Kultur & motivasjon

MATCH-V identifiserer hva som motiverer og driver mennesker!

Last ned produktblad

Kontakt oss

Hva er MATCH-V?

MATCH-V hjelper bedrifter med å definere sin organisasjonskultur og matche den mot individers verdier og preferanser. Testen sikrer at personene som blir ansatt drives av det samme som resten av organisasjonen. MATCH-V hjelper individer å forstå hva som motiverer dem og hva de behøver for å trives på en arbeidsplass. MATCH-V gir en dypere forståelse for den rådende kulturen i en virksomhet og hvorvidt det stemmer overens med den ønskede kulturen. 

Person som skriver på dator

Hva skiller oss fra andre? 

Innovativt og kundesentrert

En moderne plattform etter kundens behov, utviklet med vår ekspertise og innovasjonsånd. 

Enkelt og alt på samme sted

En brukervennlig plattform som forenkler og effektiviserer komplekse prosesser og beslutninger innen talent management.

Forskningsbasert

Evidensbaserte metoder og løsninger basert på den seneste forskningen innen personlighetsvitenskap og arbeidspsykologi.

Datadrevne beslutninger

En helhetlig vurderingsplattform som gir støtte i beslutninger innen rekruttering og utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjon.

"MATCH-V er designet for å gi enkeltpersoner dyp innsikt i hva som motiverer og inspirerer dem. Testen kan også øke organisasjoners forståelse av deres kultur og hvordan de kan engasjere sine ansatte på måter som kan medføre betydelige endringer i bedriften."

357743-1694163861

Reece Akhtar forskningssjef i Deeper Signals og en av skaperne av MATCH-V

Om MATCH-V

Forskning viser at når individers psykologiske behov er tilfredsstilt, er det også mer sannsynlig at de investerer energien sin i jobben. MATCH-V måler begrepet "person-culture fit", det vil si teorien om hvordan et individs verdier og preferanser forholder seg til andres.

Grupp som sammarbetar

Hva måler MATCH-V?

Basert på den internasjonale teorien «self-determination theory» måler MATCH-V individers motivasjonsfaktorer. Ved å rangere organisasjonen innenfor 7 ulike områder defineres kulturprofilen. Kandidaten tar deretter en prøve med 70 spørsmål, som tar ca. 5-7 minutter, hvor resultatet deretter matches mot den fastsatte kulturprofilen.

Last ned eksempelrapport

Hvordan kan det brukes? 

MATCH-V kan brukes i rekrutteringsprosesser for å evaluere hvor godt en kandidat matcher organisasjonskulturen. Jo høyere matchskåre, jo større er sjansen for at den enkelte vil trives og bli lenger i selskapet. To sluttkandidater som begge har et høyt potensial for å lykkes i en rolle kan ha to helt forskjellige kulturprofiler, noe som gjør MATCH-V til et viktig beslutningsgrunnlag. Testen ble laget for å være en viktig del av en organisasjons vurderingsarbeid.

Meld deg på kurs her!

Kvinna framför dator
357770-1694164231

Hvordan fungerer MATCH-V?

Administratoren av testen kan ved å rangere sin organisasjon i syv ulike områder med 14 skalaer, definere en kulturell profil for organisasjonen. Testen består av 70 spørsmål og tar 5-7 minutter for en kandidat å gjennomføre. Resultatet vises gjennom et prosentvis samsvar mellom kandidaten og organisasjonen. Testen ble laget for å være en viktig del av arbeidet med å forme organisasjoners evalueringsarbeid.

