Myers–Briggs Type Indicator

Verdens mest brukte utviklingsverktøy

Last ned produktblad

Kontakt oss

Om Myers–Briggs Type Indicator

MBTI er et selvevalueringsinstrument som identifiserer og beskriver folks foretrukne måte å håndtere informasjon på, ta beslutninger og orientere seg i livet.

Myers-Briggs Type Indicator MBTI

Hvorfor er MBTI så populært?

MBTI er en typeindikator basert på positiv psykologi. Den brukes til
å kartlegge normal adferd og egenskaper.

Vad är Myers-Briggs Type Indicator

Hva er MBTI?

MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, er verdens mest brukte verktøy for utvikling av individer og grupper. Verktøyet gir unik innsikt på en lettfattelig og oversiktlig måte, noe som skaper ønske om endring og bedre forståelse for dynamikken i arbeidsgrupper. 

Få mer informasjon

Hva måler MBTI?

MBTI sin kjerne består av hvordan mønstrene i din personlighet og oppførsel fanges opp i en av de 16 forskjellige "typene", presentert som kombinasjoner av bokstaver. De beskriver hvordan du sannsynligvis forholder deg til verden, prosesserer informasjon, tar beslutninger og håndterer utfordringer. 

Kontakt oss

357485-1694520052
kvinna skrattar

Hvordan kan MBTI brukes?

Resultatet fra en MBTI test gir underlag og veiledning som er praktisk og anvendelig i det daglige livet – på arbeidet, eller privat, en økt forståelse for deg selv og andre, utviklet kommunikasjonsevne, personlig effektivitet, evne til å håndtere forandring og stress, samt et bevisst og personlig lederskap.  

Book en demo

Assessios MBTI-kurs

Assessio tilbyr både grunnleggende opplæring og videre opplæring i Myers-Briggs Type Indicator-verktøyet. Trinn I fokuserer på å gi deg en bedre forståelse av hvordan du og dine omgivelser fungerer og handler basert på ulike faktorer og situasjoner. Opplæringen gir deg en grundig oversikt over typeteori og hvordan du jobber med MBTI i din organisasjon basert på for eksempel tolkning av resultater og tilbakemeldinger. Trinn II utdyper forståelsen din innen MBTI og typeteori. Her lærer du å jobbe videre med MBTI som verktøy innen personal- og lederutvikling, karriereledelse, konflikthåndtering og coaching. Ønsker du å delta på et av våre MBTI-kurs?  

Kursoversikt

Erfaren og sertifisert MBTI-partner

Sissel Storesund er vår partner og kursholder på MBTI i Norge. Vi er veldig glade for å ha henne med på laget og setter pris på hennes unike kompetanse på testverktøyet. Sissel har de siste 18 årene benyttet MBTI som en sentral prosess i sitt arbeid med team- og lederutvikling i en rekke store norske og internasjonale organisasjoner. Hennes erfaring er at MBTI bidrar veldig sterkt til en økt forståelse av seg selv og andre i ulike team- og individprosesser.

Sissel sin indre motivasjon handler om å bidra til å skape positive endringer for mennesker. Noe av det mest meningsfulle hun vet er å bidra til at et team oppdager gleden og verdien av å være forskjellige. Det er veldig givende å få være vitne til hva som skjer i et team når en klarer å verdsette og nyttiggjøre seg hverandres styrker. Det åpner opp for glede, motivasjon, teamfølelse, kreativitet og er definitivt en stor konkurransefordel.

01_Foto Sissel Storesund

Kontaktopplysninger: 
Sissel Storesund
Eier av Inside Out Consulting AS
sissel@insideoutconsulting.no 

FAQ om MBTI

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med oss på info@assessio.no eller +47 22 12 80 40. 

Kontakt oss

Teorien ble utviklet av Katherin Briggs og Isabella Myers, med den hensikt å gjøre Jungs teorier mer tilgjengelig for allmenheten og være mulig å være mer praktisk anvendelig i hverdagen.

Testverktøyet skal derfor i hovedsak benyttes i utvikling, og anses ikke som grunnlag for utvelgelsesbeslutninger.

MBTI-testene er utviklet gjennom 70 år med vitenskapelig forskning. Det er sammenlagt gjort over 4000 studier på MBTI-testing, og dette gjør det til den mest undersøkte arbeidspsykologiske testen i verden.

