Evnetest

Evnetesten Matrigma er en treffsikker metode for å kunne predikere fremtidig arbeidsprestasjon.

Last ned produktblad

Kontakt oss

Om Matrigma

Evnetesten Matrigma er en høykvalitets arbeidspsykologisk test som kun tar 12 minutter å gjennomføre. Matrigma måler problemløsningsevne og generell evne. Testen predikerer med meget god treffsikkerhet et individs fremtidige arbeidsprestasjon, håndtering av kompleksitet og ny informasjon i nye situasjoner.

Matrigma_analyze-1

Hva skiller oss fra andre?

Datadrevet

Datainnsamling for støtte og veiledning i beslutninger. Samle inn og gjenbruk data for å finne din toppkandidat

Forskningsbasert

Evidensbaserte metoder og løsninger basert på den seneste forskningen innen personlighetsvitenskap og maskinlæring.

Enkelt

En brukervennlig plattform som forenkler kompliserte prosesser og beslutninger.

Heldekkende

En helhetlig vurderingsplattform som gir støtte i beslutninger innen rekruttering og utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjon.

”Matrigma er en populært og velkjent evnetest, ikke bare i Norden, men også globalt. Den korte testtiden gjør Matrigma til et effektivt verktøy som bidrar til en bra kandidatopplevelse. Det tilfører stor verdi i utvelgelsesprosesser, onboarding og coaching.”

mattias_lowebrant-2048×1367

Mattias Lowebrant, Leg.Psykolog/Senior organisasjonskonsulent i Assessio

Matrigma hjelper deg med å ta trygge og rettferdige rekrutteringsavgjørelser

Med hjelp av evnetesten Matrigma kan du få et bilde av en rekke kritiske arbeidsrelaterte adferder koblet til læringsevne og arbeidsprestasjon - adferd som ikke går å identifisere med sikkerhet fra en CV eller i en intervjusituasjon. 

Matrigma begåvningstest

Skap et helhetlig bilde i kombinasjon med MAP

Personer som skårer høyt på Matrigma, har som regel svært gode problemløsningsevner, i tillegg til at de kan lære ting raskere og løse problemer mer effektivt. Det betyr ikke nødvendigvis at de er flinkere til noe. En person med lav skåre på Matrigma kan for eksempel kompensere med en høy skåre på målbevissthet eller struktur. Evnetesten Matrigma i kombinasjon med personlighetstesten MAP gir et meget godt helhetsbilde av et individ, noe som igjen kan gi et godt grunnlag for trygge rekrutteringsbeslutninger.

Book en demo

Rettferdig og rask test

Matrigma består av ikke-verbale matriseoppgaver som tester en persons evne til å se logiske sammenhenger. Øvelsene går blant annet ut på å se relasjonen mellom ulike objekter og å fylle inn informasjon der det mangler. Testen er utformet på denne måten blant annet fordi den måler nettopp problemløsningsevne, og evne til deduktiv og induktiv resonnering, men også fordi tallene er mest rettferdige. Denne testen gir alle samme sjanse, uavhengig av utdanningsnivå, språk, matteferdigheter, dysleksi osv. Den korte testtiden på 12 minutter og nøyaktigheten gjør Matrigma til et effektivt verktøy som bidrar til en god kandidatopplevelse.

Meld deg på kurs her!

matrigma
Matrigma

Passer for alle roller og kandidater

Jo mer kompleks en rolle er, desto høyere krav stilles det til individets logiske kapasitet. Personer med høy skåre på evnetesten Matrigma har en tendens til takle mer komplekse og krevende arbeidsstillinger, både på leder- og medarbeidernivå. Du kan dermed justere dine krav basert på graden av kompleksitet i rollen. 