Book en demo

Eneco

Hvordan skaper man forutsetninger for en fleksibel organisasjon som dessuten kjapt kan tilpasse sin virksomhet etter kunders og partners stadig endrede behov? Eneco satte det hele på prøve, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Mennesker med høy learning agility ansetter mennesker som også har det. Det setter strategien i høygir.
Jonne-Mei Beetz, HR-utviklingssjef i Eneco Group

DNB

Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra kandidater vi har i våre prosesser.
guri-larsen-dnb
Hvordan personlighetstester blir benyttet hos DNB.
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB

Randstad

En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.
358607-1694522524
En av de store fordelene med bruk av tester i en tidlig fase er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og anbefalingen kan baseres på fakta om kandidaten. Det er lett for meg å presentere en kandidat og selge denne. Jeg har også et konkret grunnlag for min beslutning.
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad

Billerud

Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.
358319-1694536348
Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud

Teft Rekruttering

Teft er et rekruttering- og konsulentbyrå som benytter seg av personlighetstester, evnetester og 16PF.
Teft-2021_Ole-Janzo_01
Ole Aleksander Janzso, partner i Teft
features-bg

Funksjoner i plattformen

Vår plattform inneholder ekstensive data og verktøyene du trenger for en mer effektiv organisasjon. Og den utvikles stadig – alltid i tett samarbeid med deg som kunde.

Personlighet (MAP)

Identifiser individers potensial og området for utvikling med MAPs personlighetstest og kartlegg personlighet og adferd som er viktig på arbeidsplassen. 

Les mer

Evne (Matrigma)

Med den verdensledende ikke-verbale evnetesten Matrigma kan du måle intelligens, tankegang, abstrakt logikk og problemløsningsevne.  

Les mer

Risikoadferd (MAP-X)

Identifiser risikoadferd og individuelle utfordringer. MAP-X gir deg et grunnlag du kan bruke i rekrutteringsprosessen, lederskapsutfordringer og teamutvikling. 

Les mer

Leadership Feedback

Styrk lederne i din organisasjon med tilbakemeldinger fra deres ansatte. Leadership Feedback er basert på moderne lederskapsforskning og bidrar til lederskapsutvikling i riktig retning.

Les mer

Self-Awareness Insights

Øk din selvinnsikt med hjelp av Self-Awareness Insights. Verktøyet – og utdanningen – skaper bevissthet rundt styrker og utfordringer og gir tips til utvikling.  

Les mer

Psykometriske linser

Med psykometriske linser kan du inspireres av data til å finne nye talenter. I verktøyet skaper du en profil basert på testdata fra dine fremgangsrike medarbeidere, slik at du kan matche dette mot nye rekrutteringer og få støtte i beslutningstakingen. 

Les mer

FAQ om testen MATCH-V

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar.

Har du andre spørsmål?

Kontakt oss

Vår anbefaling er at man i en utvelgelsesprosess tester personlighet og problemløsningsevne først, ettersom disse egenskapene er mer stabile og har høyere prediksjonsevne for arbeidsprestasjon. Deretter burde dere se på motivasjon og verdier. MATCH-V kan også benyttes som et testverktøy for kandidater, hvor de får muligheten til å se om de passer inn i et selskaps kultur før de søker. Her blir da testen en del av tiltrekningsarbeidet.

Ta utgangspunkt i selskapets strategi, mål, verdier og kjerneverdier. Samle en gruppe ansatte med god innsikt i virksomhet og la dem først vurdere organisasjonens verdier individuelt, og sett deretter i gang en åpen diskusjon for å finne en felles løsning.
En kultur er noe som formes og lever hver dag gjennom vår samlede adferd. Om dere vil synliggjøre og definere en fremtidig ønsket kultur, så bør dere involvere organisasjonen gjennom en kartlegging, men også føre en dialog om hvilken type adferd som er avgjørende. Dette kan gjøres både gjennom workshops og undersøkelser – her kan Assessio støtte både i prosesser som «train-the-trainer» og som workshop-ledere. 

Nei, så enkelt er det ikke. En sterk kultur kan like gjerne være destruktiv eller for homogen. Det er heller bruken av objektive, treffsikre og ikke-diskriminerende verktøy i utvelgelsessituasjoner (både i intern og ekstern rekruttering) som øker mangfoldet. Vi anbefaler alle organisasjoner å jobbe kompetansebaser i utvelgelsesprosesser og rekruttere basert på potensial fremfor tidligere prestasjon.

