16 PF

Hjelper deg til å rekruttere riktig medarbeider

FAQ OM 16 PF

Testen har 16 bipolare skalaer. Det vil si skalaer hvor både høye og lave skårer indikerer ulike typer trekk.

De 16 skalaene er:

 • Varm (reservert–varm)
 • Emosjonell stabilitet (reagerende–følelsesmessig stabil)
 • Dominans (ettergivende–dominerende)
 • Livlighet (alvorlig–livlig)
 • Regelbevissthet (pragmatisk–regelbevisst)
 • Sosial dristighet (sjenert–sosialt dristig)
 • Sensitivitet (nytteorientert–sensitiv)
 • Vaktsomhet (tillitsfull–vaktsom)
 • Fantasi (jordnær–fantasifull)
 • Lukkethet (direkte–privat)
 • Bekymring (selvsikker–bekymret)
 • Forandringsåpenhet (tradisjonell–åpen for forandring)
 • Individualisme (gruppeorientert–selvstendig)
 • Perfeksjonisme (tolererer uorden–perfeksjonistisk)
 • Anspenthet (avslappet–anspent)
 • Resonnering (lav–høy)

Disse skalaen kan kombineres til fem globale skalaer som gir ett mer allment og bredere bilde av personligheten:

 • Ekstroversjon (ekstravert–introvert)
 • Angst (lav angst–høy angst)
 • Tøffhet (mottakelig–tøff)
 • Uavhengighet (imøtekommende–uavhengig)
 • Selvkontroll (uhemmet–selvkontrollert)

Testen er konstruert basert på faktoranalyser av ett stort antall personlighetsbeskrivende adjektiv. (faktoranalyse er en statistisk metode som gjør det mulig å identifisere grunnstrukturene i store datamengder).

Med utgangspunkt i mer enn 18 000 personlighetsbeskrivende adjektiv kom konstruktøren og Raymond Cattell frem til 16 grunnleggende personlighetstrekk. Disse trekkene utgjorde utgangspunktet for skalaene.

16PF hjelper oss å forstå kandidatens atferdsmønster. Verktøyet gir innsikt i hans eller hennes forventede arbeidsprestasjon. Videre gir resultatene i 16PF informasjon om hvordan vi kan maksimere fremgang i jobben.  

Verktøyet kan også si noe om lederpotensial og foretrukket lederskapstil.

Testresultatene kan også brukes som et tillegg til intervjuer. 16PF egner seg også godt til utvikling av ansatte.  

Ja, 16PF finnes på fler enn 20 forskjellige språk. Ta kontakt med Assessio for mer informasjon.