Book en demo

Eneco

Hvordan skaper man forutsetninger for en fleksibel organisasjon som dessuten kjapt kan tilpasse sin virksomhet etter kunders og partners stadig endrede behov? Eneco satte det hele på prøve, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Mennesker med høy learning agility ansetter mennesker som også har det. Det setter strategien i høygir.
Jonne-Mei Beetz, HR-utviklingssjef i Eneco Group

DNB

Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra kandidater vi har i våre prosesser.
Guri Larsen og personlighetstester hos DNB
Hvordan personlighetstester blir benyttet hos DNB.
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB

Randstad

En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.
358607-1694522524
En av de store fordelene med bruk av tester i en tidlig fase er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og anbefalingen kan baseres på fakta om kandidaten. Det er lett for meg å presentere en kandidat og selge denne. Jeg har også et konkret grunnlag for min beslutning.
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad

Billerud

Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.
358319-1694536348
Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud

Teft Rekruttering

Teft er et rekruttering- og konsulentbyrå som benytter seg av personlighetstester, evnetester og 16PF.
Teft-2021_Ole-Janzo_01
Ole Aleksander Janzso, partner i Teft
features-bg

Funksjoner i plattformen

Vår plattform inneholder omfattende data og verktøyene du trenger for en mer effektiv organisasjon. Og den utvikles stadig – alltid i tett samarbeid med deg som kunde.

Personlighet (MAP)

Identifiser individers potensial og området for utvikling med MAPs personlighetstest og kartlegg personlighet og adferd som er viktig på arbeidsplassen. 

Les mer

Evne (Matrigma)

Med den verdensledende ikke-verbale evnetesten Matrigma kan du måle intelligens, tankegang, abstrakt logikk og problemløsningsevne.

Les mer

Risikoadferd (MAP-X)

Identifiser risikoadferd og individuelle utfordringer. MAP-X gir deg et grunnlag du kan bruke i rekrutteringsprosessen, lederskapsutfordringer og teamutvikling.

Les mer

Leadership Feedback

Styrk lederne i din organisasjon med tilbakemeldinger fra deres ansatte. Leadership Feedback er basert på moderne lederskapsforskning og bidrar til lederskapsutvikling i riktig retning.

Les mer

Self-Awareness Insights

Øk din selvinnsikt med hjelp av Self-Awareness Insights. Verktøyet – og utdanningen – skaper bevissthet rundt styrker og utfordringer og gir tips til utvikling.

Les mer

Psykometriske linser

Med psykometriske linser kan du inspireres av data til å finne nye talenter. I verktøyet skaper du en profil basert på testdata fra dine fremgangsrike medarbeidere, slik at du kan matche dette mot nye rekrutteringer og få støtte i beslutningstakingen. 

Les mer

FAQ om Matrigma

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar. 

Har du andre spørsmål

Kontakt oss

Matrigma måler et individs generelle problemløsningsevne.

Intelligens har blitt forsket på helt siden 1800-tallet. Det finnes mange forskjellige typer intelligens – som for eksempel numeriske og språklige evner, men det var en forsker ved navn Charles Spearman som på begynnelsen av 1900-tallet først viste at alle vanligvis konvergerer i det som vanligvis kalles g-faktoren, eller generell mental evne.

Hvis vi setter g-faktoren på toppen av en pyramide, som samlebegrepet for et individs generelle mentale evne, finner vi to aspekter rett under g. Flytende og krystallisert intelligens. G-faktoren er altså en kombinasjon av flytende og krystallisert intelligens.

Den krystalliserte intelligensen er vår kollektive bank av kunnskap og erfaring, og den kan vokse til man er ganske gammel. Personer med høy krystallisert intelligens har høy allmenn utdannelse, et bredere ordforråd og har ofte toppkarakterer. Med andre ord: Denne formen for intelligens er en kombinasjon mellom lært kunnskap og en sterk evne til å huske, lagre og kunne hente den frem.

Den flytende intelligensen er vår evne til å resonnere og løse problemer ved hjelp av informasjon vi ikke hadde fra før og nye prosedyrer. Vi beskriver det vanligvis som å vite hva du skal gjøre når du ikke vet hva du skal gjøre! Det er en egenskap som stort sett er medfødt, og som forblir relativt konstant i løpet av livet.