MATCH-V gir mulighet for å matche kandidatens egne verdier mot organisasjonens. Det er metode for å forsikre seg om fremtidig trivsel i et miljø man potensielt skal inn i.

Mangfold skapes først og fremst gjennom personlighetstester og evnetester, som Assessios MAP test og Matrigma evnetest, når det kommer til mangfold som omhandler for eksempel kjønn, etnisitet og alder. Ved bruk av tester sørger man også for mangfold i personlighet og adferd. MATCH-V tester sikrer at alle i organisasjon trives med å jobbe i samme type miljø og har samme verdier. Medarbeiderne vil da være mer like i hva de verdsetter og hvordan de betrakter områder som forandring, prestasjon, samarbeid og nysgjerrighet, men vil fortsatt kunne ha ulike personlighetsprofiler.

MATCH-V handler å vurdere ulike personer på likt grunnlag; deres grunnforutsetninger for å prestere og trives i jobben. Det handler ikke om å skape mangold i bakgrunn, interesse og utseende. MATCH-V gjør det også mulig å håndtere ”culture-add” – å hjelpe med bevisstgjøring og gjøre forskjeller i hva som driver oss mer håndterbart for teams og ledere i organisasjonen.

Nei, det stemmer. Kulturen bør selvfølgelig stå i samsvar med og støtte strategien i organisasjonen. Mest sannsynlig vil mange organisasjoner ha «kulturelle gap» som må jobbes bevisst med. Vi har en prosess for å sikre at dette arbeidet gjennomføres i tråd med strategi og satte mål. En bevisstgjøring av forskjellene i en organisasjon, vil utgjøre et godt utgangspunkt for læring og utvikling.

Dette er et viktig spørsmål. Om strategi og fremtidig mål peker i en annen retning enn den kulturen organisasjonen faktisk har, så vil det trolig være behov for å sette i gang en endringsprosess – og da bør man matche mot den ønskede kulturen. Om gapet er betraktelig, bør man også tenke over hvorvidt den ønskede kulturen er realistisk, og eventuelt tilpasse den noe. For å vite dette, må man gjennomføre en workshop knyttet til organisasjonens strategi og teste sine ansatte. Et gap mellom den nåværende og den ønskede kulturen er en god dialog å ha med en finalekandidat for å øke bevisstheten rundt den miljøet kandidaten skal inn i.

Den eneste måten å være sikker på dette, er å ta utgangspunkt i strategi og målsettinger – den «riktige» kulturen skal fremme disse. Dere kan også ta utgangspunkt i egen data fra ansatte og kulturbærere knyttet til deres verdier. Deretter kan dere sette en benchmark og la den styre beslutningene dere tar i forbindelse med rekruttering. Følg opp KPI-er som engasjement og omsetning for å sikre at dere er på rett vei.

Absolutt! Dere kan la alle deres medarbeidere ta testen og på den måten synliggjøre deres nåværende kultur. Noe av det viktigste med testverktøyet er at det både skal kunne operasjonalisere mot strategi og samtidig fungere veiledende.

Ja, det vil være mulig å definere flere kulturer, for eksempel for ulike avdelinger eller regioner.

Det finnes ikke ”bra” eller ”dårlige” verdier i seg selv. Ingen kandidat vet hvilken benchmark de vurderes mot når de gjennomfører MATCH-V.

Akkurat nå finnes det en global normgruppe med 12 000 individer. Så snart vi får inn mer testdata, vil vi oppdatere til landsspesifikke normer.

Nei, MATCH-V er ikke gransket av DNV. Vi har validert testverktøyet mot andre tester og mot de verdier de sier at de måler – som i seg selv er validert mot prestasjon. Ytterligere informasjon finner du i den tekniske manualen for MATCH-V.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.