16 PF

Testen som hjelper deg til å rekruttere riktig medarbeider

FAQ OM 16 PF

Personlighetstesten har 16 bipolare skalaer. Det vil si skalaer hvor både høye og lave skårer indikerer ulike typer trekk.

De 16 skalaene er:

 • Varm (reservert–varm)
 • Emosjonell stabilitet (reagerende–følelsesmessig stabil)
 • Dominans (ettergivende–dominerende)
 • Livlighet (alvorlig–livlig)
 • Regelbevissthet (pragmatisk–regelbevisst)
 • Sosial dristighet (sjenert–sosialt dristig)
 • Sensitivitet (nytteorientert–sensitiv)
 • Vaktsomhet (tillitsfull–vaktsom)
 • Fantasi (jordnær–fantasifull)
 • Lukkethet (direkte–privat)
 • Bekymring (selvsikker–bekymret)
 • Forandringsåpenhet (tradisjonell–åpen for forandring)
 • Individualisme (gruppeorientert–selvstendig)
 • Perfeksjonisme (tolererer uorden–perfeksjonistisk)
 • Anspenthet (avslappet–anspent)
 • Resonnering (lav–høy)

Disse skalaen kan kombineres til fem globale skalaer som gir ett mer allment og bredere bilde av personligheten:

 • Ekstroversjon (ekstravert–introvert)
 • Angst (lav angst–høy angst)
 • Tøffhet (mottakelig–tøff)
 • Uavhengighet (imøtekommende–uavhengig)
 • Selvkontroll (uhemmet–selvkontrollert)

Testen er konstruert basert på faktoranalyser av ett stort antall personlighetsbeskrivende adjektiv (faktoranalyse er en statistisk metode som gjør det mulig å identifisere grunnstrukturene i store datamengder).

Med utgangspunkt i mer enn 18 000 personlighetsbeskrivende adjektiv kom konstruktøren og Raymond Cattell frem til 16 grunnleggende personlighetstrekk. Disse trekkene utgjorde utgangspunktet for skalaene i testen.

16PF hjelper oss å forstå kandidatens atferdsmønster. Testverktøyet gir innsikt i hans eller hennes forventede arbeidsprestasjon. Videre gir denne personlighetstesten informasjon om hvordan vi kan maksimere fremgang i jobben.  

Testverktøyet kan også si noe om lederpotensial og foretrukket lederskapstil.

Test-resultatene kan også brukes som et tillegg til intervjuer. En 16PF-test egner seg også godt til utvikling av ansatte.  

Ja, 16PF-testene finnes på fler enn 20 forskjellige språk. Ta kontakt med Assessio for mer informasjon.

Testen tar ca. 45 minutter.