Leadership Feedback

La teamet coache lederen til suksess

Leadership Feedback gjør medarbeidere til lederens trener. Verktøyet fanger opp teamets behov og gir lederen muligheten til å tilpasse sin ledelse. Det resulterer i motiverte og effektive medarbeidere som oppnår organisasjonens mål raskere. 

3 FORDELER MED LEADERSHIP FEEDBACK

For lederen

Leadership Feedback er en støtte for den enkelte lederen og hjelper lederen til å utvikle seg på en enkel og effektiv måte. Verktøyet er tilpasset dagens raskt skiftende organisasjoner, der ledere trenger konkrete tips og tydelig veiledning om hvordan de kan drive engasjement i sitt team. Gjennom resultatene av tilbakemeldingen kan ledere se om de over- eller underutnytter visse aspekter ved sin ledelse. Det hjelper hver enkelt leder å forstå hva de trenger å gjøre for å lede på en måte som passer teamets nåværende behov. For at ledelse skal være effektivt, må det tilpasses teamets behov og ønsker. Et nyoprettet team trenger sikkerhet og en tydelig retning, mens medarbeidere i et modent team har større evne til å lede seg selv. Ledere som inntar en coachende rolle og guider teamet gjennom alle faser av utviklingen får et høytpresterende team.

For medarbeidere

Gjennom Leadership Feedback kan ansatte raskt, enkelt og anonymt gi tilbakemeldinger på hvordan lederens måte å lede på fungerer akkurat nå. Dette betyr at de ansatte får en leder som tilpasser sin ledelse ut fra teamets aktuelle behov. Effektiv ledelse hjelper ledere med å bygge høytpresterende team karakterisert av stort engasjement i sine oppgaver og for hverandre. Slike team leverer over forventningene, og deres suksess kan forklares ved at gruppen blir større enn individet ved å utnytte hele teamets kompetanse. Et positivt og utviklende arbeidsmiljø betyr også at de ansatte trives bedre og bidrar til å minske risikoen for oppsigelse på grunn av et negativt arbeidsmiljø.

MELD DIN INTERESSE

For organisasjonen

Hvis alle lederne i en organisasjon gjør en liten endring i riktig retning, vil dette til slutt utgjøre en stor forskjell. Mer effektivt ledelse bidrar til å påskynde implementeringen av organisasjonens strategi og øker de ansattes engasjement.
Leadership Feedback letter også ulike HR- og forretningsbeslutninger. Beslutningstakere kan lettere se områder i organisasjonen som er henholdsvis sterke og svake, om det er behov for eventuelle opplæringstiltak og hva som må gjøres for å utvikle seg i en felles retning. I motsetning til andre verktøy, for eksempel 360-vurderinger og ledertrening, er Leadership Feedback et verktøy som kan bli en del av organisasjonen din på lang sikt uten å være tidskrevende å ta i bruk. Leadership Feedback er egnet for organisasjoner som ønsker å øke engasjementet blant sine ansatte og som ønsker å jobbe med lederutvikling over tid.

LAST NED PRODUKTBLAD

“Vi har brukt Leadership Feedback i en pilotrunde i deler av organisasjonen for å starte en strukturert tilbakemeldingsprosess. Det er et verktøy som er både lett å forstå og bruke. Det gir en puls på hvordan lederen oppfattes av teamet og på hvordan teamet ser sin leder. Gjennom resultatene kan du se hvilke punktinitiativer du bør jobbe med. Våre ansatte setter pris på at de har muligheten til å både gi en vurdering og skriftlig tilbakemelding på visse spørsmål. ”

Anna Mindelöf, CHRO i Fenix Outdoor Group
Anders Knutsson, lisensiert psykolog og produktsjef i Assessio.

”Ledelse er uten tvil den viktigste arbeidsmiljøfaktoren i en organisasjon. For at organisasjonen skal kunne være i stand til å maksimere sitt potensial, nå sine mål og få team til å prestere bra kreves det effektiv ledelse. Vi følte at det manglet et enkelt verktøy på markedet som hjelper ledere med å utøve mer effektiv ledelse, og derfor utviklet vi ett eget tilbakemeldingsverktøy.”

 

Anders Knutsson, lisensiert psykolog og produktsjef i Assessio.

Se våre videoer på hvordan motta feedback og hvordan gi feedback

LEADERSHIP FEEDBACK