Leadership Feedback

La teamet coache lederen til suksess

Leadership Feedback gjør medarbeidere til lederens trener. Verktøyet fanger opp teamets behov og gir lederen muligheten til å tilpasse sin ledelse. Det resulterer i motiverte og effektive medarbeidere som oppnår organisasjonens mål raskere. 

3 fordeler med Leadership Feedback

For lederen

Leadership Feedback er en støtte for den enkelte lederen og hjelper lederen til å utvikle seg på en enkel og effektiv måte. Verktøyet er tilpasset dagens raskt skiftende organisasjoner, der ledere trenger konkrete tips og tydelig veiledning om hvordan de kan drive engasjement i sitt team. Gjennom resultatene av tilbakemeldingen kan ledere se om de over- eller underutnytter visse aspekter ved sin ledelse. Det hjelper hver enkelt leder å forstå hva de trenger å gjøre for å lede på en måte som passer teamets nåværende behov. For at ledelse skal være effektivt, må det tilpasses teamets behov og ønsker. Et nyoprettet team trenger sikkerhet og en tydelig retning, mens medarbeidere i et modent team har større evne til å lede seg selv. Ledere som inntar en coachende rolle og guider teamet gjennom alle faser av utviklingen får et høytpresterende team.

For medarbeidere

Gjennom Leadership Feedback kan ansatte raskt, enkelt og anonymt gi tilbakemeldinger på hvordan lederens måte å lede på fungerer akkurat nå. Dette betyr at de ansatte får en leder som tilpasser sin ledelse ut fra teamets aktuelle behov. Effektiv ledelse hjelper ledere med å bygge høytpresterende team karakterisert av stort engasjement i sine oppgaver og for hverandre. Slike team leverer over forventningene, og deres suksess kan forklares ved at gruppen blir større enn individet ved å utnytte hele teamets kompetanse. Et positivt og utviklende arbeidsmiljø betyr også at de ansatte trives bedre og bidrar til å minske risikoen for oppsigelse på grunn av et negativt arbeidsmiljø.

MELD DIN INTERESSE

For organisasjonen

Hvis alle lederne i en organisasjon gjør en liten endring i riktig retning, vil dette til slutt utgjøre en stor forskjell. Mer effektivt ledelse bidrar til å påskynde implementeringen av organisasjonens strategi og øker de ansattes engasjement.
Leadership Feedback letter også ulike HR- og forretningsbeslutninger. Beslutningstakere kan lettere se områder i organisasjonen som er henholdsvis sterke og svake, om det er behov for eventuelle opplæringstiltak og hva som må gjøres for å utvikle seg i en felles retning. I motsetning til andre verktøy, for eksempel 360-vurderinger og ledertrening, er Leadership Feedback et verktøy som kan bli en del av organisasjonen din på lang sikt uten å være tidskrevende å ta i bruk. Leadership Feedback er egnet for organisasjoner som ønsker å øke engasjementet blant sine ansatte og som ønsker å jobbe med lederutvikling over tid.

LAST NED PRODUKTBLAD

“Vi har brukt Leadership Feedback i en pilotrunde i deler av organisasjonen for å starte en strukturert tilbakemeldingsprosess. Det er et verktøy som er både lett å forstå og bruke. Det gir en puls på hvordan lederen oppfattes av teamet og på hvordan teamet ser sin leder. Gjennom resultatene kan du se hvilke punktinitiativer du bør jobbe med. Våre ansatte setter pris på at de har muligheten til å både gi en vurdering og skriftlig tilbakemelding på visse spørsmål. ”

Anna Mindelöf, CHRO i Fenix Outdoor Group
Anders Knutsson, lisensiert psykolog og produktsjef i Assessio.

”Ledelse er uten tvil den viktigste arbeidsmiljøfaktoren i en organisasjon. For at organisasjonen skal kunne være i stand til å maksimere sitt potensial, nå sine mål og få team til å prestere bra kreves det effektiv ledelse. Vi følte at det manglet et enkelt verktøy på markedet som hjelper ledere med å utøve mer effektiv ledelse, og derfor utviklet vi ett eget tilbakemeldingsverktøy.”

Anders Knutsson, lisensiert psykolog og produktsjef i Assessio.

Se våre videoer på hvordan motta feedback og hvordan gi feedback

Leadership Feedback

Konsekvensen av effektiv ledelse er at team presterer bedre. Leadership Feedback måler hvor effektivt lederne i en organisasjon driver teamene sine.

