Leadership Feedback

La teamet coache lederen til suksess. Verktøyet fanger opp teamets behov og gir lederen muligheten til å tilpasse sin ledelse. Det resulterer i motiverte og effektive medarbeidere som oppnår organisasjonens mål raskere. 

Last ned produktblad

Kontakt oss

Hva er Leadership Feedback?

Leadership Feedback er et testverktøy basert på moderne forskning på ledelse. Det gjør at medarbeidere regelmessig kan gi tilbakemelding til sin leder på de mest kritiske aspektene av ledelsen. Med testverktøyet får lederen tilbakemelding på sin evne til å coache og lytte, arbeide strategisk og operativt, samt sin evne til å drive frem endring og utvikling. 

Tilbakemeldingsverktøyet består av en nettapplikasjon som settes opp basert på organisasjonen din. Det foreslås å foreta en måling tre til fire ganger i året. Medarbeidere svarer på tolv spørsmål, og undersøkelsen tar omtrent fem minutter. Resultatet måles med en skala fra 0 til 100. Jo nærmere 100, jo bedre klarer lederen å oppfylle teamets behov og ønsker.

Händer i cirkel

Hva skiller oss fra andre?

Datadrevet

Datainnsamling for støtte og veiledning i beslutninger. Samle inn og gjenbruk data for å finne din toppkandidat.

Forskningsbaserat

Evidensbaserte metoder og løsninger basert på den seneste forskningen innen personlighetsvitenskap og arbeidspsykologi.

Enkelt

En brukervennlig plattform som forenkler kompliserte prosesser og beslutninger.

Heldekkende

En helhetlig vurderingsplattform som gir støtte i beslutninger innen rekruttering og utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjon.

"Vi har brukt Leadership Feedback i en pilotrunde i deler av organisasjonen for å starte en strukturert tilbakemeldingsprosess. Det er et verktøy som er både lett å forstå og bruke. Det gir en puls på hvordan lederen oppfattes av teamet og på hvordan teamet ser sin leder. Gjennom resultatene kan du se hvilke punktinitiativer du bør jobbe med. Våre ansatte setter pris på at de har muligheten til å både gi en vurdering og skriftlig tilbakemelding på visse spørsmål."

Anna Mindelöf, CHRO i Fenix Outdoor Group

Om Leadership Feedback

Verktøyet vurderer ikke hvor god eller dårlig lederen er, men hvor godt lederstilen samsvarer med teamets behov. Gjennom resultatene kan ledere se om de over- eller underutnytter visse aspekter av ledelsen. For å hjelpe lederen med å utvikle seg i ønsket retning, gir tilbakemeldingsverktøyet også tips om hva han eller hun kan gjøre for å bli mer vellykket som leder.

Bild på leende kvinna

For lederen

Leadership Feedback er en støtte for den enkelte lederen og hjelper lederen til å utvikle seg på en enkel og effektiv måte. Verktøyet er tilpasset dagens raskt skiftende organisasjoner, der ledere trenger konkrete tips og tydelig veiledning om hvordan de kan drive engasjement i sitt team. Gjennom resultatene av tilbakemeldingen kan ledere se om de over- eller underutnytter visse aspekter ved sin ledelse. Det hjelper hver enkelt leder å forstå hva de trenger å gjøre for å lede på en måte som passer teamets nåværende behov. For at ledelse skal være effektivt, må det tilpasses teamets behov og ønsker. 

Book et møte

For medarbeidere

Gjennom Leadership Feedback kan ansatte raskt, enkelt og anonymt gi tilbakemeldinger på hvordan lederens måte å lede på fungerer akkurat nå. Dette betyr at de ansatte får en leder som tilpasser sin ledelse ut fra teamets aktuelle behov. Effektiv ledelse hjelper ledere med å bygge høytpresterende team karakterisert av stort engasjement i sine oppgaver og for hverandre. Slike team leverer over forventningene, og deres suksess kan forklares ved at gruppen blir større enn individet ved å utnytte hele teamets kompetanse.

