Ellen Kristine Kongshaug

I en verden der konkurransen om talent er stadig vanskeligere, står mange organisasjoner overfor utfordringer når det gjelder å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere. I dette landskapet har arbeidspsykologiske testverktøy blitt avgjørende for å sikre at rekrutteringsprosessen er så effektiv og nøyaktig som mulig. Ved å benytte seg av slike verktøy, kan bedrifter få en dypere forståelse av kandidatenes ferdigheter, personlighetstrekk og potensial for å lykkes i en gitt rolle.

Gitt offentlige organisasjoners lovmessige forpliktelse til kvalifikasjonsprinsippet, hvor kandidaters utdanning, erfaring og personlig egnethet er førende for ansettelsesbeslutninger, er det avgjørende å ha strukturerte og dokumenterbare metoder for å avdekke disse aspektene. Personlig egnethet kan være særlig utfordrende å kartlegge, men er vist å ha størst påvirkning på prestasjon i rollen og det er dermed avgjørende å kunne kartlegge dette på en systematisk og objektiv måte. Ved å blant annet benytte tester til dette formålet, muliggjør dette en vurdering av personlig egnethet på lik linje med de andre elementene i kvalifikasjonsprinsippet.

”Vi har observert et mønster der vår løsning ofte får full uttelling på brukervennlighet og kvalitet. Dette gjenspeiles både i kandidatopplevelsen og i grensesnittet for sertifiserte testadministratorer."”

Ellen Kongshaug

– Ellen Kristine Kongshaug, Anbudsansvarlig & Customer Success Manager i Assessio Norge

Dette bidrar ikke bare til å redusere risikoen for feilansettelser, men det legger også grunnlaget for å bygge sterke og produktive team som er i stand til å møte de komplekse utfordringene som offentlig sektor står overfor. Derfor er det avgjørende at offentlige organisasjoner velger testverktøy som er grundig validert, brukervennlige og i samsvar med strenge personvernstandarder, noe som vil sikre en rettferdig, transparent og effektiv rekrutteringsprosess. Dette har vært en høy prioritet hos Assessio og vi har vunnet alle anbud vi har levert på det siste året.  

Vi har tatt en prat med vår egen anbudsansvarlig og Customer Success Manager, Ellen Kristine Kongshaug, for å høre hva hun tror kan ligge bak suksessen.

Vunnet alle offentlige anskaffelser vi har levert det siste året - Hvorfor tror du det?

Vi har observert et mønster der vår løsning ofte får full uttelling på brukervennlighet og kvalitet. Dette gjenspeiles både i kandidatopplevelsen og i grensesnittet for sertifiserte testadministratorer. Våre tester er av høy kvalitet, og resultatene er lett gjenkjennelige for kandidatene. Vår personlighetstest, som er DNV-sertifisert og basert på Big Five/femfaktormodellen, har også fått økt anerkjennelse i Norge de siste årene, både blant kandidater og kunder. Videre tilbyr vi én 12-minutters evnetest som måler generell mental evne (GMA). Vi vet at GMA har en betydelig korrelasjon med spesifikke evner, og derfor unngår vi å pålegge kandidatene unødvendig mange og lange tester som ikke er relevante for rollen samtidig som vi bruker et verktøy som har høy prediktiv validitet for prestasjon i de fleste roller. Assessiogruppen er et stort konsern, og vi har prosesser og rutiner innenfor drift og sikkerhet som større offentlige organisasjoner gjerne stiller krav om og verdsetter.

Hva skiller oss fra bransjekolleger?

Assessio har en rekke konkurransefortrinn, spesielt når det gjelder hvor kandidatvennlige rapportene våre er, og hvor lett det er å sammenligne kandidater. Vi har utviklet et svært godt visualiseringsverktøy som gjør det enkelt å sammenligne kandidater og forstå deres ferdigheter opp mot den aktuelle stillingen og hvilken atferd det er ønskelig at utvises i rollen for å lykkes. Ellers har vi et etablert kontor i Norge som yter lokal support til alle våre norske kunder. Dette ser vi at mange av våre offentlige kunder setter svært stor pris på.

Under er et utdrag fra meddelelsesbrevet fra DSS som vi vant i fjor høst. De har vært kunde hos oss i flere år og valgte vårt tilbud når de nå skulle ut på anbud på nytt, noe vi er veldig takknemlige og glade for.

«Systemet som tilbys av Assessio har svært god brukervennlighet og funksjonalitet for testbruker og kandidat. Det er mulig å sammenligne testkandidater, og testbruker kan velge mellom ett eller flere intervjuspørsmål. Testene har meget gode brukerveiledninger og informasjonsmateriell, det er mulig å sammenligne kandidatene, og diagrammet som viser sammenligningen er svært god. Videre er rapportene oversiktlige og enkle å forstå, og intervjuguidene er brukervennlige og gode. Det er positivt at leverandøren baserer seg på SAR metodikk, og kompetanserapporten er meget tilfredsstillende utformet og lett forståelig, også for brukere som ikke er sertifiserte. […] Testen som tilbys til team- og lederutvikling er reliabel, valid og meget godt egnet til formålet, har god struktur for gjennomgang, og et brukervennlig, pedagogisk, og positivt ladet og lett forståelig språk. Leverandøren tilbyr et smidig og effektivt sertifiserings- eller resertifiseringskurs, samt mulighet for workshops, og får full uttelling også på disse evalueringskravene.»

DSS_logo_pos_rgb-400×190

Hva gjør Assessio med tanke på GDPR-sikkerhet, osv., som er viktig for offentlig sektor?

Vi har implementert strenge sikkerhets- og personverntiltak for å oppfylle kravene i GDPR og andre relevante forskrifter. Vi er ISO 27001-sertifisert, som er en internasjonal standard for informasjonssikkerhet. I tillegg har vi nylig oppnådd sertifisering på nivå 1 i Cloud Security Alliance (CSA) STAR-programmet, som er bransjens ledende sertifiseringsprogram for skybaserte sikkerhets- og personvernkontroller. Dette utfyller vår ISO 27001-sertifisering og demonstrerer vårt engasjement for å opprettholde høyeste standard for datasikkerhet og personvern.

Har du avslutningsvis noen tips til offentlige organisasjoner som ønsker å starte prosessen med å finne en testleverandør?

De fleste starter prosessen ved å invitere til en markedsundersøkelse for å få et overblikk over hvilke testleverandører som kan tilby hva. Da får man et godt overblikk over både hva som finnes, men man får kanskje også en forståelse for hva det er deres organisasjon trenger. I utarbeidelsen av selve anbudet ser vi ofte at det er mange spørsmål som går igjen, og man kan nok finne god inspirasjon i andre offentlige kunder sine anskaffelser som ligger tilgjengelig på Mercell. Noen viktige krav som bør stilles er blant annet at testene er DNV-sertifiserte og at leverandøren er ISO 270001 sertifisert. Videre ser vi at bruker- og kandidatopplevelsen er viktige ting som vektlegges, både i form av responsivt design og sammenligning av kandidater, og at tilbakemeldingene kandidatene får på testene er korte, konsise og lettforståelige.

Vi ser også en trend der kunder etterspør ubregensede testabonnementer. Dette muliggjør testing av så mange kandidater man ønsker, men til den samme prisen. Dette skaper forutsigbarhet i budsjetter, uten å gå på bekostning av kvalitet og rekrutteringsbehov. Mange offentlige organisasjoner ser nå fordelene ved en slik modell og de positive konsekvensene dette har for organisasjonen som helhet.

Med en dyp forståelse for de utfordringene og kravene som preger offentlig sektor, ser vi i Assessio frem til å fortsette vår reise med å levere førsteklasses tjenester og å være en pålitelig partner for våre kunder. Takk til alle våre kunder for tilliten de har vist oss, og vi ser frem til å fortsette å bidra til deres suksess i årene som kommer.

Book en demo

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.