Når det er mange søkere til en stilling, er det en fordel å finne de kandidatene som har de rette egenskapene raskt, og innkalle dem til intervju. Personlighetstesten MAP Essence er en kort test som kvalitetssikrer kandidater tidlig i rekrutteringsprosessen.

I mange bransjer er det et stort antall søkere når stillinger blir utlyst. En personlighetstest som MAP Essence er en gunstig løsning for å effektivisere rekrutteringsprosessen. Testen er velegnet til stillinger med mange søkere, samt der visse personlige egenskaper veier tungt, for eksempel ved rekruttering av butikkpersonale, lagerarbeidere, selgere, montører og produksjonsmedarbeidere.

– De kandidatene som har en relevant CV, er ikke nødvendigvis de fremtidige stjernene i organisasjonen din, sier Pernille Husebye, ansvarlig for Assessio i Norge.

Ved å la alle søkere ta en personlighetstest tidlig i rekrutteringsprosessen kan du identifisere kandidater som har de grunnleggende egenskapene for trives og prestere godt i stillingen – og innkalle dem til intervju.

MAP Essence

MAP Essence har tre store fordeler i rekrutteringsprosessen:

  • Det effektiviserer og automatiserer prosessen.
  • Det er en objektiv og udiskriminerende rekrutteringsmetode.
  • Det gir en bedre kandidatopplevelse.

Les mer om MAP-Essence

Meld deg på kurs her! 

– Ved hjelp av testen fanger du tidlig opp de kandidatene som er best skikket for stillingen. Testen tar ikke hensyn til tidligere arbeidserfaring, derfor blir rekrutteringsprosessen mer objektiv og udiskriminerende, sier Pernille Husebye.

”Ved hjelp av screeningalgoritmene kan kunder få innsikt i kandidatenes personlige egnethet for servicestillinger og andre jobber der integritet og service er viktige parametere for å kunne gjøre en god jobb.”

Anders Knutsson

– ANDERS KNUTSSON, LEG. PSYKOLOG OG PRODUKTSJEF PÅ ASSESSIO

Screeningtest basert på MAP

MAP Essence er en kortere versjon av Assessios personlighetstest MAP. I likhet med MAP bygger MAP Essence på femfaktormodellen og brukes til å kartlegge kandidatens personlighet. Det tar ca. tolv minutter å gjennomføre MAP Essence, og testen består av spørsmål som måler utadvendthet, samvittighetsfullhet, åpenhet, stabilitet og sosial stil.

Når kandidaten har gjennomført testen, kan to screeningalgoritmer knyttes til for å tolke resultatet. Den ene algoritmen måler hvor serviceinnstilt kandidaten er, den andre måler integritetsfaktoren og beskriver hvor samarbeidsvillig, stresstolerant og grundig kandidaten er. Som kunde hos Assessio kan du velge om du vil måle både kandidatens integritet og serviceinnstilling basert på samme test, eller bare én av faktorene.

Den rekrutterende organisasjonen får i sin tur et beslutningsgrunnlag hvor kandidatens testresultat er rangert mellom null og ti når det gjelder serviceinnstilling, integritet eller begge deler.

map-essence_sv5

Test som kvalitetssikrer kandidater

I rekrutteringsprosessen er det lett å se seg blind på erfaring. En kandidat er ikke nødvendigvis mer serviceorientert enn andre bare fordi han/hun har jobbet i butikk tidligere. En personlighetstest kan derfor åpne karriereveier for kandidater som er veldig serviceorienterte, men som mangler tidligere erfaring fra for eksempel butikkarbeid.

– Hvis jeg driver en butikkjede, er et sannsynlig grunnkriterium at alle mine ansatte skal være serviceorienterte. Alle vi kaller inn til intervju, må ha gode forutsetninger for å yte god service, sier Anders Knutsson, og fortsetter:

– Ved å la kandidatene ta testen får jeg informasjon om hvem av dem som oppfyller grunnkriteriene. Derfor vil de kandidatene jeg møter, ha de riktige grunnleggende egenskapene og dermed være kvalitetssikret.

Ved hjelp av en personlighetstest møter lederen altså kun kandidater som har gode muligheter til å gjøre jobben på en tilfredsstillende måte.

– Det gjør at lederen kan møte færre kandidater, slik at han/hun kan fokusere på andre ting under intervjuet, for eksempel om kandidaten vil passe inn i teamet eller bedriftskulturen for øvrig, forklarer Anders Knutsson.

Kort om MAP Essence

En personlighetstest med screeningalgoritmer som måler kandidatens integritet og serviceinnstilling

  • Passer bra for stillinger der det er mange søkere
  • Gjør det enklere å finne de kandidatene som er best skikket for stillingen
  • Bygger på personlighetstesten MAP
  • Effektiviserer rekrutteringsprosessen
  • Gir en mer objektiv og udiskriminerende rekrutteringsprosess som fremmer mangfold
  • Tar bare tolv minutter å gjennomføre
  • Består av nøytrale spørsmål

Kandidatvennlig test med nøytrale spørsmål

MAP Essence er ikke bare en fordel for arbeidsgiveren, som ved hjelp av testene raskt kan finne de best egnede kandidatene på en tidseffektiv måte. Testen er også tilpasset kandidatene.

– Alle spørsmål i testen er kandidatvennlige og nøytrale. Spørsmålene dreier seg om personlighet, og kandidaten vurderer i hvor stor grad ulike påstander stemmer overens med hans/hennes egen oppfatning. Ved å ta personlighetstesten kan kandidaten tidlig i prosessen finne ut om stillingen passer for hans/hennes personlighet, og feedbackrapporten gir verdifull innsikt, sier Pernille Husebye.

En annen fordel for både kandidaten og arbeidsgiveren er at testresultatet kan lagres i bedriften hvis kandidaten ønsker det. Dersom en bedrift har brukt MAP Essence for en stilling og utlyser en lignende stilling en måned senere, kan den som rekrutterer, få forslag til relevante kandidater som allerede finnes i systemet.

– Dermed finner du raskere en egnet kandidat til den nye stillingen, og kandidaten behøver ikke ta testen på nytt, sier Anders Knutsson.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.