Kontakt oss

Två personer jobbar
Grupp med människor i ett möte

Moderne grensesnitt og positiv kandidatopplevelse

Mer effektivt ledelse bidrar til å påskynde implementeringen av organisasjonens strategi og øker de ansattes engasjement. Leadership Feedback letter også ulike HR- og forretningsbeslutninger. Beslutningstakere kan lettere se områder i organisasjonen som er henholdsvis sterke og svake, om det er behov for eventuelle opplæringstiltak og hva som må gjøres for å utvikle seg i en felles retning. I motsetning til andre verktøy, for eksempel 360-vurderinger og ledertrening, er Leadership Feedback et verktøy som kan bli en del av organisasjonen din på lang sikt uten å være tidskrevende å ta i bruk.

Få mer informasjon

Eneco

Hvordan skaper man forutsetninger for en fleksibel organisasjon som dessuten kjapt kan tilpasse sin virksomhet etter kunders og partners stadig endrede behov? Eneco satte det hele på prøve, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Mennesker med høy learning agility ansetter mennesker som også har det. Det setter strategien i høygir.
Jonne-Mei Beetz, HR-utviklingssjef i Eneco Group

DNB

Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra kandidater vi har i våre prosesser.
guri-larsen-dnb
Hvordan personlighetstester blir benyttet hos DNB.
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB

Randstad

En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.
358607-1694522524
En av de store fordelene med bruk av tester i en tidlig fase er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og anbefalingen kan baseres på fakta om kandidaten. Det er lett for meg å presentere en kandidat og selge denne. Jeg har også et konkret grunnlag for min beslutning.
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad

Billerud

Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.
358319-1694536348
Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud

Teft Rekruttering

Teft er et rekruttering- og konsulentbyrå som benytter seg av personlighetstester, evnetester og 16PF.
Teft-2021_Ole-Janzo_01
Ole Aleksander Janzso, partner i Teft
features-bg

Funksjoner i plattformen

Vår plattform inneholder ekstensive data og verktøyene du trenger for en mer effektiv organisasjon. Og den utvikles stadig – alltid i tett samarbeid med deg som kunde.

Personlighet (MAP)

Identifiser individers potensial og området for utvikling med MAPs personlighetstest og kartlegg personlighet og adferd som er viktig på arbeidsplassen. 

Les mer

Evne (Matrigma)

Med den verdensledende ikke-verbale evnetesten Matrigma kan du måle intelligens, tankegang, abstrakt logikk og problemløsningsevne. 

Les mer

Risikoadferd (MAP-X)

Identifiser risikoadferd og individuelle utfordringer. MAP-X gir deg et grunnlag du kan bruke i rekrutteringsprosessen, lederskapsutfordringer og teamutvikling. 

Les mer

Leadership Feedback

Styrk lederne i din organisasjon med tilbakemeldinger fra deres ansatte. Leadership Feedback er basert på moderne lederskapsforskning og bidrar til lederskapsutvikling i riktig retning.

Les mer

Self-Awareness Insights

Øk din selvinnsikt med hjelp av Self-Awareness Insights. Verktøyet – og utdanningen – skaper bevissthet rundt styrker og utfordringer og gir tips til utvikling.

Les mer

Psykometriske linser

Med psykometriske linser kan du inspireres av data til å finne nye talenter. I verktøyet skaper du en profil basert på testdata fra dine fremgangsrike medarbeidere, slik at du kan matche dette mot nye rekrutteringer og få støtte i beslutningstakingen. 

Les mer

FAQ om testen Leadership Feedback

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar.

Har du noen andre spørsmål? 

Kontakt oss

Konsekvensen av effektiv ledelse er at teamet presterer bedre. Leadership Feedback måler hvor effektivt lederne i en organisasjon driver teamene sine.

