Psykometriske linser

Med psykometriske linser kan din organisasjon identifisere vellykket atferd og bruke dataene dere samler inn mer effektivt.   

Book en demo

Kontakt oss

Adferd bidrar til suksess på arbeidsplassen 

Adferd bidrar til suksess på arbeidsplassen 
Adferd er nøkkelen til hvor godt noen fungerer i en bestemt rolle. Hvordan noen opptrer dag etter dag avgjør hvor vellykket den enkelte er på arbeidsplassen – ikke bakgrunn er arbeidserfaring. 
 
Derfor har vi bygget et kompetanserammeverk for å hjelpe dere med å fokusere på adferden som bidrar til suksess hos akkurat deres organisasjon. Basert på dette har vi bygget forskningsstøttede adferdskombinasjoner i form av linser, slik at du raskt og effektivt kan velge riktig adferd å måle i den aktuelle rekrutteringen. 

pexels-fauxels-3184615

Hvordan fungerer det?

Mulighet for å lage en unik linse tilpasset din virksomhet 

Tilpasser både for spesialister og for ledere 

Verktøy for effektiv job-fit analyse

Bruk høytpresterende ansatte som rollemodeller

Mer om psykometriske linser

Linser hjelper deg med å fokusere på riktig adferd .

assessio-test

Linseoversikten – en effektiv hjelp i rekruttering 

Med hjelp av våre linser, velger dere ut de kompetansene som er viktige for å lykkes i en rolle og får en matchskåre basert på det man ser etter. I vår linseoversikt kan dere velge mellom 54 ulike linser, som er hentet fra den amerikanske yrkesdatabasen O-Net. Linsene representerer over 400 yrkesgrupper, både på leder- og spesialistnivå.  

Boost en linse

For å kunne forenkle bruken av linsene ytterligere og tilpasse dem til deres organisasjon, har brukeren med administratorrettigheter mulighet til å endre navn på linsene til titlene dere bruker i organisasjonen, skjule linser dere ikke benytter dere av og booste egenskapene i linsene.

Book en demo

Skreddersy en linse med AI-assistenten 

Vår AI-assistent er en dynamisk og interaktiv plattformfunksjon som hjelper deg med å skape skreddersydde linser på en måte som både er smidig og enkel. Når du har definert en jobbprofil basert på utdanningskrav, kompetanser og ønsket adferd, genereres en helt unik linse ut ifra ønskene du har lagt inn. Videre kan du tilpasse linsen ved å justere kompetansene og adferden for å bedre passe organisasjonens behov, verdier eller bedriftsspesifikk terminologi.

Les mer om AI-assistenten her.

Kontakt oss

AI lens assistent 3
Namnlös design (20)

Speil høytpresterende ansatte

For bedrifter som aktivt arbeider med å forstå hvilke adferder som fører til suksess i deres organisasjon og hvilke egenskaper som er viktige hos deres ansatte, har dere mulighet til å velge ut en eller flere av deres høytpresterende ansatte, for å få innsikt i hvilke kompetanser og adferder som er viktige i en gitt rolle, og skape en rolle basert på deres testresultater.  

Ved å bruke disse linsene kan dere skape et godt utgangspunkt for å kunne velge ut kandidater som passer inn i deres organisasjon. Basert på MAP- og Matrigmaresultatene til den ansatte, foreslår plattformen to linsevalg, en på ledernivå og en på medarbeidernivå.  
Disse skreddersydde linsene kan beskrives ved hjelp av deres bedriftsspesifikke språk og de kan boostes i retning strategisk/operativt og muliggjørende/drivende for å finjustere linsen ytterligere.

Book et møte

Intervjuguider 

Til hver linse har man tilgang til en intervjuguide med spørsmål som knytter seg direkte til de ulike kompetansene i den aktuelle linsen. I intervjuguiden kommer det tydelig frem hva som er ønsker adferd, for at man skal kunne få en dypere forståelse av kandidatenes selvinnsikt og adferd i rollen.  
Hvert spørsmål har også noen forslag til oppfølgingsspørsmål man kan benytte seg av om man ønsker at kandidaten skal utdype svarene sine ytterligere. Ved å gi alle kandidatene de samme spørsmålene skaper man en mer rettferdig prosess hvor det forekommer mindre fordommer, i tillegg til at det blir enklere å sammenligne kandidatene.

mimi-thian-lp1AKIUV3yo-unsplash

Eneco

Hvordan skaper man forutsetninger for en fleksibel organisasjon som dessuten kjapt kan tilpasse sin virksomhet etter kunders og partners stadig endrede behov? Eneco satte det hele på prøve, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Mennesker med høy learning agility ansetter mennesker som også har det. Det setter strategien i høygir.
Jonne-Mei Beetz, HR-utviklingssjef i Eneco Group