· Leadership Feedback er et helt nytt verktøy på markedet som gir brukeren et moderne og datadrevet syn på ledelse, lederutvikling og beslutningstaking

· I motsetning til andre verktøy som har vært brukt i over 30 år, for eksempel 360-vurderinger og ulike ledertreninger, er Leadership Feedback et verktøy som kan bli en del av organisasjonen din på lang sikt samtidig som det ikke er tidskrevende å bruke

· Ved regelmessig bruk av Leadership Feedback sikrer du en kontinuerlig utvikling av lederne dine og dermed en økende effektivitet i teamene dine

· Verktøyet er tilpasset dagens raskt skiftende organisasjoner, der ledere trenger konkrete tips og tydelig veiledning om hvordan de kan drive engasjement i sine ulike team

· Ett viktig punkt som skiller Leadership Feedback fra andre og mer tradisjonelle metoder, er at samtlige medarbeidere i en organisasjon kan delta i tilbakemeldingsprosessen i stedet for at bare noen få plukkes ut

Det er opp til hver organisasjon å bestemme selv hvor ofte målingene skal finne sted, men det foreslås to til fem ganger i året. For ledere som leder kortere prosjekter, for eksempel med en sammensatt prosjektgruppe, kan målingene med fordel gjøres oftere.

Ja, de ansatte er helt anonyme. I de aller fleste spørsmålene poengsetter medarbeideren lederen fra forskjellige perspektiver, men i to av spørsmålene er det også en mulighet for respondenten til å fylle ut tekstsvar. Hvis den ansatte ønsker å være anonym, er det viktig at det ikke fylles ut personlig informasjon som kan knyttes til en bestemt person.

Resultatet presenteres fra to ulike perspektiver:

1. For organisasjonen/beslutningstakerne presenteres resultatene i poengskårer for å gi en rask og enkel oversikt. Hva virker? Hva fungerer ikke? Resultatet hjelper beslutningstakere med å ta strategiske beslutninger gjennom økt åpenhet/transparens

2. For brukeren (lederen) presenteres resultatene i form av tips og handlingsforslag for hvordan lederen kan bli mer effektiv. Verktøyet gir hver leder en utviklingsplan med tilbakemeldinger som er enkle å handle på

Spørsmålene inkluderer estimater for hvor godt en leder involverer andre i beslutningsprosesser, fokuserer på kortsiktige utfordringer, planlegger og organiserer arbeidet og delegerer oppgaver. Medarbeidere vil svare på totalt 14 spørsmål, hvorav 12 av dem er rangeringsspørsmål og to av dem består av tekstfelt der den ansatte selv kan fylle ut tekstsvar.

Å måle effektivitet kun ved en enkelt anledning i en organisasjon gir aldri hele sannheten, uansett hvilket testverktøy du bruker. En måling med Leadership Feedback gir et aktuelt bilde av hva teamet trenger akkurat nå. Siden disse behovene kan, og sannsynligvis vil, endre seg avhengig av hva som skjer både i og utenfor organisasjonen i et gitt tidsrom, er det viktig å foreta kontinuerlige målinger over ett år (minst tre til fire ganger i året). Resultatet er et kompass for den enkelte leder, som mellom målingene får handlingsrom til å gjøre eventuelle atferdsendringer basert på teamets tilbakemelding. Organisasjonen og beslutningstakere har i sin tur mulighet til å se hvordan ledelse endres over tid og kan ta strategiske beslutninger deretter.

Leadership Feedback er basert på hva moderne forskning har lært oss om definisjonen av effektiv ledelse og hvordan vi måler den. Verktøyet er basert på forskning og teorier om ledelse knyttet til organisasjonssuksess, hva som gjør et team høyt presterende og hvordan over- og underbenyttet atferd påvirker ledelse.

Verktøyet er designet for at det skal kunne brukes i alle typer organisasjoner – små og store, flate og hierarkiske. Leadership Feedback fungerer som et viktig verktøy for organisasjoner som for eksempel ønsker å øke engasjementet blant ansatte, befinner seg i en endringsprosess og ønsker å jobbe med lederutvikling. Les mer her.

Leadership Feedback er en støtte for den enkelte leder og tar sikte på å gjøre deres utvikling både enklere og mer effektiv. Verktøyet hjelper hver leder med å forstå hva de skal gjøre for å lede på en måte som dekker teamets behov akkurat nå.

Fra et organisatorisk perspektiv letter Leadership Feedback ulike HR- og forretningsbeslutninger. Beslutningstakere kan lettere se henholdsvis sterke og svake områder i organisasjonen, om det er behov for opplæringstiltak og hva som må gjøres for å utvikle seg i en felles retning.