I 2018 skjedde det 50 dødsulykker og 33 000 arbeidsplassulykker som førte til sykefravær i Sverige. Dette til tross for at de fleste svenske arbeidsplasser har sikkerhet som høyeste prioritet. Men det er mulig å redusere antallet ulykker. Det kan for eksempel gjøres ved å skape større bevissthet om hvordan individuelle egenskaper bidrar til risikoatferd i stillinger som krever høy sikkerhet.

Hvor mye er et menneskeliv verdt? Det er det umulig å svare på, men de fleste er nok enige om at vi har rett til å komme hjem fra jobb i samme stand som da vi gikk dit. I Sverige i 2018 omkom ca. en person i uken på jobb og over 30 000 ble så hardt skadet at de ble sykemeldt. Mange ulykker skjer innen jord- og skogbruk, produksjon, bygg og transport.

Det finnes policyer, rutiner og prosesser som beskriver hvordan man oppnår en sikker arbeidsplass – en svært viktig del av sikkerhetsarbeidet – men det er ikke nok. Kulturen og lederskapet må også støtte et sikkert arbeidsmiljø og en sikker måte å arbeide på.

– Noen arbeidsplasser har en kultur som sier at «noen smeller må du tåle» eller «du må brenne deg noen ganger før du lærer». Hvis det er innstillingen blant medarbeiderne, må kulturen endres, ellers kommer sikkerheten aldri til å bli så bra som vi ønsker, sier Anders Hectorlinde, Senior Advisor i Assessio og fortsetter:

– Organisasjonskulturen er ikke statisk, men noe du hele tiden må arbeide med og styre i riktig retning. Lederne har en viktig oppgave som kulturbærere. De må følge opp sikkerhetsarbeidet og gå foran som et godt eksempel. Men selv om kulturen og lederskapet støtter sikkerhetsarbeidet, ser vi ofte at man likevel ikke når så langt som man ønsker; at det er fortsatt er noe som mangler.

antall-ulykker-artikkel-3840×1780-1-scaled

Personlige egenskaper kan avgjøre

Til syvende og sist handler sikkerhet på jobb om medarbeidernes atferd i hverdagen, som å tenke før man handler og å følge instruksjoner nøye, hver gang man utfører oppgaven.

– Når det gjelder sikkerhet, snakker vi altfor lite om våre personlige egenskaper. For noen er det lett å skulle følge regler og rutiner til enhver tid, mens det for andre er en betydelig større utfordring; noen av oss er ganske enkelt mer tilbøyelige til å avvike fra sikre og fastlagte arbeidsmåter. Å være bevisst på dette, både som organisasjon og enkeltperson, kan være forskjellen mellom en arbeidsdag uten hendelser og en der vi kommer ut for skader eller farlige situasjoner.

LES MER: Slik fungerer MAP-personlighetstester

Personlighetstester øker sikkerheten

Ved hjelp av personlighetstester er det mulig å danne seg et bilde av hvilken atferd som faller mest naturlig for ulike personer. De mest utprøvde personlighetstestene bygger på femfaktor-modellen og måler fem ulike egenskaper: din sosiale stil overfor andre, din målbevissthet, din emosjonelle stabilitet, hvor utadvendt du er, og også hvor åpen du er for nye opplevelser. Hvordan kan da personlighetstester brukes som et hjelpemiddel for å øke sikkerheten på jobb? Jo, de kan brukes til å gi medarbeiderne større selvinnsikt, i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere eller ved forfremmelse av personer til lederroller.

– Visse personer har en naturlig atferd som kan innebære økt risiko. Kanskje blir du luta lei av rutiner og ser ingen mening i å følge regler. Med økt innsikt får du også økt bevissthet, noe som sannsynligvis gjør at du blir mer oppmerksom på risikoatferden din og prøver å gjøre noe med den. En stor hindring i denne sammenhengen er den autopiloten vi som regel har påslått i arbeidshverdagen. Den hjelper oss med å handle effektivt i mange situasjoner, samtidig som den er i veien når vi vil eller trenger å endre atferden vår. Det er først når vi slår av denne at vi slutter å handle på rutine og kan tilegne oss ny atferd, sier Anders Hectorlinde.

"Visse personer har en naturlig atferd som kan innebære økt risiko. Kanskje blir du luta lei av rutiner og ser ingen mening i å følge regler."

– Anders Hectorlinde, Senior Advisor i Assessio

Oppdag risikoadferd

Det beste er selvsagt om arbeidsgiver identifiserer personer med risikoatferd allerede ved rekrutteringen og lar være å ansette dem i jobbstillinger som krever kontinuerlig høy sikkerhet. Samtidig er det viktig at enkeltpersoner får større bevissthet om sin egen «risikoprofil» og hvordan de aktivt kan jobbe med å slå av autopiloten og dermed handle på en sikrere måte i hverdagen.

– Jeg tror at antallet jobbulykker kan reduseres kraftig hvis selskaper innen for eksempel byggebransjen eller industrien er bevisste på hvem de rekrutterer, og jobber aktivt for å øke kunnskapen om hvordan individuelle egenskaper påvirker sikkerheten, både hos ledere og medarbeidere innen organisasjonen. Det betyr ikke at man skal slutte å fokusere på kulturen og ledernes viktigste rolle for denne, og man skal definitivt ikke slutte å jobbe med prosesser, rutiner og systemer. Den tekniske utviklingen bidrar til at sikkerheten blir stadig bedre, for eksempel ved hjelp av maskiner som kan slå seg av selv når noen kommer for nær, men det kommer ikke til å holde hele veien. Til syvende og sist handler sikkerhet om mennesker og deres atferd i hverdagen, og da må vi også jobbe med de individuelle forutsetningene våre.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.