DNB

Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra kandidater vi har i våre prosesser.
Guri Larsen og personlighetstester hos DNB
Hvordan personlighetstester blir benyttet hos DNB.
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB

Randstad

En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.
358607-1694522524
En av de store fordelene med bruk av tester i en tidlig fase er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og anbefalingen kan baseres på fakta om kandidaten. Det er lett for meg å presentere en kandidat og selge denne. Jeg har også et konkret grunnlag for min beslutning.
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad

Billerud

Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.
358319-1694536348
Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud

Teft Rekruttering

Teft er et rekruttering- og konsulentbyrå som benytter seg av personlighetstester, evnetester og 16PF.
Teft-2021_Ole-Janzo_01
Ole Aleksander Janzso, partner i Teft
features-bg

Funksjoner i plattformen

Vår plattform inneholder omfattende data og verktøyene du trenger for en mer effektiv organisasjon. Og den utvikles stadig – alltid i tett samarbeid med deg som kunde.

Personlighet (MAP)

Identifiser individers potensial og området for utvikling med MAPs personlighetstest og kartlegg personlighet og adferd som er viktig på arbeidsplassen. 

Les mer

Evne (Matrigma)

Med den verdensledende ikke-verbale evnetesten Matrigma kan du måle intelligens, tankegang, abstrakt logikk og problemløsningsevne.

Les mer

Risikoadferd (MAP-X)

Identifiser risikoadferd og individuelle utfordringer. MAP-X gir deg et grunnlag du kan bruke i rekrutteringsprosessen, lederskapsutfordringer og teamutvikling.

Les mer

Leadership Feedback

Styrk lederne i din organisasjon med tilbakemeldinger fra deres ansatte. Leadership Feedback er basert på moderne lederskapsforskning og bidrar til lederskapsutvikling i riktig retning.

Les mer

Self-Awareness Insights

Øk din selvinnsikt med hjelp av Self-Awareness Insights. Verktøyet – og utdanningen – skaper bevissthet rundt styrker og utfordringer og gir tips til utvikling.

Les mer

Psykometriske linser

Med psykometriske linser kan du inspireres av data til å finne nye talenter. I verktøyet skaper du en profil basert på testdata fra dine fremgangsrike medarbeidere, slik at du kan matche dette mot nye rekrutteringer og få støtte i beslutningstakingen. 

Les mer

FAQ om Linser

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar. 

Har du andre spørsmål? 

Kontakt oss

Kompetanserammeverket består av fire prestasjonsdimensjoner. Alle disse fire dimensjonene er viktige i alle jobber, men viktigheten kan selvfølgelig variere for en spesifikk jobb. De fire dimensjonene er:

Det strategiske domenet: Adferd som fokuserer på å fremme innovasjon og globale perspektiver. Det handler om å håndtere kompleksitet, handle strategisk og ha et langsiktig syn. Det handler om å drive tilpasning/utvikling i forhold til markedskrav og være klar for læring og endring i organisasjonen.

Det operative domenet: Adferd som fokuserer på å fremme effektiv daglig implementering. Det handler om å planlegge, bruke tilgjengelige ressurser på en god måte og jobbe strukturert med fokus på detaljer. Det handler om å drive prosessdisiplin, koordinering og intern konsensus.

Det drivende domenet: Adferd som fokuserer på å ta initiativ og gi individuelle bidrag. Det handler om å påvirke andre, konkurrere positivt for å nå ambisiøse mål og drive ansvarlighet og klare prestasjonsforventninger internt.

Det muliggjørende domenet: Adferd som fokuserer på å omfavne individuelle forskjeller og muliggjøre en mangfoldig talentbase. Det handler om å anerkjenne potensialet til alle individer, skape et trygt psykologisk miljø, samarbeide og fokusere på felles mål. Det handler om å drive teamfokus, samhold og engasjement.

Datakilden for disse linsene er O-NET. O-NET-databasen inneholder informasjon om hundrevis av standardiserte og yrkesspesifikke deskriptorer. Informasjonen samles inn fra personer i yrker og yrkeseksperter gjennom papir- og nettbaserte undersøkelser som dekker alle yrker i den amerikanske arbeidsstyrken. Det inkluderer ferdigheter som kreves, arbeidsstiler, utdanning og opplæring, arbeidsaktiviteter, arbeidskontekst og utførte oppgaver. For å få tilgang til hele databasen, besøk: https://www.onetonline.org

For å komplementere O-Net-linsene har vi utviklet 11 adferds- eller "person"-linser i plattformen. Disse fokuserer på spesifikk adferd fra kompetanserammeverket og bruker den psykrometriske validiteten de henter fra forholdet mellom MAP og Matrigma med kompetansene. Det er også åtte «person»-profiler som kan brukes til å synliggjøre visse kritiske adferdsaspekter for spesialiststillinger.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.