MAP er en personlighetstest som gir et bilde av ulike sider av din personlighet, for eksempel hvor målbevisst, utadvendt og åpen du er. Du trenger ikke bekymre deg for å svare «feil» når du tar testen, for det er ingen personlighet som er bedre eller dårligere enn en annen. Det forklarer Martin Hellson, opplæringssjef i Assessio.

MAP er en av de vanligste personlighetstestene på det nordiske markedet, og måler ulike deler av en persons personlighet. I det nettbaserte egenvurderingsskjemaet er det 200 uttalelser. Din oppgave er å vurdere hvor godt disse utsagnene passer deg.

LES MER: Personlighetstester – Syv vanlige myter

Hva måler en MAP personlighetstest?

Målrettethet. Hvordan forholder du deg til mål og resultater? Hvor viktig er det for deg at du når dine mål? En person som er mer målorientert enn folk flest har en tendens til å være mer strukturert, logisk og ha en sterkere iboende drivkraft til å prestere høyt, mens en personlighet som skårer lavere på denne faktoren har en tendens til å være mer fleksibel og ha en mer omgjengelig tilnærming til sine forpliktelser.

Balanse. Hvordan ser du på din evne til å håndtere det du står overfor? En person med høy emosjonell balanse har en tendens til å være rolig og selvsikker, mens en person med lavere skåre har en tendens til å være mer engstelig og bekymret for fremtiden.

Åpenhet. Hvordan forholder du deg til verden rundt deg? En person som er mer åpen enn folk flest har en tendens til å være nysgjerrig, ta inn mye informasjon og søke mental stimulering, mens en person med lavere skåre på åpenhet har en tendens til å være mer realistisk og jordnær.

Ekstroversjon. Hvilken energi utstråler du i sosiale sammenhenger og hvilken plass tar du? En person med høy skåre på ekstroversjon faktoren har en tendens til å skape flere relasjoner og ha et større sosialt behov enn folk flest, enn en person med lavere grad av ekstroversjon

Sosial stil. Hvordan blir du oppfattet av andre og hvilken tillit har du til omverdenen? En person med høy grad av sosial stil har en tendens til å bli oppfattet som tillitsfull og varm, mens personer med lavere grad av sosial stil har en tendens til å bli oppfattet som mer oppgaveorientert, saklig og reservert.

Det finnes ingen «riktig» personlighet

Ved rekruttering blir kandidatenes testresultater vanligvis matchet mot en kravprofil for rollen arbeidsplassen søker. Avhengig av rollen, er visse egenskaper viktigere enn andre. For eksempel kan det hende at det i enkelte yrkesroller vil være en fordel å være mer ekstrovert og målrettet enn folk flest for å lykkes, mens det i andre yrkesroller ikke er like viktig.

– Det er ingen rett eller gal personlighet, men det arbeidsgiver vil vite er hvor godt du matcher rollen du søker på, forklarer Martin Hellson, leder for opplæring i Assessio.

”Det er visse atferder som kommer lett og naturlig for oss, og andre som krever mer energi å utvise.”

martin-hellson

– MARTIN HELLSON, OPPLÆRINGSSJEF OG KONSULENT HOS ASSESSIO

Det er ingen hensikt i å besvare testen uærlig eller overtenke spørsmålene som stilles. Til syvende og sist vil du ikke ha en jobb som ikke er forenelig med din personlighet og som du dermed sannsynligvis hverken vil trives eller lykkes i.

– Det er visse atferder som kommer lett og naturlig for oss, og andre som krever mer energi å utvise. Er du i en rolle hvor du hele tiden må gjøre en innsats, for eksempel ved å opprettholde mange kundekontakter til tross for at du ikke er utadvendt, er det en risiko for at du over tid blir usikker, stresset og i verste fall utbrent. Dette kan gjøre at du verken presterer eller føler deg bra, sier Martin Hellson.

SE OGSÅ: 9 fordeler ved å bruke personlighetstester når du rekrutterer

Hva kan en MAP personlighetstest gi deg? I tillegg til at testen gir deg mulighet til å vise ulike sider av deg selv under rekruttering, kan testresultatet også bidra til økt selvinnsikt. Kanskje du blir oppmerksom på atferd du ønsker å endre, atferd du ønsker å fremheve, eller atferd du kan dra nytte av. Har du et klart bilde av din personlighet, er det lettere å se hvilke jobber og miljøer som passer for deg.
 

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.