsprosesser. I dag øker dine sjanser for å få jobb dersom du er europeisk, ikke har barn, er frisk og er høy eller attraktiv. Dette har liten sammenheng med arbeidsprestasjon, og det ønsker vi å gjøre noe med – vil du være med?

I sin jobb som seniorkonsulent har Sondre varierte arbeidsdager. Han holder kurs, snakker med nye kunder og følger opp eksisterende kunder som er i gang med testing.

«Da jeg startet her var det som å komme hjem. Jeg møtte et miljø i krysningspunktet mellom det faglige som jeg er trygg på, og det kommersielle som jeg fikk god opplæring i. Vi er en liten og sammensveiset gjeng, og jeg opplever at alle er veldig åpne og enkle å prate med. Man kommer raskt inn i varmen hos oss. Det som motiverer meg ved jobben min er at jeg får bidra til et mer rettferdig arbeidsliv med mer objektive rekrutteringsprosesser. Arbeidspsykologiske tester gjør at flere kandidater får en sjanse og blir vurdert. For det er ikke nødvendigvis slik at den som er mest utadvendt og flink i en intervjusetting, er den som er best egnet for stillingen.»

 

Sondre Julsrud

Hils på vår kollega Christoffer, tidligere masterstudent ved NTNU

«Da jeg ble kjent med Assessio i løpet av praksis merket jeg at jeg kunne kjenne meg igjen i alt selskapet sto for. Verdien om rettferdig rekruttering og filosofien om vitenskapelig forankrede tester for å måle potensial står sterkt hos Assessio. Det viste meg at dette var en arbeidsplass der jeg ikke ville trenge å gå på tvers av den faglige integriteten man opparbeider seg i studiene, og det betydde mye for meg. I tillegg er det utrolig spennende å bli utfordret til å fortsette å lære hver dag for å kunne støtte kundene våre og deres stadig utviklende behov.»

 

Christoffer Gundhus