Linser

Linser hjerlper deg å identifisere fremgangsrik adferd og hjelper deg å bruke den dataen du samler på en mer effektiv måte.  

Book en demo

Kontakt oss

En effektiv hjelp i rekrutteringen 

For å gjøre det enkelt å ha dialog om, og fokusere på, riktig adferd, har vi laget et kompetanserammeverk. Basert på det har vi så bygget forskningsbaserte adferdskombinasjoner i form av linser slik at du raskt og effektivt kan velge riktig adferd å måle i den aktuelle rekrutteringen.

customize-lens-1

Hva skiller oss fra andre?

Datadrevet

Datainnsamling for støtte og veiledning i beslutninger. Samle inn og gjenbruk data for å finne din toppkandidat.

Forskningsbasert

Evidensbaserte metoder og løsninger basert på den seneste forskningen innen personlighetsvitenskap og maskinlæring.

Enkelt

En brukervennlig plattform som forenkler kompliserte prosesser og beslutninger.

Heldekkende

En helhetlig vurderingsplattform som gir støtte i beslutninger innen rekruttering og utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjon.

Mer om Linser

Linser hjelper deg å sette fokus på rett adferd.

pexels-andrea-piacquadio-3769021

Adferd avgjør fremgang på arbeidsplassen

Adferd er nøkkelen til suksess på arbeidsplassen. Det er hvordan noen oppfører seg og handler dag etter dag som avgjør hvor vellykket den enkelte er på arbeidsplassen, ikke kjønnsidentitet eller hvilket universitet de kommer fra. Derfor har vi bygget et adferdsbasert kompetanserammeverk for å hjelpe deg med å fokusere på adferden som betyr suksess på akkurat din arbeidsplass.

Book en demo

Raskt og lett å velge rett adferdskombinasjoner

I Assessioplattformen kan du velge mellom 54 linser produsert ved hjelp av den amerikanske profesjonelle databasen O-Net. Linsene representerer 400 ulike yrkesroller, fordelt på 8 avdelinger på tre ulike nivåer, toppledernivå, førstelinjeledere og spesialister. 

Kontakt oss

021-lens-library-assessio-lenses
02-lens-library-edit-lenses

Tilpass til din organisasjon

For ytterligere å lette bruken av linser og tilpasse dem til din organisasjon, har administratoren din mulighet til å endre navn på linser til dine spesifikke titler, de kan endre beskrivelser, skjule linser du ikke bruker og øke egenskaper i linsene. 

Book et møte

STS Education

Den nye betalingsmodellen er en suksesshistorie.
358103-1694537893
Den nye betalingsmodellen er en suksesshistorie.
STS education

DNB

Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra kandidater vi har i våre prosesser.
guri-larsen-dnb
Hvordan personlighetstester blir benyttet hos DNB.
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB

Randstad

En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.
358607-1694522524
En av de store fordelene med bruk av tester i en tidlig fase er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og anbefalingen kan baseres på fakta om kandidaten. Det er lett for meg å presentere en kandidat og selge denne. Jeg har også et konkret grunnlag for min beslutning.
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad

Billerud

Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.
358319-1694536348
Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud

Teft Rekruttering

Teft er et rekruttering- og konsulentbyrå som benytter seg av personlighetstester, evnetester og 16PF.
Teft-2021_Ole-Janzo_01
Ole Aleksander Janzso, partner i Teft
features-bg

Funksjoner i plattformen

Vår plattform inneholder ekstensive data og verktøyene du trenger for en mer effektiv organisasjon. Og den utvikles stadig – alltid i tett samarbeid med deg som kunde.

Personlighet (MAP)

Identifiser individers potensial og området for utvikling med MAPs personlighetstest og kartlegg personlighet og adferd som er viktig på arbeidsplassen. 

Les mer

Evne (Matrigma)

Med den verdensledende ikke-verbale evnetesten Matrigma kan du måle intelligens, tankegang, abstrakt logikk og problemløsningsevne.

Les mer

Risikoadferd (MAP-X)

Identifiser risikoadferd og individuelle utfordringer. MAP-X gir deg et grunnlag du kan bruke i rekrutteringsprosessen, lederskapsutfordringer og teamutvikling.

Les mer

Leadership Feedback

Styrk lederne i din organisasjon med tilbakemeldinger fra deres ansatte. Leadership Feedback er basert på moderne lederskapsforskning og bidrar til lederskapsutvikling i riktig retning.

Les mer

Self-Awareness Insights

Øk din selvinnsikt med hjelp av Self-Awareness Insights. Verktøyet – og utdanningen – skaper bevissthet rundt styrker og utfordringer og gir tips til utvikling.

Les mer

Psykometriske linser

Med psykometriske linser kan du inspireres av data til å finne nye talenter. I verktøyet skaper du en profil basert på testdata fra dine fremgangsrike medarbeidere, slik at du kan matche dette mot nye rekrutteringer og få støtte i beslutningstakingen. 

Les mer

FAQ om Linser

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar. 

Har du andre spørsmål? 

Kontakt oss

Kompetanserammeverket består av fire prestasjonsdimensjoner. Alle disse fire dimensjonene er viktige i alle jobber, men viktigheten kan selvfølgelig variere for en spesifikk jobb. De fire dimensjonene er:

Det strategiske domenet: Adferd som fokuserer på å fremme innovasjon og globale perspektiver. Det handler om å håndtere kompleksitet, handle strategisk og ha et langsiktig syn. Det handler om å drive tilpasning/utvikling i forhold til markedskrav og være klar for læring og endring i organisasjonen.

Det operative domenet: Adferd som fokuserer på å fremme effektiv daglig implementering. Det handler om å planlegge, bruke tilgjengelige ressurser på en god måte og jobbe strukturert med fokus på detaljer. Det handler om å drive prosessdisiplin, koordinering og intern konsensus.

Det drivende domenet: Adferd som fokuserer på å ta initiativ og gi individuelle bidrag. Det handler om å påvirke andre, konkurrere positivt for å nå ambisiøse mål og drive ansvarlighet og klare prestasjonsforventninger internt.

Det muliggjørende domenet: Adferd som fokuserer på å omfavne individuelle forskjeller og muliggjøre en mangfoldig talentbase. Det handler om å anerkjenne potensialet til alle individer, skape et trygt psykologisk miljø, samarbeide og fokusere på felles mål. Det handler om å drive teamfokus, samhold og engasjement.

Datakilden for disse linsene er O-NET. O-NET-databasen inneholder informasjon om hundrevis av standardiserte og yrkesspesifikke deskriptorer. Informasjonen samles inn fra personer i yrker og yrkeseksperter gjennom papir- og nettbaserte undersøkelser som dekker alle yrker i den amerikanske arbeidsstyrken. Det inkluderer ferdigheter som kreves, arbeidsstiler, utdanning og opplæring, arbeidsaktiviteter, arbeidskontekst og utførte oppgaver. For å få tilgang til hele databasen, besøk: https://www.onetonline.org

For å komplementere O-Net-linsene har vi utviklet 11 adferds- eller "person"-linser i plattformen. Disse fokuserer på spesifikk adferd fra kompetanserammeverket og bruker den psykrometriske validiteten de henter fra forholdet mellom MAP og Matrigma med kompetansene. Det er også åtte «person»-profiler som kan brukes til å synliggjøre visse kritiske adferdsaspekter for spesialiststillinger.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.