Vi tror på et rettferdig arbeidsmarked. Våre arbeidspsykologiske verktøy hjelper til å frigjøre potensial hos organisasjoner og medarbeidere.

Fremgang gjennom datadrevet arbeidspsykologi

Assessio er Nordens største testleverandør og har et bredt utvalg av DNV-sertifiserte arbeidspsykologiske tester, personlighetstester og testverktøy for rekruttering. Vi er opptatt av kvalitet og å skape langvarig suksess, og er lidenskapelig interessert i faget. Til syvende og sist er vi imidlertid opptatt av resultatene dette skaper for våre kunder. Vi jobber for et arbeidsmarked med #ZeroTalentWaste, hvor individers potensiale utnyttes og hvor alle bedømmes på like vilkår.

Assessios historie går helt tilbake til 1954, da Sveriges Psykologforbund opprettet et kombinert forlag, forsknings- og utviklingsinstitutt. Målet var å tilby praktiserende psykologer i arbeidslivet, kliniske institusjoner og skolesystemet verktøy for å bedre kunne vurdere individers egenskaper og forutsetninger.

Arbeidet besto den gang av å tilpasse testverktøy til det nordiske markedet, samt å utvikle egne, innovative løsninger. Det som drev oss, da som nå, var den vitenskapelige tilnærmingen og lidenskapen for hvordan objektive innsikter i forskjeller mellom individer, kunne benyttes for å bedre hjelpe og forstå mennesker og organisasjoner.

I 2019 ble Nederlands største testselskap, HFM Talentindex, en del av Assessio Gruppen. I tillegg til vår nordiske forankring, gir dette Assessio Gruppen tilstedeværelse i Benelux. Assessio teller i dag 140 ansatte, og sammen med våre kunder bidrar vi til gode ansettelser, utvikler talenter og ledere, samt bygger kultur som skaper uslåelige team.

Hos oss arbeider psykometrikere, konsulenter og psykologer med utvikling av tester, arbeidspsykologi, rekruttering og sertifiseringskurs. Våre medarbeidere bistår med alt fra opplæring i personlighetstester og evnetester, bistand i utvelgelsesprosesser, organisasjonsutvikling og støtter kunder i bruk av våre arbeidspsykologiske testverktøy. Kundene våre er offentlige og private aktører i alle størrelser.

Kjernen i vår virksomhet er vår testplattform Ascend. Ascend er et dynamisk og brukervennlig kompetansesystem med muligheter for å skreddersy kompetanseprofiler og tester for ulike rolle i din organisasjon.

Internasjonale partnere

Via våre internasjonale partnere og kanskje verdens mest anerkjente leverandører av tester Myers Briggs Company (MBTI®) og PSI (16pf®), er vi både representert på alle kontinenter, og er representanter for de ovenstående testene i Norge. Våre evnetester, rekrutteringstester og personlighetstester er tilgjengelig i over 30 land.

Tester for ulike behov

Gjennom arbeidspsykologisk testing vil vi gjerne hjelpe deg med å velge de beste medarbeidere og ledere slik at din organisasjon beveger seg i riktig retning. Det er mange måter å finne dyktige mennesker på. Våre metoder og tester er dypt forankret i arbeidspsykologisk vitenskap og forskning for at du med størst mulig sikkerhet skal finne de best kvalifiserte personene under rekruttering.

 

KONTAKT OSS

Assessio Norge AS
Thunes vei 2, 0274 Oslo
+47 22 12 80 40
info@assessio.no