Vilkår for påmelding

Bekreftelse
Bekreftelse blir sendt så snart vi har mottatt din påmelding. Hvis kurset er fulltegnet vil vi kontakte deg for å diskutere andre alternativer. Etter endt kurs vil du motta kursbevis.

Lunsj og overnatting
Lunsj er inkludert i kursavgiften, eventuell overnatting må besørges på egenhånd.

Avbestilling
Avbestilling må sendes skriftlig. Ved avbestilling mer enn 8 uker før kursstart, krediteres hele kursavgiften. Mellom 8 uker og 4 uker før, debiteres 50% av kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn 4 uker før kursstart, debiteres hele beløpet.

Faktura
Faktura for kursavgift og testmateriell blir sendt ved påmelding. Service og supportavtale blir fakturert etter kursdagen(e). Betalingsvilkår er per 30 dager. Alle priser er eks. mva.

Service- og supportavtale/testabonnement
For å benytte deg av våre testverktøy trenger du å inngå en avtale som inkluderer priser for ditt testabonnement og service- og support. Ditt testabonnement baserer seg på den funksjonaliteten du ønsker å ha tilgjengelig i testplattformen, der service- og support innebærer teknisk support, faglig bistand, samt deltagelse på webinar og nettverkstreff.

Du vil få tildelt en egen kundekonsulent som vil være ansvarlig for å inngå en avtale med deg og følge deg opp i tiden som kommer.
Testabonnement og service- og support løper fra sertifiseringsdagen du først registrerer deg til.

Service- og support gjelder kun kurs for testverktøy, og ikke for DNV-sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell.