"En av de store fordelene med å bruke tester tidlig er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og kan basere sine anbefalinger på fakta om kandidatene. Det er lettere for meg å presentere og selge inn en kandidat hvis jeg har konkrete data å vise til. Har du ikke det, er det stor risiko for at kandidater som ikke har den lengste eller beste CV-en blir plukket ut. Jeg liker å utfordre kunden på hvem de kunne ha i stillingen", sier Tomas Köhler

Industri Rekruttering

NettsideRandstad

358607-1694522524

Utfordring

Ved hjelp av arbeidspsykologiske tester og stort kandidatfokus brenner rekrutteringsteamet i Randstad for å hjelpe folk med å finne riktig jobb og å løse kundenes langsiktige kompetansebehov. Rekrutteringskonsulentene Kristin Olofsson og Tomas Köhler forteller oss mer om hvordan de integrerer tester i prosessene sine, og hvordan de bruker data for å fatte bedre beslutninger.

I et arbeidsmarked hvor det er lett å bytte jobb og hvor yrkesrollene endres raskt, er det viktigere enn noen gang for arbeidsgivere å ha en langsiktig strategi for sin rekruttering. Hvordan får vi våre ansatte til å bli? Og hvilke ferdigheter trenger vi om ett, eller til og med fem, år?

Dette er spørsmål som rekrutteringsteamet i Randstad Sverige legger stor vekt på når de hjelper sine kunder med å finne nye medarbeidere. En viktig brikke i puslespillet for å finne den rette personen for jobben er å identifisere potensialet i hver enkelt kandidat. Det betyr å ikke bare å se på hva personen har gjort tidligere, men å samtidig legge stor vekt på hva personen kan få til i fremtiden, sier rekrutteringskonsulent Tomas Köhler.

– Det kan føles trygt og godt å ansette en som allerede har samme tittel på CV-en. Men våre kunder ønsker å rekruttere riktig person på lang sikt, og ikke bare for de neste seks månedene. Derfor anbefaler vi å rekruttere basert på potensial. En jobbkandidat som mangler den rette erfaringen, men har høyt potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder, sier Tomas Köhler.

For å identifisere kandidaters potensial tidlig i prosessen, jobber Randstad Sverige med Assessios plattform og arbeidspsykologiske tester. Ved å la søkerne gjennomføre en personlighetstest og en evnetest tidlig i rekrutteringsprosessen, kan rekrutteringskonsulentene kartlegge kandidatenes forutsetninger for å prestere i den aktuelle rollen.

I følge arbeidspsykologisk forskning er tester en av de sterkeste metodene for å forutsi fremtidige arbeidsprestasjoner. Fordi de ikke tar hensyn til faktorer som alder, kjønn, utseende og bakgrunn, kan testene også gjøre skape et objektivt første utvalg av hvilke kandidater som matcher det de ser etter. Ifølge rekrutteringskonsulent Kristin Olofsson går det forskningsbaserte og inkluderende perspektivet som en rød tråd gjennom Randstads prosesser.

– Vårt oppdrag er å finne den kandidaten som er best for jobben, og tester er et flott verktøy som hjelper oss i den prosessen. Vi er et verdidrevet selskap og beslutningene vi tar må støttes av fakta. Det er viktig at våre prosesser er evidensbaserte, strukturerte og inkluderende, sier Kristin Olofsson.

Gir et godt beslutningsgrunnlag

Testresultatene visualiseres direkte i Assessio-plattformen. Basert på en prosentvis matchscore er det enkelt å se hvilke kandidater som har høyest match mot kravprofilen som er satt opp for rollen.

– En av de store fordelene med å bruke tester tidlig er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og kan basere sine anbefalinger på fakta om kandidatene. Det er lettere for meg å presentere og selge inn en kandidat hvis jeg har konkrete data å vise til. Har du ikke det, er det stor risiko for at kandidater som ikke har den lengste eller beste CV-en blir plukket ut. Jeg liker å utfordre kunden på hvem de kunne ha i stillingen, sier Tomas Köhler.

I Assessios plattform er det enkelt å analysere styrker og utviklingsområder, og sammenligne kandidater opp mot hverandre. Å dykke dypt inn i testresultatene sammen med kundene beskriver Tomas Köhler som en av de absolutt morsomste delene av hele prosessen.

– Vi snakker om hva vi kan forvente av adferd og hvorfor vi tror personen kan lykkes i den nåværende rollen. Testresultatene havner alltid i et slags sentrum og det er som regel veldig interessante diskusjoner.

Todelt fokus

For at en rekruttering skal lykkes er det like viktig å finne den rette personen for kunden, som det er å hjelpe kandidaten med å finne en jobb der de trives. Hvis det ene kriteriet ikke er oppfylt, kan heller ikke det andre lykkes, sier Kristin Olofsson.

