Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.

Industri Emballasjeselskap

NettsideBillerud

358319-1694536348

Utfordring

Hva slags lederskap trengs i fremtiden?

Dette spørsmålet stilte Billeruds toppledere seg selv under en global strategikonferanse. Resultatet ble lederprogrammet «Sustainable leadership», som nå implementeres på Billerud globalt. Selskapet har sammen med Assessio utviklet en kompetanseprofil som brukes i rekruttering og utvikling av ledere.

Hos Billerud, som er verdensledende innen fornybare emballasjematerialer, går bærekraft som en rød tråd gjennom virksomheten – også i ledelsen. Ledere forventes ikke bare å bidra til en bedre fremtid for planeten, men også å frigjøre potensialet til sine ansatte. Ambisjonene er høye og det er et poeng med det: Jo mer dyktige og dedikerte ledere, jo mer engasjerte medarbeidere, noe som vanligvis vises på bunnlinjen i resultatregnskapet. På Billerud var det lederne selv som jobbet med lederprogrammet «Bærekraftig ledelse».

Lederne i virksomheten samt HR og kommunikasjon var involvert i arbeidet med å utvikle lederprogrammet, som ble lansert i slutten av 2018.

– Alle ledere måtte delta på en halvdags workshop hvor de jobbet med bærekraftig ledelse – hva det betyr og hvordan det kan brukes på hver enkelt. De måtte også skissere sin egen utviklingsplan mot å bli en mer bærekraftig leder, sier Cecilia Nyblom, leder- og talentsjef i Billerud.

For å tydeliggjøre pilarene har hvert område blitt brutt ned til et løfte, som igjen har blitt brutt ned i en rekke adferder. Denne adferden er basert på kjernekompetanse som hver leder må definere.

– Alle våre lederkurs globalt er bygget basert på bærekraftig ledelse. Fokus er på å utvikle ferdighetene som trengs for å kunne levere og å utvikle seg som en bærekraftig leder, og opplæringen inneholder også øvelser for hvordan du som leder kan bli mer bærekraftig, skape mer energi og utvikle deg på lang sikt, sier Cecilia Nyblom.

"Det som er så fint med Assessios produkter er at når du bygger en kravprofil i systemet, får du en utviklingsplan for personen som testes."

Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef i Billerud.

Løsning

Måler adferd ved hjelp av MAP

– Bærekraftig ledelse er nå en del av hvordan vi jobber og leder i Billerud, sier Cecilia. 

Billerud kjøpte et selskap i Nord-Amerika i 2022 med rundt 1600 ansatte, og implementerer nå bærekraftig ledelse også med alle lederne der.

Billerud har sammen med Assessio utviklet en kompetanseprofil som kan brukes til både rekruttering, utvikling og succession-planlegging. Adferden som kreves for å være bærekraftig som leder har blitt overført til de personlighetsdimensjonene som personlighetstesten MAP – som er basert på femfaktormodellen – måler.

– Det var uklarheter rundt kravene som tidligere ble stilt til lederne. Ved å dykke dypt ned i hvordan vi oppnår strategien vår sammen med lederne, ble lederprogrammet både nært næringslivet og dypt forankret i lederne selv, sier Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef i Billerud.

«Objektiviteten er større når du bruker tester i stedet for å gå etter magefølelsen. I tillegg er det tidsbesparende og mer nøyaktig. Testene hjelper oss å plukke ut kandidatene som har det høyeste potensialet, og som passer best til vår organisasjon. Alle som jobber med rekruttering hos oss har fått opplæring av Assessio for å forstå hvordan testene er bygget opp, slik at de kan tolke testresultatene», sier Julia Åkerlund, Talent Acquisition Partner i Billerud.

Billerud har brukt Assessios produkter i flere år, og bruker arbeidspsykologiske tester som utvelgelsesmetode i alle rekrutteringer.

Lederne rekrutteres så ut fra lederprofilen «Bærekraftig ledelse» og i fremtiden vil også eksisterende ledere bli testet opp mot lederprofilen. Testresultatet vil danne grunnlaget for deres utvikling.

For å få et mer helhetlig bilde av ledernes personlighet har Billerud utvidet med testverktøyet MAP-X. Det er en videreutvikling av MAP som måler ekstreme sider, og identifiserer risikoadferd hos kandidater.

Kompetanseprofil for bærekraftige ansatte

Billerud har implementert målinger for å følge opp og sikre at det bærekraftige lederskapet styrkes. Lederne måles f.eks. innenfor rammen av selskapets resultatstyringsprosess og det utarbeides individuelle utviklingsplaner for bærekraftig ledelse. En bærekraftig lederskapsindeks er utviklet og inkludert i medarbeiderundersøkelsen. «Siden vi begynte å lære opp lederne våre i bærekraftig ledelse, har vår bærekraftige lederskapsindeks økt med hver måling,» sier Cecilia.

– Målet er hundre prosent bærekraftige ledere. Da lederprogrammet ble lansert var det noen få som valgte å bytte rolle. De fleste har blitt enda mer engasjerte som ledere og synes det er bedre når det er tydelighet, og sterk støtte i å utvikle og styrke sitt lederskap. Vi skal selvfølgelig hjelpe ledere som får lave verdier i målingene til å utvikle seg, og vi skal løfte frem de som er virkelig gode ledere, sier Cecilia Nyblom.

Nå som Billerud har sett effekten av deres bærekraftige lederskap, har de bygget et program for alle sine ansatte, såkalt«Bærekraftige ansatte», som skal rulles ut i organisasjonen i løpet av 2023.

– Fordelen med vår måte å jobbe på er ikke bare at vi klarer å realisere strategien vår, men vi skaper også en sterk kultur der våre ansatte får mulighet til å nå sitt fulle potensial, sier Paulina Ekvall, EVP HR & Communication i Billerud.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

Se andre suksesshistorier

358103-1694537893
STS education
Den nye betalingsmodellen er en suksesshistorie.
guri-larsen-dnb
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB
Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemel...
358607-1694522524
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad
En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.