ISO-sertifisert

Vi mener at våre kunders data er deres eiendom, så vi har iverksatt omfattende tiltak for å sikre deres integritet og beskyttelse. Vår vellykkede ISO 27001-sertifisering er ett av flere skritt vi har tatt for å gi kundene våre forsikring om at deres data er trygge i våre hender og at vi har etablert kontroller og sikkerhetstiltak for å sikre beskyttelsen.

iso

ISO 27001

Assessios styringssystem er ISO-sertifisert. ISO 27001 er en standard som er dedikert til sikkerhet for forretningsinformasjon og konfidensielle opplysninger som blir gjort tilgjengelige av kunder. Et ISO 27001-sertifikat beviser at sikkerheten for forretningsinformasjon er korrekt beskrevet, implementert og kontrollert. ISO 27001 er en internasjonalt anerkjent sertifisering for informasjonssikkerhet. 

Gjennom Assessios sertifisering forsikres du om at alle prosesser, systemer og tjenester oppfyller denne omfattende standarden for informasjonssikkerhet, og at din informasjon og dine personopplysninger er korrekt beskyttet og håndteres konfidensielt.

Å bli ISO 27001-kompatibel innebærer at Assessio har implementert en streng metode for informasjonssikkerhetstiltak i et Information Security Management System (ISMS). Den bekrefter at informasjonssikkerhet og konfidensialitet er sentrale elementer i selskapets virksomhet. 

Les mer: Vår personvernerklæring
                  Personvernerklæring Ascend

ISO 27001

Vår sikkerhetsstandard

Vårt ISMS sikrer høyest mulig sikkerhetsstandarder, som vedlikeholdes av Assessios personale og støttes av IT-systemer og prosesser i hele organisasjonen. Fordi Assessio Norge er sertifisert, kan du være sikker på at alle forretningsprosesser, systemer og tjenester er forsvarlig beskyttet for å sikre at informasjonen og personopplysningene dine blir behandlet konfidensielt. 

Dersom du vil ha mer informasjon om vårt arbeid med ISO 27001, eller om du har andre spørsmål, kontakt info@assessio.no.