– Dagens rekruttering handler om erkjennelsen av at kandidaten skal velge kunden like mye som kunden skal velge kandidaten. Vi må jobbe på en smart måte for begge, slik kan vi finne den rette matchen som også varer i lengden.

Randstad har et uttalt kandidatløfte om å sikre at arbeidssøkere får størst mulig verdi ut av prosessen. Løftet inneholder blant annet en ambisjon om alltid å gi raske tilbakemeldinger og ha direkte kommunikasjon.

– Det er kjempegøy å kunne følge kandidater gjennom arbeidslivet og hjelpe dem på ulike stadier. Hvis en kandidat ikke er egnet for en spesifikk rolle, kan vi bruke testresultatene til å veilede personen til en rolle der hans eller hennes ferdigheter vil passe bedre. Det handler om å se potensialet i hver enkelt person, og er en viktig del av vår ambisjon om å være en karrierepartner som støtter, veileder og utvikler, sier Kristin Olofsson.

Martin Åkerblom, Country Manager for Sverige i Assessio, sier at deres fokus på arbeidspsykologisk testing tidlig i rekrutteringsprosessen er en inspirasjon for de som ønsker å rekruttere basert på potensial.

– Det er inspirerende å se hvordan Randstad så vellykket har implementert personlighetstester og evnetester som en naturlig del av arbeidet. Randstad tør å bryte mønsteret som finnes i rekruttering der man i hovedsak ser etter folk som har jobbet med de samme tingene tidligere. Ved å utfordre kundene sine på hvordan de setter opp kravprofilene sine, kan de også ta inn nye typer kandidater. Dette gjør prosessene deres både mer nøyaktige og åpner sinnet, sier Martin Åkerblom.

Med nærmere 600 000 ansatte i 38 land er Randstad verdensledende innen bemanning, rekruttering og HR-løsninger. Målet er å bidra til et bedre arbeidsmarked ved å finne riktig match mellom bedrifter og arbeidssøkere. Dette er oppsummert i selskapets misjon – «shaping the world of work».

- Torbjörn Olofson,

Løsning

Slik kan en rekrutteringsprosess med Randstad se ut

1. En kravprofil for tjenesten er satt opp. I kravprofilen kartlegges adferd, egenskaper og kompetanser som er viktige for å lykkes i rollen. For å gi flest mulig jobbsøkere en sjanse, fokuseres det blant annet på å ikke stille for høye skallkrav. 

2. Annonse legges ut og kandidater kan søke. Samtidig gjøres det søk og kontakt med kandidater i Randstads egen CV-bank og eksternt på for eksempel LinkedIn. 

3. Et første utvalg gjøres basert på de grunnleggende skallkravene. 

4. Kandidater som oppfyller kravene kan ta en personlighetstest og en evnetest. Resultatet settes automatisk opp mot den fastsatte kravprofilen i Assessios plattform. Kandidater med testresultat som samsvarer med kravprofilen for rollen vil bli booket inn til intervju med rekrutterer. 

5. Rekruttereren gjennomfører et innledende jobbintervju. Kandidatene som anses egnet for rollen presenteres for oppdragsgiver. 

6. Oppdragsgiver møter kandidatene. 

7. Det tas referanser på den endelige kandidaten som oppdragsgiver bestemmer at skal tilbys jobben. 

8. Kandidaten og oppdragsgiveren signerer en arbeidsavtale.

9. Randstad har en løpende dialog med kandidatene som ikke kom videre for å undersøke om de kan være egnet for en annen stilling.

10. Randstad følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter at kandidaten starter i ansettelse.

Testene som Randstad bruker for å rekruttere potensial

Assessios personlighetstest brukes av organisasjoner over hele verden. Testen kartlegger personlige egenskaper og adferd, og hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidslivet. Dette er en test som predikerer arbeidsrelatert adferd og resultater, som matching for ulike roller og lederpotensial.

Assessios verdensledende evnetest måler generelt evnenivå og predikerer adferd knyttet til læringsevne og arbeidsytelse. Ved å kombinere disse to arbeidspsykologiske testene får du det beste helhetsbildet av en persons prestasjonskapasitet.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

Se andre suksesshistorier

Eneco-Jonnemei.width-1440
Jonne-Mei Beetz, HR-utviklingssjef i Eneco Group
Hvordan skaper man forutsetninger for en fleksibel organisasjon som dessuten kjapt kan tilpasse sin virksomhet etter kunders og partners st...
guri-larsen-dnb
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB
Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemel...
358319-1694536348
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud
Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.