Assessio tilbyr en rekke DNV-sertifiserte tester for rekruttering, blant annet personlighetstester og evnetester

Stiftelsen Det Norske Veritas er et uavhengig sertifiseringsorgan som sertifiserer arbeidspsykologiske testverktøy i Norge. DNV har gransket personlighetstester og evnetester på det norske testmarkedet siden 2007. Deres testsertifisering er en garanti på at arbeidspsykologiske tester utviser høy reliabilitet og validitet, god forankring i faglig teori, samt en normgruppe som er godt egnet for formålet. Dette gir trygghet om at testene lever opp til høye kvalitetskrav som bygger på anerkjent internasjonal forskning og er allment akseptert av fagmiljøet i Norge. Arbeidsmarkedet i Europa kjennetegnes av en økt bruk av psykologiske tester i rekruttering. Dette gjelder også i Norge, hvor DNV rapporterer om en stor økning i bruk av tester. Alle tester er imidlertid ikke like pålitelige. Enkelte tester måler ikke det de sier at de skal, mens andre brukes ikke i de rette situasjonene eller for de tilsiktede menneskene. Et annet problem er at de som tolker testene ofte mangler kompetansen som er nødvendig for å tolke psykometriske testresultater.

Dersom en test er DNV-sertifisert, betyr dette at testen er gransket av fageksperter hos DNV og overholder overholder strenge internasjonale krav til kvalitet, reliabilitet og validitet. Sertifiseringen er bygget på det faglige rammeverket for evaluering av tester utviklet av Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN). STNs rammeverk baserer seg i tur på European Federation of Psychologists Associations’ (EFPA) standarder, som er utviklet i samarbeid med European Association for Work and Organizational Psychology (EAWOP).

 Assessio har hatt en rekke tester som har blitt gransket av DNV, blant annet testene HPI, HDS, 16PF®, MBTI®, Service First og MiNT. En rekke av våre tester er DNV-sertifisert, eksempelvis evnetesten Matrigma og personlighetstesten MAP (Measuring and Assessing Individual Potential). Alle sertifiserte tester må gjennomgå resertifisering hvert 3. år. Du kan lese mer om DNV sin sertifiseringsordning her.

DNV-sertifiserte tester