· Leadership Feedback er et helt nytt verktøy på markedet som gir brukeren et moderne og datadrevet syn på ledelse, lederutvikling og beslutningstaking 

· I motsetning til andre verktøy som har vært brukt i over 30 år, for eksempel 360-vurderinger og ulike lederutviklingskurs, er Leadership Feedback et verktøy som kan bli en del av organisasjonen din på lang sikt samtidig som det ikke er tidskrevende å bruke 

· Ved regelmessig bruk av Leadership Feedback sikrer du en kontinuerlig utvikling av lederne dine og dermed en økende effektivitet i teamene dine 

· Verktøyet er tilpasset dagens raskt skiftende organisasjoner, der ledere trenger konkrete tips og tydelig veiledning om hvordan de kan drive engasjement i sine ulike team 

· Ett viktig punkt som skiller Leadership Feedback fra andre og mer tradisjonelle metoder, er at samtlige medarbeidere i en organisasjon kan delta i tilbakemeldingsprosessen i stedet for at bare noen få plukkes ut 

Det er opp til hver organisasjon å bestemme selv hvor ofte målingene skal finne sted, men det foreslås tre til fire ganger i året. For ledere som leder kortere prosjekter, for eksempel med en sammensatt prosjektgruppe, kan målingene med fordel gjøres oftere.

Ja, de ansatte er helt anonyme. I de aller fleste spørsmålene poengsetter medarbeideren lederen fra forskjellige perspektiver, men i to av spørsmålene er det også en mulighet for respondenten til å fylle ut tekstsvar. Hvis den ansatte ønsker å være anonym, er det viktig at det ikke fylles ut personlig informasjon som kan knyttes til en bestemt person.

Resultatet presenteres fra to ulike perspektiver: 

1. For organisasjonen/beslutningstakerne presenteres resultatene i poengskårer for å gi en rask og enkel oversikt. Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Resultatet hjelper beslutningstakere med å ta strategiske beslutninger gjennom økt åpenhet/transparens 

2. For brukeren (lederen) presenteres resultatene i form av tips og handlingsforslag for hvordan lederen kan bli mer effektiv. Verktøyet gir hver leder en utviklingsplan med tilbakemeldinger som er enkle å handle på 

Spørsmålene inkluderer estimater for hvor godt en leder involverer andre i beslutningsprosesser, fokuserer på kortsiktige utfordringer, planlegger og organiserer arbeidet og delegerer oppgaver. Medarbeidere vil svare på totalt 14 spørsmål, hvorav 12 av dem er rangeringsspørsmål og to av dem består av tekstfelt der den ansatte selv kan fylle ut tekstsvar.

Å måle effektivitet kun ved en enkelt anledning i en organisasjon gir aldri hele sannheten, uansett hvilket testverktøy du bruker. En måling med Leadership Feedback gir et aktuelt bilde av hva teamet trenger akkurat nå. Siden disse behovene kan, og sannsynligvis vil, endre seg avhengig av hva som skjer både i og utenfor organisasjonen i et gitt tidsrom, er det viktig å foreta kontinuerlige målinger over ett år (minst tre til fire ganger i året). Resultatet er et kompass for den enkelte leder, som mellom målingene får handlingsrom til å gjøre eventuelle adferdsendringer basert på teamets tilbakemelding. Organisasjonen og beslutningstakere har i sin tur mulighet til å se hvordan ledelse endres over tid og kan ta strategiske beslutninger deretter.

Leadership Feedback er basert på hva moderne forskning har lært oss om definisjonen av effektiv ledelse og hvordan vi måler den. Verktøyet er basert på forskning og teorier om ledelse knyttet til organisasjonssuksess, hva som gjør et team høyt presterende og hvordan over- og underbenyttet adferd påvirker ledelse.

Verktøyet er designet for at det skal kunne brukes i alle typer organisasjoner – små og store, flate og hierarkiske. Leadership Feedback fungerer som et viktig verktøy for organisasjoner som for eksempel ønsker å øke engasjementet blant ansatte, befinner seg i en endringsprosess og ønsker å jobbe med lederutvikling.

Leadership Feedback er en støtte for den enkelte leder og tar sikte på å gjøre deres utvikling både enklere og mer effektiv. Verktøyet hjelper hver leder med å forstå hva de skal gjøre for å lede på en måte som dekker teamets behov akkurat nå.
Fra et organisatorisk perspektiv letter Leadership Feedback ulike HR- og forretningsbeslutninger. Beslutningstakere kan lettere se henholdsvis sterke og svake områder i organisasjonen, om det er behov for opplæringstiltak og hva som må gjøres for å utvikle seg i en felles retning.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.