Integritetspolicy

Hvilke data lagrer vi?

Vi behandler kun de personopplysninger som vi er instruert til av våre kunder for tjenesteleveransen. Disse kan variere avhengig av tjenesten. Men vanligvis er dette kandidatenes navn, e-postadresse og testresultat. For mer informasjon; se på instruksjonene på respektive tjeneste. 

Hva er hensikten med datainnsamlingen?

(Används kontaktuppgifterna på något sätt såsom att skicka ut nyhetsbrev eller annan marknadsföring exempelvis?)

Hvordan får du tilgang til informajsonen som er lagret?

Du kan be om å få beskjed om vi behandler personopplysninger om deg og i så fall få en kopi av disse – et såkalt registerutdrag – sammen med visse detaljerte opplysninger. Kontakt vår Databeskyttelsesombud på dataskydd@assessio.se.

Hvordan endrer du eller sletter informasjonen?

Hvis du mener at personopplysningene om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene rettet eller supplert. Kontakt vår Databeskyttelsesombud på dataskydd@assessio.se.

Hvordan begrenser du bruken av informasjon eller trekker tilbake ditt samtykke?

I noen tilfeller, for eksempel hvis du har protestert mot behandlingen, har du mulighet til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Ved å be om en begrensning har du, i det minste for en viss tidsperiode, mulighet til å stoppe oss fra å bruke dataene. Du kan også hindre oss i å slette dataene, for eksempel hvis du trenger dataene for å kreve erstatning. Kontakt vår Databeskyttelsesombud på dataskydd@assessio.se.

Hvor lenge lagres informasjonen? 

Vi har utviklet våre tjenester med hensyn av privacy by design and default. Det innebærer at våre systemer støtter grunnleggende databeskyttelsesprinsipper som opplysningsminimering. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppnå endemålet, skal slettes. Innen Assessio brukes standardtider for kontroll og der det er aktuelt med sletting av personopplysninger. Dere har dog full kontroll og mulighet til å selv stille inn hvor lenge personopplysningene skal slettes automatisk. 

Kontaktinformasjon til personopplysningsansvarlig

Om du har spørsmål eller synspunkter rundt vår håndtering av personopplysninger, kan du kontakte vår Databeskyttelsesombud på dataskydd@assessio.se. 

Personopplysningsansvarlig/ teknisk ansvarlig

Kontakt oss på info@assessio.no for å utøve dine rettigheter.