En av våre personlighetstester måler kandidatens verdier for å se om de samsvarer med organisasjonens kultur. En annen test måler personens ekstreme sider – sider som kan komme til utrykk i form av risikoatferd på jobben.

Utviklingen av personlighetstester har vært tydelig de siste ti årene: Testene gjøres stadig tidligere under rekruttering, og resultatene brukes i økende grad som beslutningsgrunnlag når en stilling skal besettes.

– Det er en positiv utvikling fordi matchingen blir bedre, og prosessen mer effektiv og rettferdig. Alle kandidater som leter etter jobb ønsker naturligvis det, men siden halvparten av alle ansettelsesbeslutninger er feil, betyr dette at mange er posisjonert til å mislykkes. Og ingen ønsker å mislykkes, sier Anders Knutsson, utviklingssjef i Assessio.

”Mange mennesker er i posisjon til å mislykkes. Og ingen ønsker å mislykkes.”

Anders Knutsson

– ANDERS KNUTSSON

– Ved å måle kandidatens ekstreme sider kan disse tendensene fanges opp. På denne måten blir både arbeidsgiver og kandidat oppmerksomme på disse, og kan dermed jobbe for at de ikke får negative konsekvenser, fortsetter han.

Kandidatenes verdier testes

Noen av våre nyere personlighetstester er: MAP-X som måler ekstreme sider, og MATCH-V som måler kandidatens verdier. Anders Knutsson forklarer hvorfor kandidatens og organisasjonens verdier er viktige aspekter i kampen:

– En person i en bestemt rolle, for eksempel en selger, kan prestere helt forskjellig avhengig av organisasjonskulturen. For at arbeidsgivere skal bli enda bedre til å lage kravprofiler, må de bli grundig kjent med organisasjonene sine. Hvilken kultur og verdier har vi? Hvilke mennesker vil sannsynligvis trives i organisasjonen vår og prestere godt her? Når de vet svarene på disse spørsmålene, vil det være mye lettere å finne ansatte som kan nå sitt fulle potensial i akkurat deres organisasjon.

”En person i en bestemt rolle, for eksempel en selger, kan prestere helt forskjellig avhengig av organisasjonskulturen.”

Anders Knutsson

– ANDERS KNUTSSON

Det er i hovedsak to ting som har bidratt til at resultatene fra personlighetstester har blitt et viktigere beslutningsgrunnlag ved rekruttering, sier Anders Knutsson.

Ved hjelp av digitalisering har utviklerne av personlighetstestene blitt flinkere til å finne måter å bruke testresultatene på. Samtidig har arbeidsgivere blitt flinkere til å lage kravprofiler, ved å forstå hvilke egenskaper eller atferd som matcher bestemte roller i deres organisasjon.

SE OGSÅ: Bli kjent med Assessios kulturtest MATCH-V

– Men utviklingen i begge disse områdene må fortsette fremover for at matchingen skal bli enda bedre. For å bygge robuste organisasjoner som er motstandsdyktige i møte med dagens og fremtidens konkurranse, må arbeidsgivere finne ansatte som matcher deres krav og behov. Og ansatte må finne organisasjoner der de kan dra nytte av potensialet sitt på riktig måte.

En personlighetstest kan oppdage risikoatferd

En nyere måte å anvende resultater fra personlighetstester på innebærer å måle kandidatenes ekstreme sider, også omtalt som «dark personality traits», som de kalles på engelsk. Gjennom slike målinger identifiseres risikoatferd som kan ha negative effekter på både søkerens individuelle prestasjoner og suksessen til hele organisasjonen.

– Egenskaper og atferd som betraktes som styrker i de fleste situasjoner kan, dersom det blir for «mye av det gode», komme til utrykk i form av risikoatferd. Ved økte krav, stress og press kan for eksempel en strukturert og kvalitetsbevisst person ha en tendens til å la være å delegere oppgaver, og en selvsikker og trygg person kan risikere å ikke ville motta hjelp fra kollegene, og så videre, sier Anders Knutsson.

MAP-X

  • X-en står for «extreme», ettersom testen måler ekstreme sider ved personligheten.
  • Den utgår fra Assessios eksisterende personlighetstest MAP, «Measuring and Assessing Individual Potential».
  • Gjennom resultatene fra noen av MAP-spørsmålene synliggjør MAP-X personlighetenes eksteme sider og risikoatferd.
  • Ble lansert i oktober 2019.

MATCH-V

  • V-en står for «values» ettersom dette er en test som måler kandidatenes verdier.
  • Testen består av 70 spørsmål av ulikt format, som gjør opplevelsen interessant for kandidaten.
  • MATCH-V måler sju individuelle behov koplet til verdier, og resultatet viser hva kandidaten trenger for å prestere aller best.
  • Testen kan dessuten anvendes av arbeidsgivere for å få en objektiv bedømming av hvilke verdier og hvilken kultur som faktisk finnes (eller trengs) i organisasjonen.
  • Ble lansert i januar 2020.
newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.