Absolutt ikke. Matrigma er ikke en intelligenstest, den måler bare én del av et individs intelligens – nemlig problemløsningsevne. Personer som skårer høyt på Matrigma, vil normalt lære ting og løse problemer raskere enn individer som skårer lavere, men det betyr ikke nødvendigvis at de er flinkere eller smartere. En person med lav skåre på Matrigma kan kompensere med for eksempel høy grad av målbevissthet eller struktur. Noen får A på eksamen fordi de leser og jobber med stoffet gjennom hele semesteret, andre fordi de lærer raskere og dermed gjør det jevnt over bra i fag. 

Dessuten er det ikke bare problemløsningsevnen alene som skaper er bilde av individet – alle deler av personligheten fungerer sammen. Det er også viktig å huske at resultatene sammenlignes med en normgruppe som består av den funksjonsfriske og arbeidsføre delen av befolkningen, ikke hele befolkningen, så resultatet sier ingenting om hvordan et individ er i forhold til alle i befolkningen generelt. Hvis en person har fått et lavt resultat på Matrigma og innser at det kan være utfordrende når han møter nye, mer komplekse problemer eller situasjoner, kan personen få hjelp ved å finne strategier som aktivt hjelper i problemløsning. Mange opplever for eksempel at det er lettere å løse nye, komplekse problemer hvis de kan få hjelp av kolleger eller venner, hvis de sørger for å få, eller setter av, nok tid selv. De kan også legge en strukturert plan for hvordan de skal løse den gitte oppgaven. Det kan også være greit å huske at det er nettopp nye, komplekse problemer som oppleves som ekstra vanskelige – jo mer et individ øver og jo mer erfaring man får fra en bestemt oppgave, jo lettere blir det.

Den generelle problemløsningsevnen er noe man i stor grad er født med og som er stabil over tid hos voksne. Det forbedres ikke ved utdanning eller opplæring. På den annen siden kan et individ absolutt bli tryggere med testen som format og dermed komme nærmere sitt eget maksimale nivå dersom han har øvd mye og virkelig forstår hvordan testen er bygget opp og derfor sannsynligvis føler seg mindre nervøs. Det er mye mer avgjørende at du er uthvilt, kun fokusere på testen og sitter i et uforstyrret miljø.

Selve testen er ikke-verbal, men instruksjonene er tilgjengelige på følgende språk: 
• Arabisk (Forente Arabiske Emirater) 
• Bulgarsk (Bulgaria) 
• Dansk (Danmark) 
• Engelsk (USA) 
• Estlandsk (Estland) 
• Finsk (Finland) 
• Fransk (Frankrike) 
• Hollandsk (Belgia) 
• Hollandsk (Nederland) 
• Indonesisk (Indonesia) 
• Italiensk (Italia) 
• Japansk (Japan) 
• Kinesisk 
• Koreansk (Syd-Korea) 
• Latvisk (Latvia) 
• Litauisk (Litauen) 
• Norsk (Norge) 
• Polsk (Polen) 
• Portugisisk (Brasil) 
• Rumensk (Romania) 
• Russisk (Russland) 
• Slovakisk (Slovakia) 
• Spansk (Spania) 
• Svensk (Sverige) 
• Thailandsk (Thailand) 
• Tsjekkisk (Tsjekkia) 
• Tysk (Tyskland) 
• Ungarsk (Ungarn) 
• Vietnamesisk (Vietnam)

Mange mennesker med ADHD presterer høyt på matrisetester. ADHD er imidlertid litt vrient som diagnose, fordi det er en diagnose som kan vise seg på mange forskjellige måter. Det som generelt forbindes med ADHD er reduserte eksekutive funksjoner, noe som gjør at mange med ADHD kan ha vanskeligere med å planlegge arbeidet sitt, administrere tid, holde fokus på oppgaven og samtidig ha mye informasjon i hodet. I Adaptive Matrigma, som er den vanligste versjonen av Matrigma, trenger ikke individet å fordele tiden sin mellom ulike oppgaver og planlegge arbeidet sitt, fordi han blir presentert for hvert delproblem separat. Noen personer med ADHD kan ha problemer med å holde fokus på oppgaven, og da kan det noen ganger oppleves som nyttig når oppgaven er tidsbegrenset. Adaptive Matrigma er bare 12 minutter lang, noe som stiller begrensede krav til utholdenheten din.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.