MBTI-verktøyet ble utviklet av akademikerne Katharine Cook Briggs og Isabel Briggs Myers, som brukte vitenskapelige metoder for å lage verktøyet. Myers jobbet med testutgiveren Education Testing Service i Princeton, New Jersey, som var med på å utvikle MBTI og publisere verktøyet i 1962. På Myers Briggs egen nettside kan du lese mer om verktøyet!

Ideen med MBTI er ikke å sette folk i forskjellige bokser eller gi dem en slags merkelapp å leve opp til. Målet er å hjelpe folk til å forstå seg selv og andre bedre. Vi mennesker er komplekse og det tar ofte tid å bli kjent med noen i dybden for å virkelig forstå hvordan og hvorfor akkurat det individet handler slik han gjør i forskjellige situasjoner. Men det er mønstre i hvordan mennesker oppfører seg og over tid bygger vi selv opp et bilde av hvordan vi er like og forskjellige. MBTI er ganske enkelt en annen måte å bygge opp det bildet lettere og forstå omgivelsene våre bedre.

Alle mennesker er unike, men det betyr ikke at vi ikke deler visse egenskaper og adferd. Selv om du og kollegene dine er helt forskjellige fra hverandre, vil dere også ha visse fellestrekk. MBTI beskriver ikke hele din personlighet og definerer deg ikke. Den fokuserer på fire sentrale deler av din personlighet. Det er heller ikke bare personligheten vår som påvirker hvordan vi oppfører oss, vi påvirkes også av for eksempel erfaringer, motivasjonsfaktorer og verdier.

Hvis MBTI brukes riktig, er det et nøyaktig verktøy for å identifisere hvem du er, hvordan du opptrer i ulike situasjoner og hvordan ulike team kan jobbe sammen. MBTI-verktøyet gir innsikt i vår personlighet som hjelper hver enkelt å bli mer bevisst på sin adferd, stressutløsere og utviklingsområder. Det hjelper folk til å bli bedre på konflikthåndtering og samarbeid og kan identifisere lederpotensial.

Nei, MBTI er ikke ment å velge mellom kandidater i en rekrutteringsprosess. Det er heller ikke for å bestemme hvilken arbeidsrolle en person skal ha eller for å bygge opp arbeidsgrupper. Myers Briggs er tydelig på verktøyets formål: Det er for utvikling, ikke seleksjon. Her kan du lese mer om hvordan Myers Briggs selv forklarer hensikten med verktøyet.

MBTI er en typeindikator som bygger på positiv psykologi. Verktøyet benyttes for å kartlegge normal adferd og egenskaper.

Resultatet fra en MBTI test gir underlag og veiledning som er praktisk og anvendelig i det daglige livet – på arbeidet, eller privat.

Ja, MBTI har gitt ut fire utgaver i årene 1962, 1985, 1998 og 2018 av manualen. Det gir et godt innblikk i den evidensbaserte forskningen som bekrefter validiteten og påliteligheten til MBTI-verktøyet. Manualen forklarer også teorien bak verktøyet, hvordan det er bygget opp og hvordan de ulike skalaene analyseres. Det er godt bevist at MBTI oppfyller alle krav til pedagogiske og yrkespsykologiske tester. Vil du vite mer om teorien bak MBTI? Les mer her!

Når psykologer og forskere bruker et psykrometrisk verktøy, er det viktig å undersøke verktøyets validitet og reliabilitet. MBTI har fått gode resultater på begge kriteriene, her kan du lese mer om hvordan verktøyet har blitt kvalitetssikret på ulike måter.

Vi i Assessio har lang erfaring med arbeid med MBTI og hjelper deg gjerne å svare på dine spørsmål. Ta kontakt på info@assessio.no eller på telefon +47 22 12 80 40.

MBTI tilbyr en rekke ulike rapport- og innsiktsalternativer. Du kan hente fokuserte rapporter om hvordan et individs resultat kan kobles til utøvd lederskap, eller hvordan personen møter endring, samt mer generelle rapporter som gir et overordnet bilde av hvordan vedkommende møter andre, behandler relasjoner eller håndterer sine oppgaver.

MBTI-materialet er lett å forstå og gjør det enkelt å få innsikt som er enkel å omsette til utviklingsprogrammer og handling.

MBTI personlighetstester bidrar ofte til å skape et felles ”språk” og en samlet forståelse som individer, team og organisasjoner kan bruke for å bedre samarbeid.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.