I syv av åtte direktørstillinger i svenske børsnoterte selskaper er det menn som sitter, og andelen kvinner som er forretningsområdeledere beveger seg mot bunnen. På to år har andelen kvinner med ansvar for ulike forretningsområder blitt redusert med to prosentenheter, et bekymringsfullt tegn siden forretningsområdesansvar er en klassisk trampoline til administrerende direktørstillinger og styreoppdrag. Langvarig forskning og innsikter fra ledende eksperter peker på noen kritiske aspekter for å oppnå en mer kvalitativ, objektiv og effektiv Talent Management. Her kommer vi med tre tips til tiltak organisasjoner kan gjøre for å fremme likestillingen på arbeidsplassen. Om dere ønsker å starte et sted, start her.

training_identifiera_toxiska_beteenden_map_x_feature_2000_x_1064

1. Rekrutter basert på kompetanse

Tradisjonelle rekrutteringsmetoder har lenge favorisert de som allerede er privilegerte med sterke nettverk og 'riktige' forutsetninger som navn, opprinnelse og hudfarge. Dette resulterer i et skjev kandidatutvalg der likestilling og kompetanse lider når kandidater med riktig profil risikerer å bli utelukket tidlig. Bedrifter som aktivt ønsker å motvirke kjønnsdiskriminering og fremme likestilling bør vurdere kandidater basert på adferd og potensial, i stedet for å favorisere kandidater gjennom personlige anbefalinger og kontakter.

Ved å skape klare og objektive kriterier for hvilke adferd og kompetanser organisasjoner trenger for å nå sine strategiske mål og oppnå suksess, reduseres risikoen for at fordommer, magefølelse eller likhetseffekten påvirker rekrutteringsbeslutningen. På denne måten kan bedrifter motvirke mulig kjønnsdiskriminering og fremme en mer likestilt arbeidsmiljø. Konsekvensen blir ikke bare at du lykkes bedre med å matche rett person til rollen, men som arbeidsgiver styrker du også posisjonen din fordi du verdsetter mangfold og inkludering, og som en bonus får du en mer effektiv og ikke-diskriminerende prosess.

 

2. Test tidlig

En strategi for å fremme likestilling og samtidig sikre riktig kompetanse er å implementere arbeidspsykologiske tester og vurderingsmetoder tidlig i rekrutteringsprosessen. Ved hjelp av testverktøy for å evaluere kandidatenes personlighet og potensiale kan du på en rettferdig og objektiv måte matche kandidatene mot de ønskede adferdene og kompetansene du søker.

Når du tester kandidatene tidlig, og tester mange, øker sannsynligheten for at du får et mer kvalifisert utvalg, som igjen fører til bedre beslutninger og en mer kvalitativ rekruttering. Med tidlig testing åpner du opp for et større arbeidsmarked der du øker sjansene for flere søkere med sannsynligheten for å få mer mangfold i utvalget, øker objektiviteten i beslutningene dine og oppnår en bedre rekruttering. Win, win, win.

cases-single-02

3. Stol på data når du velger ledere

Ved å integrere potensialdata og grundige psykometriske analyser i vurderinger kan organisasjoner effektivt kartlegge medarbeideres utviklings- og ledelsespotensial. Metoder som ikke bare gir en mer nyansert forståelse for enkeltpersoners styrker og utfordringer, men også kan identifisere de som er mest og minst egnet for lederroller.

Med arbeidspsykologiske tester får du verdifulle innsikter om en rekke kritiske lederegenskaper, slik som emosjonell intelligens, beslutningstaking og evnen til å håndtere stress. Ved å gjennomføre tester på potensielle ledere, kan du ikke bare identifisere viktige lederegenskaper som empati, samarbeidsevne og tilpasningsdyktighet – egenskaper der kvinner ofte utmerker seg – men også oppdage tendenser til ekstremadferd som overdreven risikotaking eller lav empati, som historisk sett oftere har vært assosiert med mannlige ledere. En innsikt som er spesielt relevant da menn tradisjonelt dominerer ledende stillinger, ofte med adferd som kan motvirke teamdynamikk og innovasjon. Denne strategien er ikke bare et skritt mot likestilling, men en nødvendighet for å sikre organisasjonens langsiktige suksess.

Sikre organisasjonens fremtid

Likestilling på arbeidsplassen er ikke bare et spørsmål om rettferdig fordeling av innflytelse og ressurser, det er en strategisk nødvendighet og det fremmer for økt innovasjon, bedre beslutningstaking, sterkere teamdynamikk og høyere produktivitet.

Ved å implementere metoder som kompetansebasert rekruttering, integrere tidlig testing og strategisk bruke medarbeiderdata for å identifisere og utvikle ledelsespotensial, åpnes veien til en mer inkluderende og sterkere arbeidsplass. Vår integrerte plattform hjelper bedrifter med å optimalisere rekrutteringsprosessen for bedre effektivitet og styrker utviklingen av medarbeidere på en objektiv og datadrevet måte for å maksimere forutsetningene for prestasjon og suksess. Med langvarig forskning og vitenskap som grunnlag kombinerer vi moderne HR-teknologi og innovative AI-løsninger slik at alle organisasjoner kan nå sitt fulle potensial, der ingen talent går tapt.

Kilde

Allbright-rapporten 2023

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.